WAAROM IS DIE WOORD VAN GOD BELANGRIK?

As jy een van ons meer senior lesers is, dan onthou jy dalk nog die film, “It’s a Mad Mad world.” Dit het gegaan oor ‘n versteekte skat, wat met die letter “W” gemerk was, waarna almal naarstiglik op soek was.

Op die ou end was dit vier palmbome wat die “W” gevorm het en waar die skat dan ook gekry is.

Ek en jy het, as gelowiges, ook ‘n kaart wat ons na ‘n skat toe lei. Die letter waarmee die naam van die kaart begin, is ook ‘n “W”.

Wat is dit?

Die Woord van God!

In hierdie artikel gaan ons gesels oor vyf redes waarom die Woord van God só belangrik is, dat ons dit ‘n skat kan noem.

Waarom die Woord van God belangrik is

DIE WOORD EN GELOOF IN JESUS.

Die eerste rede waarom die Woord belangrik is in ons lewens is omdat God in Sy wysheid besluit het om dit te gebruik om geloof in ons harte wakker te maak. Hy gebruik ook die Woord om ons geloof te versterk.

In Romeine 10:17 lees ons: “Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus.” Die Vader het die Heilige Gees gestuur om Jesus aan die wêreld bekend te maak en om Hom te verheerlik. Jesus kan nie verheerlik word as die Heilige Gees net geloof in ons wakker maak sonder om die heerlikheid van Jesus ook aan ons bekend te maak nie. Hy doen dit deur die Evangelies, maar ook deur die res van die Woord.

In Johannes 16:13-14 sê Jesus: “Maar wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid… sal [Hy] My verheerlik omdat Hy dit wat Hy van My sal ontvang, aan julle bekend sal maak.” Dit beteken as die Heilige Gees geloof in ons wakker maak sonder om Jesus aan ons bekend te maak, sal ons geloof nie regtig in Jesus wees nie. En Hy sal nie verheerlik word nie.

Dit is waarom die Heilige Gees altyd Skrif, wat Jesus verheerlik, gebruik om geloof in ons harte wakker te maak.

Wanneer ons dus die Bybel lees, gee ons die Heilige Gees geleentheid om Jesus aan ons bekend te maak en ons geloof te versterk.

Hou dit in gedagte wanneer jy jou Bybel lees. Vra die Heilige Gees om Jesus aan jou bekend te maak deur die gedeelte wat jy lees. Skryf neer wat jy leer en laat dit toe om geloof in jou wakker te maak en ook om jou geloof te versterk.

DIE WOORD EN DIE HEILIGE GEES.

Die tweede rede waarom die Woord belangrik is vir ons, is omdat God dit gebruik om geloof in ons wakker te maak sodat ons die Heilige Gees kan ontvang.

God se Gees werk eerstens in ons om geloof in ons wakker te maak sodat ons weergebore kan word. Dan werk Hy in ons om ons te help om Sy Teenwoordheid en krag te ervaar.

As ons dit in gedagte hou, verstaan ons waarom Jesus vir Nikodemus gesê het: “Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is” (Johannes 3:8).

Sonder dat ons eers daarvan bewus is, werk die Heilige Gees in ons wanneer ons nog sondaars is. Hy berei ons harte voor vir die dag wat ons die boodskap oor Jesus hoor en glo sodat ons gered kan word.

Ons verstaan dan ook waarom Paulus in Galasiërs 3:5 skryf: “Gee Hy dan vir julle die Gees, en verrig Hy kragtige dade onder julle, op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het?”

Hy herinner die gelowiges in Galasië daaraan dat hulle die goeie nuus oor Jesus gehoor het en dit geglo het. Die Heilige Gees het toe in hulle kom woon omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het, geglo het.

God is so goed vir ons! Hy stuur Sy Gees om in ons te werk nog voor ons besef ons het ‘n Verlosser nodig. Sy werk stel ons dan in staat om te glo wat ons hoor. En wanneer ons glo, kom woon Hy in ons in antwoord op ons geloof.

MEER VAN DIE GEES IN JOU LEWE.

Nou wonder jy dalk of jy meer van die Gees van God in jou lewe kan hê? Die antwoord is, ja! Al wat jy moet doen is om meer van die Woord te hoor en dit wat jy hoor, te glo.

Aanvaar dat die beloftes van God waar is omdat hulle duur gekoop is met die bloed van Jesus.

Sien Sy beloftes as waardevol en glo dit.

Dít is hoe God meer van Sy Gees vir ons gee.

In Efesiërs 5:18-19 skryf Paulus hierdie opdrag: “…Word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalmsing…”

Dieselfde opdrag staan in Kolossense 3:16: “Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar, in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing.” Om vol van God se Woord te wees en om vol van die Gees te wees is amper dieselfde ding. Die Heilige Gees kom met vreugde na die persoon wat die Woord hoor en dit glo. 

Dit beteken dat ‘n mens nie net die eerste keer wat jy die goeie nuus oor Jesus hoor en dit glo, gevul word met die Gees nie, maar elke keer wat jy dit hoor, glo en in geloof daarom reageer.

As jy dus meer van God se Gees in jou lewe wil hê, spandeer dan gereeld tyd in die Woord. Glo wat jy lees en hoor. En wees ook ‘n doener van dit wat jy hoor. Dit sal jou nie net vul met God se Gees nie, maar ook met die vreugde wat van Hom af kom.

DIE WOORD EN LEWE.

Die derde rede waarom God se Woord belangrik is in ons lewens, is omdat God dit gebruk om lewe te skep en te onderhou.

Johannes 10:10 is ‘n bekende en geliefde vers onder gelowiges. Jesus is besig om die skare te leer oor die Herder en Sy skape. Hy sê: “‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed.” Tydens Sy lewe op aarde het Jesus baie soortgelyke dinge gesê. En toe het Hy aan die kruis gesterf en Sy lewe gegee sodat ons lewe kan hê. ‘n Vol, ryk en bevredigende lewe.

Elke mens se wedergeboorte het by die Woord begin. In 1 Petrus 1:23 en 25 staan: “Julle is immers weer gebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad – deur die lewende en blywende woord van God…en dit is die evangeliewoord wat aan julle verkondig is.”

God gebruik die verkonding van die boodskap oor Jesus as ‘n geleentheid om nuwe lewe aan die gees van die mens te gee.

In Johannes 6:63 sê Jesus: “Die woorde wat Ek tot julle gespreek het, is Gees en is lewe.” Dit is dan ook waarom Johannes in Johannes 20:31 skryf: “Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo… en dat julle deur te glo, die lewe in sy Naam kan hê.”

Die Woord van God lei tot lewe, soos ons sien uit Jesus se woorde in Mattheus 4:4. Daar staan: “Van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom.”

Ongelukkig val ons so maklik vir die leuen dat ‘n beter lewe, of meer lewe, gekry kan word in dinge wat ons eintlik laat wegdraai van God se Woord. Maar dis die Woord wat ons na Jesus toe lei. Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe.

Die Woord lei ons dus na die Een wat lewe gee.

‘n Mens se lewe op aarde is kort, maar die lewe wat ons deur Jesus – die Woord wat vlees geword het – kry, is kragtig en ewigdurend. Dit vul ons met lig sodat ons Sy heerlikheid kan sien.

In Johannes 8:12 staan daar: “Wie My volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê.”

Ware lewe, die lewe wat ons deur die Woord kry, is vol vreugde omdat dit ons uit die duisternis lei na die wonderlike lig van Jesus Christus.
 

DIE WOORD EN HOOP.

Die vierde rede waarom die Woord van God belangrik is vir ons, is omdat dit ons hoop gee.

In Romeine 15:4 skryf Paulus die volgende oor die Ou Testament: “Alles wat vroeër opgeteken is, is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die Skrif ontvang.” God het dus al die skrywers van die Ou Testament geïnspireer om dit te skryf sodat ons daardeur hoop kan hê.

Dis so hartseer dat ons maklik kla dat ons nie hoop het nie, en dit terwyl ons Bybels op die rak lê en stof vergaar.

Ons dink dat ons allerhande dinge nodig het, want as ons net dít of dát het, sal ons hoop hê. Maar daar is net een ding wat ons nodig het. Jesus. Hy is ons hoop.

En dit is deur die Woord wat ons agterkom Hy is ons hoop. Dis ook deur die Woord wat, soos ons al voorheen gesien het, geloof in ons harte wakker gemaak word, sodat ons die hoop wat in Hom is, kan ontvang.

In 1 Thessalonisense 1:3 prys Paulus die gelowiges in Thessalonika vir “die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus.”

En in Titus 2:13 skryf hy dat ons moet “uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus…”

In Efesiërs 1:12 lees ons dat ons ons hoop op Christus moet vestig. En in Kolossense 1:27 sien ons Christus is in ons, “die hoop op die heerlikheid.”

Wanneer ons dus hoop nodig het, is die enigste ding wat ons moet doen om ons Bybels op te tel en dit in geloof te lees.

DIE WOORD EN BEVRYDING.

Die vyfde rede waarom die Woord van God belangrik is in ons lewens, is omdat dit ons lei na vryheid.

In Johannes 8:32 lees ons hierdie woorde van Jesus: “…en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

Die waarheid uit God se Woord maak ons op verskeie maniere vry. En elke keer wat ons van iets bevry word, vul dit ons met vreugde.

Maar Jesus het hier van ‘n spesifieke bevryding gepraat. In vers 34 lees ons: “Elkeen wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde.”

Die bevryding waarvan Jesus dus praat, is die bevryding van die mag van sonde. Dis om bevry te word van die vernietigende effek wat sonde op ons lewens het.

In Johannes 17:17 bid Jesus: “Heilig hulle deur die waarheid – u woorde is die waarheid.” Om heilige te wees is om vry te wees van sonde.

Hoewel ons nog so nou en dan sonde gaan doen, is ons as gelowiges nie meer slawe van die sonde nie. God gebruik die Woord om ons te wys waar daar nog sonde in ons lewens teenwoordig is. En as ons bereid is om te aanvaar wat Hy ons wys, sal Hy ons help om ook van daardie spesifieke sonde bevry te word.

In Psalm 19:13 staan daar: “Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborge sondes!” Ons moet gereeld hierdie gebed oor onsself bid. Dan moet ons die Here vertrou om ons na die waarheid te lei sodat dit ons vry kan maak.

TYD IN DIE WOORD.

Sien jy nou waarom ons kan sê dat die Woord van God ‘n skat is?

Sien jy waarom dit belangrik is om dit gereeld te lees en te studeer?

Hier op Nader In Eenvoud is daar verskeie artikels wat ek geskryf het oor tyd in die Woord van God.

Hier is ‘n paar wat jy kan lees en wat jou kan help om gereeld tyd in die Woord te spandeer.

STILTETYD: ‘N GIDS VIR BEGINNERS

HOE OM ‘N BYBELLEES-ROETINE TE BEGIN

HOE OM ‘N BETEKENISVOLLE STILTETYD TE Hê

OM OOR GOD SE WOORD TE DINK

MEER VAN DIE BYBEL IN JOU LEWE

IDEES VIR JOU TYD IN DIE BYBEL

8 WENKE VIR BYBELSTUDIE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *