19 BYBELVERSE OOR HOOP

Ons leef in ‘n wêreld waar dit baie keer lyk of dinge maar hopeloos is en waar baie mense klaar hoop verloor het. Maar die Woord van God leer ons dat ons, as kinders van God, altyd hoop het. Dit maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie, ons het hoop want ons dien […]