OM OOR GOD SE WOORD TE DINK

Daar is sommer baie voordele daaraan verbonde om elke dag God se Woord te oordink. Ons lees oor twee van dié voordele in Josua 1:8.

Daar staan: “Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees” (1983-vertaling)

Wanneer ‘n mens God se Woord oordink, plant jy dit in jou hart.

Jesus het gesê die goeie mens bring die goeie na vore uit die goeie dinge in sy hart.

Ons moet dus ons harte met God se Woord vol maak. As ons dít doen, dan is Sy woorde klaar binne-in ons en sal dit amper outomaties by ons monde uitkom.

Ons sal ook, sonder om veel daaroor te dink, dinge doen wat wys wat ons oor God se Woord glo.

Dis die twee maniere waarop ‘n mens jou geloof vrystel – deur dieselfde te sê as wat God sê en deur dinge te doen wat ons geloof in God se Woord wys.

En dit lei daartoe dat ons voorspoedig is op ons pad en dat ons sukses behaal (Josua 1:8, 2020-Vertaling).

Oordink die Woord - God se resep vir voorspoed en sukses

JOU ROL IN VOORSPOED EN SUKSES.

Lees weer Josua 1:8 hierbo.

Sien jy die woord ‘jy’ word vier keer in die vers gebruik?

Dis omdat ek en jy ‘n rol het om te speel om ons sukses en voorspoed te verseker.

God het vir ons alles gegee wat nodig is om suksesvol en voorspoedig te wees. Maar as ons nie doen wat ons in hierdie vers lees en God se Woord oordink en doen wat dit sê nie, gaan ons nie voorspoedig en suksesvol wees nie.

Jy sien, dit help niks om vir God te vra om vir jou voorspoed en sukses te gee as jy nie van plan is om jou deel te doen.

DIS EINTLIK MAKLIK!

Baie mense dink dis moeilik om God se Woord te oordink. Maar dis nie waar nie.

As jy jou kan bekommer oor iets, dan kan jy God se Woord oordink.

Ongelukkig het meeste van ons die gewoonte aangeleer om oor allerhande ander dinge te dink en die Bybel maar so ‘n bietjie te los vir laaste op die lys.

Maar, net soos ons die gewoonte aangeleer het om oor ander dinge te dink, kan ons weer die gewoonte aanleer om oor die Bybel te dink.

Ons dink in elk geval die hele tyd. Ons moet net leer om oor die Bybel en wat ons daarin lees te dink, in plaas van oor al die ander dinge waaroor ons gewoonlik dink.

Dit mag dalk aan die begin ‘n bietjie moeilik wees, maar hoe meer jy dit doen, hoe makliker gaan dit word.

BEGIN SOMMER NOU!

Wat het jy vanoggend in die Bybel gelees?

Gebruik daardie vers of verse en begin daaroor nadink.

Vra vrae oor die verse en vertrou die Heilige Gees om jou te wys wat jy in die verse moet raaksien. Vertrou Hom ook om jou te help om te verstaan wat jy moet verstaan.

Vra jouself dan ook hoe jy dit wat jy geleer het, in jou lewe kan toepas.

WIL JY NÓG MEER WEET?

As jy nog hulp nodig het of meer wil weet oor hoe om God se Woord te oordink, dan gaan hierdie video op Nader In Eenvoud se YouTube-kanaal jou beslis help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *