16 VRAE VIR GEESTELIKE GROEI

Voel dit asof daar nie geestelike groei in jou lewe is nie? Gebruik hierdie 16 vrae om jou geestelike lewe elke nou en dan te evalueer.

Ek hou nie van tuinmaak nie, maar dis lekker om in die lente in die tuin te stap en te sien hoe al die plante weer lewe kry.

Veral die bolplante is vir my ‘n vreugde. In die winter gaan al hulle blare bo die grond dood. Dan lyk dit asof daar nie ‘n plant in die tuin is nie. Maar wanneer die lente kom, bars die nuwe lewe op ‘n dag deur die grond. Stadig maar seker groei die blare al hoër en groter. En ek weet een of ander tyd gaan daar meer as net blare wees. Een of ander tyd gaan die blomme verskyn.

GEESTELIKE GROEI.

God het alle dinge – plante, diere, die mens – gemaak om te groei. Soms vind die groei outomaties plaas. ‘n Baba het nie juis veel met sy eie groei te doen nie. Soos die tyd verbygaan, word hy groter en sterker. Hy groei van ‘n baba na ‘n kleuter. Dan na ‘n jong kind en later ‘n tiener. En nog later word hy ‘n volwassene.

Maar daar is ook groei wat nie so outomaties is nie. Geestelike groei is een daarvan. Dit gebeur nie sommer net, sonder jou samewerking nie.

Om seker te maak ‘n mens staan nie stil in jou geestelike groei nie, is dit belangrik om jouself soms ‘n paar vrae te vra. As jy die vrae eerlik antwoord, sal jy weet of jy nog besig is om te groei en of jy dalk stilstaan.

Hier is 16 vrae wat jy elke ses maande kan gebruik om jouself te evalueer. Moenie deur die vrae jaag nie. Sit ‘n uur of twee opsy. Bid voor jy begin. Vra die Here om jou te help om eerlik te antwoord. Vra Hom ook om jou te wys waar jy dalk ophou groei het. En moenie vergeet om, na jy die vrae geantwoord het, weer te bid nie. Vra nou die Here hoe jy vorentoe moet beweeg sodat jy geestelik kan bly groei.

16 Vrae vir geestelike groei

JY EN DIE WOORD VAN GOD.

Ons begin met ‘n kykie na wat ons met God se Woord in ons lewens doen.

LEES JY ELKE DAG JOU BYBEL?

God se Woord doen so baie dinge in ons lewens. Deur die Woord leer ons God ken. Ons leer om na Sy stem te luister en hoe dit klink. Ons leer ook meer oor ons identiteit in Christus.

Die Woord voed ons gees en vernuwe ons denke. En die Heilige Gees gebruik dit om ons te verander sodat ons meer soos Jesus praat en optree. En dis maar net ‘n paar dinge wat die Woord doen.

Lees jy elke dag jou Bybel? Dis een van die die belangrikste dinge wat jy met jou tyd kan doen.

IS JY BETROKKE BY ‘N BYBELSTUDIE-GROEP BY JOU KERK?

Hoewel dit goed is om elke dag jou Bybel te lees, is dit ook nodig om soms Bybelstudie te doen.

Wanneer jy Bybelstudie doen, gaan jy in diepte in op ‘n spesifieke onderwerp. Jy leer verstaan hoe verskillende verse by mekaar aansluit om ‘n geheelbeeld te vorm.

As daar nie ‘n Bybelstudiegroep by jou kerk is nie, doen jy op jou eie Bybelstudie?

MEMORISEER JY VERSE UIT DIE WOORD?

God belowe ons op meer as een plek in die Bybel dat Hy ons sal lei. Dit is dan ook ‘n werk van die Heilige Gees.

In Johannes 16:26 sê Jesus dat die Heilige Gees ons sal herinner aan alles wat Jesus vir ons in Sy Woord gesê het.

Maar vir die Heilige Gees om beide van hierdie dinge te doen, het Hy iets nodig om mee te werk. Hy het die Woord van God nodig.

Om verse te memoriseer is ‘n manier om dit in jou hart te plant. En dan kan die Heilige Gees daardie verse gebruik om jou te lei.

JOU GEBEDSLEWE.

Volgende skuif ons fokus na gebed.

BID JY ELKE DAG?

Iemand het gesê dat gebed vir ‘n gelowige is soos asemhaal vir die liggaam. Net soos ‘n liggaam nie kan lewe sonder om asem te haal nie, kan ‘n gelowige ook nie sonder gebed nie.

Gebed is een van die maniere hoe ons die geloof wat ons in God het, vrystel. Dis die manier wat ons gebruik om te vra vir wat ons nodig het, dankie te sê vir wat ons gekry het, en sommer net ons harte voor God oop te maak.

Dis ook een van die maniere waarop ons luister na God. Het jy al God se raad gevra oor iets en, terwyl jy besig is om te bid, die antwoord gekry? Dis hoe gebed werk. Soms moet ons stilbly en net luister om te hoor wat God sê. Ander kere sal Hy die antwoord vir jou gee terwyl jy nog vra.

So, bid jy elke dag? Of bid jy net wanneer die lewensstorms op die horison dreig?

BID JY GEREELD VIR DIE LEIERS?

In 1 Timotheus 2:1-2 skryf Paulus dat ons vir konings en almal wat in gesagsposisies is, moet bid. Hoekom? Sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei.

Ons het nou wel nie ‘n koning in ons land nie, maar ons het ‘n president en ministers. Bid jy gereeld vir hulle?

Bid jy vir die mense in jou gemeenskap wat in leiersposisies is? En wat van die leiers van die kerk en jou plaaslike gemeente? Onthou jy om vir hulle te bid?

BID JY VIR ANDERE?

Dis so maklik om meeste van die tyd net vir jouself en jou eie probleme te bid. Maar in 1 Timotheus 2:1 lees ons dat ons vir alle mense moet bid en danksegging doen.

Partykeer vra iemand dat jy vir hulle bid. Ander kere weet jy van hulle probleme en jy bied aan om te bid. Maar wat gebeur dan? ‘n Mens vergeet die persoon het gevra of dat jy belowe het. En jy bid nooit vir daardie een nie.

Dink dus ‘n bietjie hieroor. Bid jy vir andere? Bid jy wanneer jy belowe om vir iemand te bid, of vergeet jy daarvan?

JOU PAD VAN HEILIGMAKING.

God se plan met elke mens is dat hy gered word en dan verander word na die beeld van Jesus. Om gered te word gebeur net een keer. Maar om verander te word sodat jy meer soos Jesus klink en optree, is ‘n lewenslange proses. Ons noem dit heiligmaking. Met die volgende vier vrae evalueer ons hoe ons pad van heiligmaking lyk.

IS JY ERNSTIG OOR HEILIGMAKING?

Heiligmaking is ‘n werk van die Heilige Gees. Dinge moet binne jou verander voor jy anders gaan optree. En net die Heilige Gees kan jou aan die binnekant verander.

Maar jy het ook ‘n aandeel aan heiligmaking, want jy moet saam met die Heilige Gees werk.

Die Heilige Gees sal jou wys iets is verkeerd en jou daarvan oortuig. Wanneer jy weer in die versoeking kom om daardie verkeerde ding te doen, is dit jou keuse of jy dit gaan doen of nie. As jy kies om dit nié te doen nie, sal die Heilige Gees jou help om die versoeking teen te staan.

So, werk jy saam met die Heilige Gees om ontslae te raak van sonde in jou lewe?

IS DIE VRUG VAN DIE GEES SIGBAAR IN JOU LEWE?

In Johannes 15 lees ons dat Jesus die druiwestok is, en ons is die lote. Ons werk is om in Hom te bly, sodat Hy deur ons kan vrug dra.

Die Vader word verheerlik wanneer ons baie vrug dra, en so Jesus se dissipels is.

In Galasiërs 5:22-23 lees ons van die vrug van die Gees. Dis dinge soos liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.

As mense na jou kyk, sien hulle hierdie vrug in jou lewe?

IS DAAR IEMAND WAT JY MOET VERGEWE?

God is só genadig dat Hy in Jesus Christus elkeen van ons vergewe het. Daar is nie een sonde wat Hy nog teen ons hou nie.

In Efesiërs 4:32 lees ons dat ons dieselfde moet doen. Daar staan: “Wees goedgesind teenoor mkeaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het.”

Is daar iemand wat jy moet vergewe? Dalk het jy al lank ‘n wrok teenoor die persoon. Of miskien het wat hy aan jou gedoen het, net vanoggend gebeur. Dit maak nie saak wanneer iemand iets teen jou gedoen het nie, vergewe. Onthou, jy doen dit nie vir die ander persoon nie, maar vir jouself. Want, as jy met onvergewensgesindheid in jou hart rondloop, maak dit jou bitter. Dit benadeel net jouself, nie die ander persoon nie.

WEERSPIEëL JOU WOORDE DIE FEIT DAT JY AAN GOD BEHOORT?

‘n Mens se woorde weerspieël wat in jou hart aangaan (Mattheus 12:34).

Dink ‘n bietjie oor die woorde wat jy elke dag gebruik. Gebruik jy woorde wat goed en opbouend is? Of is jou woorde afbrekend en negatief?

Praat jy altyd net die waarheid? Of jok jy wanneer dit tot jou voordeel kan wees?

Is jou woorde rein en skoon? Of gebruik jy vloekwoorde – en dalk selfs die Here se Naam! – wanneer jy praat?

JY EN JOU PLAASLIKE GEMEENTE.

God het vir elkeen van ons ‘n plekkie iewers in ‘n gemeente. Ons het mekaar nodig sodat ons saam kan leer, saam kan groei en saam kan werk.

IS JY DEEL VAN ‘N GEMEENTE?

Daar is ‘n mooi beeld wat ons wys waarom dit nodig is om deel te wees van ‘n gemeente.

Dink aan ‘n vuur. Dis ‘n groot vuur met baie stompe wat sommer lekker brand. As mens een van daardie brandende stompe uit die vuur haal en eenkant neersit, gaan ‘n paar dinge gebeur.

Eers gaan die stomp steeds lekker brand. Maar dan gaan die vlammetjies begin minder word tot hulle heeltemal dood is. En dan is die stomp net ‘n stuk swart verbrande hout met dalk nog ‘n rokie wat trek.

Wanneer ons deel is van ‘n gemeente, is ons soos die stomp in die vuur. Ons hou mekaar aan die brand vir Jesus. Maar wanneer ons nié deel is van ‘n gemeente nie, is ons soos die stomp waar daar net ‘n rokie trek.

Dis moeilik om aan die brand te bly vir Jesus sonder ander gelowiges wat jou kan aanmoedig en ondersteun.

So, is jy deel van ‘n gemeente?

IS JY BETROKKE BY JOU KERK – MEER AS OM NET SONDAE KERK TOE TE GAAN?

Net soos God vir elkeen van ons ‘n plek in ‘n gemeente het, het Hy ook vir ons ‘n werk in die gemeente.

Sommige het ‘n werk wat almal kan raaksien – die predikant, die ouderlinge en diakens, die mense wat jou by die deur ontmoet en welkom heet.

Ander se werk is minder sigbaar – die tannies wat koekbak vir die basaar, die vrouens wat betrokke is by die kosgee-projek, en diegene wat help skoonmaak na ‘n funksie.

Nie elke werk is ‘n werk wat baie geestelik lyk nie, maar elke werk is nodig.

God het vir ons die talente en gawes gegee wat ons nodig het om ons werk in die kerk te doen.

Waarby is jy betrokke?

DIE UITBREIDING VAN GOD SE KONINKRYK.

Die laaste afdeling waarna ons gaan kyk is ons betrokkenheid by die uitbreiding van God se koninkryk. Net soos Hy wil hê ons moet geestelik groei, wil Hy ook hê ons moet ander help om dieselfde te doen.

VERTEL JY ANDER VAN JESUS?

Jesus het elkeen van ons geroep om ‘n getuie vir Hom te wees. Sonder ons getuienis, gaan die Evangelie nooit deur die wêreld verkondig word nie. En as die Evangelie nie verkondig word nie, gaan mense nie glo en gered word nie.

Wanneer laas het jy iemand van Jesus vertel?

Om sommer net vir iemand te vertel wat Hy vir jou in jou lewe gedoen het, is ‘n manier om oor Hom te getuig.

Om by ‘n kollega wat ‘n probleem het te sit en vir hom te bid, is ‘n manier om oor Jesus te getuig.

Ons getuig oor Jesus wanneer ons in ‘n restaurant bid voor ons eet. En ons getuig oor Hom wanneer ons iemand met ‘n teksvers bemoedig wanneer hy deur ‘n moeilike tyd gaan.

Daar is soveel manier waarop ons oor Jesus kan getuig. Wanneer laas het jy dit gedoen?

IS JY BESIG OM DISSIPELS TE MAAK?

In Mattheus 28:19-20 sê Jesus dat ons dissipels van al die nasies moet maak en hulle leer om alles te onderhou dat Hy ons beveel het.

Is jy besig om dissipels te maak? As jy ‘n ouer is, dan het jy ‘n gulde geleentheid om dit te doen. Leer jou kinders van Jesus en wat Hy ons beveel het. Wys hulle met jou eie lewe hoe ‘n dissipel van Hom optree en praat. En leer hulle dat hulle ook moet doen wat Hy beveel het.

As jy nié kinders het nie, kan jy steeds dissipels maak. Kry vir jou ‘n jong gelowige (iemand wat onlangs tot bekering gekom het) en begin ‘n pad met hom stap. Wees vir hom ‘n mentor. Help hom in sy verhouding met God en om geestelik te groei.

IS JY BETROKKE BY ‘N INSTANSIE WAT DIE EVANGELIE DIE WêRELD IN VAT?

Hoewel almal van ons geroep is om oor Jesus te getuig, is nie almal geroep om sendelinge te wees nie. Nie almal gaan na lande toe waar mense nog nooit, of min, van Jesus gehoor het en werk onder hulle nie.

Maar weet jy, hierdie mense het geld nodig om hulle werk te doen. En dis waar ek en jy inkom.

Al is jy nie ‘n sendeling nie, is jy betrokke by ‘n organisasie wat sulke mense ondersteun deur gebed en finansiële bydraes? Doen jy jóú deel deur te bid en te gee?

GEE JY VAN JOU FINANSIES VIR GOD SE WERK?

Dis nie net sendelinge wat geld nodig het om God se werk te doen nie. Jou plaaslike gemeente en ander instansies wat die Woord uitdra, het ook finansies nodig om dit te doen.

In die Ou Testament het God vir die Israeliete die opdrag gegee om hulle tiende na die Tabernakel en later die Tempel te bring. Hierdie tiende is, onder andere, gebruik om in die priesters se daaglikse behoeftes te voorsien.

Vandag het die kerk ook uitgawes – salarise, water-en-ligte rekeninge, die kerkgebou wat onderhou moet word, ensovoorts. Baie gemeentes ondersteun ook verskillende sendelinge en ander instansies en organisasies wat op een of ander manier vir God werk.

Doen jy jóú deel deur elke maand ‘n deel van jou salaris vir die werk van God in jou plaaslike gemeente te gee? En wat van finasiële ondersteuning aan ander instansies wat die Woord uitdra?

SO GEREELD AS NODIG.

Ek het aan die begin van hierdie artikel geskryf dat jy dié vrae kan gebruik om jou geestelike groei en -lewe elke ses maande te evalueer. Maar jy kan dit ook elke maand doen, as jy wil. Of jy kan dit elke drie maande gebruik om, wanneer ‘n nuwe seisoen aanbreek, jouself bietjie af te stof en te kyk waar jy staan met elkeen van hierdie dinge.

Doen dit soveel keer ‘n jaar as wat nodig is. En, as jy die vrae geantwoord het, onthou om die Here te vra om jou te help om te verander wat verander moet word, sodat jy geestelike groei jaar na jaar kan toeneem!

One thought on “16 VRAE VIR GEESTELIKE GROEI

  1. Wilma

    Wat ‘n awsome boodskap van glasballe en so waar. Dankie vir ‘n besondere manier om na ons eie lewe te kyk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *