BYBELVERSE OOR VERGIFNIS VAN SONDE

Sommige mense sukkel om te aanvaar dat God hulle sondes vergewe het. As jy daarmee sukkel, lees hierdie Bybelverse oor vergifnis van sonde en laat God jou van Sy genade oortuig.

Het jy al dinge in jou lewe gedoen waaroor jy spyt was? Ons almal het. Sommige van hierdie dinge is sommer net dom dinge gewees. Jy kyk terug en jy weet jy moes dalk ‘n ander besluit geneem het.

Maar daar is ook dié dinge wat ‘n mens nie so maklik onder die mat kan invee nie. Dis dinge wat jy, veral noudat jy ‘n kind van God is, weet was sonde. En jy wens jy het dit nooit gedoen nie.

Ons kan ongelukkig nie ons sondige dade ongedaan maak nie. Dis soos ‘n vuil kol op ‘n wit kledingstuk wat nie wil uitwas nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, dit bly sit. Ons kan goeie dinge doen om daarvoor te probeer opmaak, maar dit help nie. Dit sit vir altyd aan ons vasgeplak.

GOEIE NUUS!

Mmmm, regtig?

Vandag het ek vir jou goeie nuus. As jy ‘n kind van God is, dan is die antwoord ‘n dawerende NEE! Sonde sit nie vir altyd aan jou vas nie.

In Jesus het God jou vergewe. Hy het jou sonde so ver van jou af weggeneem soos die ooste van die weste af is. Jy mag dalk nog aan jou sonde dink, maar Hy dink nie meer daaraan nie. Hy sien jou nie meer as iemand met ‘n vuil kledingstuk nie. Nee, Hy sien jou as iemand wat sy vuil kledingstuk in Jesus se bloed gewas het. Daardie kledingstuk is nou silwerskoon en spierwit.

Dalk is dit vir jou moeilik om te aanvaar dat God jou vergewe het. Jy dink dalk dat jou sonde so groot was, dat God dit onmoontlik kan vergewe. Maar dis nie waar nie.

As jy in Jesus glo, is jy vergewe – vir altyd!

Glo jy dit nog steeds nie?

Lees dan die verse hieronder. Laat God toe om deur Sy Woord jou te oortuig dat jy regtig vergewe is.

Bybelverse oor vergifnis van sonde

GOD HET JOU VERGEWE.

Ons gaan eers kyk na ‘n paar verse uit die Ou Testament.

Jesaja 43:25: “ter wille van Myself jou oortredings telkens uitgewis het, jou sondes nie in herinnering geroep het nie.”

Psalm 103:12: “So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredings van ons.”

Jesaja 1:18: “‘Kom tog, laat ons die saak uitpraat!’ sê die Here. ‘Al is julle sondes rooi soos karmosyn, dit sal wit word soos sneeu; al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word.'”

Miga 7:18-19: “Wie is ‘n God soos U? U is ‘n God wat skuld vergewe, wat by die oortreding verbygaan tot voordeel van die oorblyfsel van sy eiendom, wat nie vir altyd vasklem aan sy toorn nie, maar wat vreugde vind in troue liefde, wat ons weer genadig sal wees, ons skuld sal vertrap. U sal al ons sondes in die dieptes van die see gooi.”

Jesaja 55:7: “Die goddelose moet van sy pad afsien, en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat Hy hom genadig kan wees, en na sy God, want Hy vergeef oorvloediglik.”

VERSE UIT DIE NUWE TESTAMENT.

En ‘n paar verse uit die Nuwe Testament.

Handelinge 2:38: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. “

1 Johannes 1:9: “As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.”

Efesiërs 1:7: “In Hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade…”

Handelinge 3:19: “Bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word…”

Handelinge 10:43: “Oor Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, deur sy Naam vergewing van sondes ontvang.”

Mattheus 26:27-28: “Toe het Hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê: ‘Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes.'”

Hebreërs 10:17: “Aan hulle sondes en aan hulle wettelose dade sal Ek glad nie meer dink nie.”

Hebreërs 8:12: “Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes sal Ek glad nie meer dink nie.”

Romeine 3:23-24: “Almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle; en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus.”

Kolossense 1:13-14: “God het ons uit die mag van die duisternis gered, en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het.”

1 Johannes 2:2: “En Hy [Christus] is die versoening vir ons sondes – nie net vir óns sondes nie; maar ook vir dié van die hele wêreld.”

Romeine 8:1: “Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie.”

NOU IS DIT ONS BEURT.

Die verse hierbo is maar net ‘n paar van die Bybelverse oor vergifnis van sonde. As jy mooi gaan soek, sal jy sien daar is omtrent in elke boek van die Bybel iets oor God wat mense se sondes vergewe.

Maar vergifnis hou nie hier op nie.

God het, in Sy groot genade, ons vergewe vir elke verkeerde ding wat ons gedoen het. En nou vra Hy van ons om dieselfde te doen.

Elke keer wat iemand iets teen ons doen, vra God dat ons onthou Hy het ons vergewe. Dan gee Hy ons die opdrag dat ons Sy voorbeeld moet volg.

Net soos Hy nie boekhou van ons sonde nie, moet ons dit ook nie met ander doen nie.

Ons moet mekaar vergewe, net soos Hy ons vergewe het.

Hier is weer ‘n paar verse waarin ons sien God se wil is dat ons mekaar vergewe.

VERGEWE MEKAAR.

Lukas 23:34a: “Toe sê Jesus: ‘Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.'”

Kolossense 3:13: “Verdra mekaar en, as enigiemand ‘n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe.”

Markus 11:25: “En wanneer julle staan en bid – as julle iets teen iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader in die hemele julle ook julle oortredings kan vergeef.”

Efesiërs 4:32: “Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het.”

Mattheus 18:21-22: “Toe het Petrus nader gekom en Hom gevra: ‘Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe keer toe?’ Jesus antwoord hom: ‘Ek sê vir jou, nie tot sewe keer nie, maar tot sewentig maal sewe keer.'”

Lukas 17:3-4: “Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. En as hy sewe maal op een dag teen jou sondig, en sewe maal na jou terugkom en sê, ‘Ek het berou’, moet jy hom vergewe.”

Efesiërs 4:31-32: “Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het.”

Mattheus 5:23-24: “En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe.”

VRA GOD SE HULP.

Jy mag dalk nou vir my sê dat dit nie so maklik is om ander te vergewe nie. En dis waar – ons almal sukkel soms daarmee.

Maar God vra nie dat ons dit op ons eie, in ons eie krag doen nie. Hy is daar om ons te help. Al wat ons moet doen is om te vra.

As jy dus sukkel om iemand te vergewe, word stil by God. Vertel vir Hom dat jy sukkel om te vergewe. En vra Hom dan om jou te help om dit te doen. Elke keer wat jy aan die persoon en die situasie dink, vra die Here weer om jou te help. Hy is getrou en Hy sal dit beslis doen.

Op ‘n dag gaan jy agterkom dat dit jou nie meer pla wanneer jy aan die persoon of die situasie dink nie. Jy gaan vrede in jou hart hê en jy gaan weet dat jy werklik vergewe het.

LEES DIT WEER.

Ek wil jou aanmoedig om die Bybelverse oor vergifnis van sonde ‘n paar keer te lees. Hoe meer jy dit lees, hoe dieper gaan dit in jou hart insink. Dit gaan jou denke vernuwe, sodat jy oor jou sondes begin dink soos God daaroor dink.

Onthou, in Christus is jy vergewe. God sien jou nou as ‘n nuwe mens – asof jy nooit eens enige sonde gedoen het nie.

Word sommer nou by Hom stil en sê vir Hom dankie dat Hy jou vergewe het en dat daar niks is wat tussen jou en Hom staan nie. Gaan dan en vergewe ander soos Hy jou vergewe het!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *