HOE OM VRUG TE DRA IN CHRISTUS

Om vrug te dra in nie opsioneel vir God se kinders nie. Maar hoe doen ons dit? Jesus gee Self vir ons die antwoord en leer ons hoe in Johannes 15.

‘n Tuinier was besig om bossies uit te trek, wat tussen sy aarbeiplante opgekom het. Hy het dit al hoevele kere gedoen, maar dié dag leer die aarbeiplante hom ‘n geestelike les.

Baie van die aarbeiplante het teer uitlopers wat soos arms in verskeie rigtings sprei. Die dun, groen stingels kruip al met die grond langs, en as dit ongeveer 15cm lank is, dring die punt die grond binne en ontwikkel wortels. Na ‘n rukkie verskyn klein blaartjies bo die grond. Die hele tyd wat die klein plantjie homself vestig, ontvang hy die nodige voeding vanaf die moederplant deur die uitloper.

Sodra die nuwe plantjie gevestig is, hervat die uitloper sy reis en groei weer 15cm. So word die proses oor en oor herhaal, en die hele tyd word die nuwe plantjies gevoed deur die oorspronklike moederplant.

Die tuiner vergeet heeltemal van die bossies en fokus net op die moederplant wat die een na die ander uitloper uitstuur en nuwe plantjies vestig terwyl sy die hele tyd die nuwe plantjies voed. “O Here,” roep hy uit, “maak my soos hierdie aarbeie. Help my om uit te reik en vrug te dra!”

DIE WINGERDSTOK EN DIE LOTE.

In Johannes 14-16 lees ons die laaste gesprekke wat Jesus met Sy dissipels gehad het voor Hy gekruisig is.

Vandag gaan ons ‘n bietjie kyk na die eerste gedeelte van Johannes 15. Dit is seker een van die bekendste gedeeltes van hierdie gesprekke, en ons kan sommer baie daaruit leer.

In dié gedeelte vergelyk Jesus Homself met ‘n wingerdstok, en ons as gelowiges, met die lote: “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie” (vs.5).

Vrugte in 'n mandjie. Hoe om vrug te dra in Christus

DIE WINGERDSTOK.

Die wingerdstok is soos die moederplant in die storie hierbo.

Dit neem die nodige voedingstowwe en water uit die grond en voorsien dit aan die lote. Sonder hierdie voedingstowwe gaan daar nie blare of druiwe aan die lote groei nie. Maar, as die regte hoeveelhede op die regte tye voorsien word, neem die natuur sy loop en al die prosesse, wat God daar gestel het om te verseker dat ‘n plant groei en vrug dra, val in plek en met oestyd staan die wingerde vol van die geurigste druiwe.

Jesus is soos hierdie wingerdstok.

Hy voed die lote met al die geestelike water en voedsel wat nodig is vir hulle om te groei en vrug te dra.

Hy voed nie net die lote nie, maar onderhou hulle ook.

En dit is Hý wat hulle in staat stel om vrug te dra.

Ons sien dit in vers 5, waar Hy sê: “Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.”

Sonder Jesus kan ons nie regtig vrug dra nie. Ja, partykeer kan daar dalk iets ontwikkel wat soos ‘n vrug lyk, maar dit hou nooit lank nie en vergaan gou.

Ons het Jesus nodig om ons in staat te stel om ware vrug te dra.

WAT IS DIE VRUG?

Nou wonder jy dalk, wat presies is hierdie vrug waarvan Jesus praat?

Is dit die goeie werke wat ek doen omdat ek Hom liefhet en in Hom glo?

Of is dit dalk die hoeveelheid mense wat ek na Hom toe lei?

Die Woord gee vir ons die antwoord in Galasiërs 5:22-23: “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” Dít is die vrug waarvan Jesus praat.

Soos jy kan sien, is dit nie moontlik vir ons om hierdie vrug te dra sonder Sy hulp nie.

Weereens sien ons dit is Hý wat ons in staat stel, deur die Heilige Gees, om hierdie vrug te dra.

BLY IN HOM.

In vers 5 lees ons dat Jesus in ons bly en dat ons in Hom moet bly.

Vers 7 vat dit nog ‘n stappie verder, en sê die volgende: “As julle in My bly en my woorde in julle….”

Ons leer twee dinge wat ons moet doen uit hierdie verse. Ons moet in Jesus bly, en ons moet toelaat dat Sy Woord in ons bly.

Hoe doen ons dit?

Om in Jesus te bly is om ‘n aktiewe verhouding met Hom te hê. Dit is om tyd met Hom in Sy Woord en in gebed te spandeer, sodat Hy ons kan voed met die Woord. Dit is ook om elke oomblik van die dag naby aan Hom te lewe en Hom te vertrou met ons hele hart.

Ons het gesien dat Jesus sê ons moet toelaat dat Sy Woord in ons bly. Wanneer ons só vol is van die Woord, dat dit ons harte en gedagtes beheer, sal ons telkens kies om met die krag van die Heilige Gees daaraan gehoorsaam te wees, en sal die vrug van die Gees in oordaad in ons lewens kan groei.

TOTALE OORGAWE.

Om in Jesus te bly, en Sy Woord in ons te laat bly, vra van ons ‘n totale oorgawe aan Hom.

Dit vra dat ons ons heeltemal aan Hom onderwerp, om Hom lief te hê bo alles en Sy Woord die hoogste gesag in ons lewens te maak.

Dit vra van ons om Sy wil te neem as óns wil, Sy manier van doen as óns manier van doen, Sy woorde as óns woorde.

As ons nie hierdie dinge doen nie, gaan ons sukkel om in Jesus te bly en om Sy woorde in ons te laat bly. Ons gaan nie ‘n oop kanaal wees waardeur die Heilige Gees kan vloei om ons die krag en vermoë te gee om vrug te dra nie.

Maar, as ons totaal aan Jesus oorgegee lewe – as ons in Hom bly en onsself volmaak met die Woord en dit toelaat om in ons harte woning te maak en ons te beheer – dan gaan ons nie net vrug dra nie, maar ons gaan baie vrug kan dra en só die Vader verheerlik!

TYD SAAM MET JESUS.

Sit vandag tyd opsy om by Jesus stil te word.

Vra Hom om jou te wys of jy elke dag in Hom bly, en of daar tye is wat jy jou eie ding, sonder Hom, probeer doen.

Gesels met Hom oor die Woord, en oor jou inname van die Woord. Vra Hom om jou te wys wat jy kan doen om jouself met meer Woord te vul, sodat dit jou hart en gedagtes kan beheer.

Sê vir Hom jy wil totaal aan Hom oorgegee lewe, en vra Hom om jou daarmee te help.

En laastens, vra Hom om jou te help om te alle tye deur Sy Gees beheers te word en om in jou en deur jou vrug te dra wat die Vader verheerlik.

One thought on “HOE OM VRUG TE DRA IN CHRISTUS

  1. Ludwig

    Exceptionally Annointed highly profound Godly sound teaching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *