KERK TOE GAAN? HOEKOM?

Dít is ‘n vraag wat menige kind al op ‘n Sondag vir pa of ma gevra het, en, as ons eerlik is, is dit ook ‘n vraag wat baie volwassenes al met tye gevra het.

Hoekom moet ons kerk toe gaan?

Wat kry ‘n mens daaruit om vir minstens ‘n uur lank saam met ‘n klomp ander mense in ‘n gebou bymekaar te kom, en te sing, te bid en te luister na ‘n preek?

Hierdie is ook ‘n vraag wat baie mense vra, veral as hulle verse lees soos die een wat ons vind in Hebreërs 10:25: “Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

Hoekom kerk toe gaan?

God het verseker geweet ons gaan sulke vrae vra, want Hy gee vir ons die antwoorde op die vraag in Sy Woord.

BY DIE KERK KRY ONS GEESTELIKE VOEDSEL.

In Johannes 21 lees ons hoe Jesus drie keer vir Petrus vra of hy Hom liefhet. En elke keer gee Hy Petrus ‘n opdrag. Twee keer het die opdrag met weiding te doen: “Laat My lammers wei” (vs.15) en “Laat My skape wei” (vs.17). In die Engelse vertalings staan, “Feed My sheep.”

‘n Skaap wei sodat hy kan kos kry.

Die Woord van God is voedsel vir ons gees. Dit help ons om geestelik te groei en versterk ons geloof.

God gebruik dus die predikers van die Woord om ons geestelik te voed wanneer ons ‘n erediens bywoon.

WORD ONDERRIG IN DIE WAARHEID.

Die Woord is ook die manier waarop God waarheid in ons lewens inspreek.

In Efesiërs 4:14-15 staan: “Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof…”

Wanneer ons die waarheid uit God se Woord geleer word, sal ons nie so maklik val vir die leuens van die duiwel nie. Ons sal nie mense volg wat lyk asof hulle waarheid verkondig, maar wat eintlik valse leraars is nie. Ons sal kan onderskei tussen waarheid en leuen, tussen God se leer en dwaalleer.

‘n Diens in die kerk is een manier waarop ons onder die geklank van die Woord kan sit, en waarheid geleer word.

BEMOEDIGING.

Tydens ‘n erediens word ons ook bemoedig en aangespoor.

In 1 Timotheus 6:18 skryf Paulus vir Timotheus: “Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam.”

En in Hebreërs 10:24 staan daar: “Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.”

God gebruik die erediens om ons aan te spoor om goeie werke te doen, nie omdat ons probeer om Sy liefde, genade, of ons verlossing te verdien nie, maar omdat ons Sy geliefdes is, en omdat ons klaar gered is. Ons is deur die wedergeboorte nuwe mense wat graag die goeie wíl doen.

Maar al wil ‘n mens graag die goeie doen, en dit waarmee God jou seën met ander deel, het almal van ons tog van tyd tot tyd ‘n bietjie motivering en aanmoediging nodig.

Dít gebeur dan ook wanneer jy kerk toe gaan.

TOEGERUS VIR DIENS.

In Efesiërs 4:12 lees ons nog twee redes waarom ons kerk toe gaan:

Die eerste een is om ons toe te rus vir diens.

Elkeen van ons is deel van die liggaam van Christus, en God het ‘n spesifieke taak wat ons moet verrig.

Sommige van hierdie take vorm deel van wat ons op ‘n Sondag by die kerk doen. Daar is persone wat plekke aanwys, ander wat tee bedien, nog ander wat tydens die diens die kollekte opneem en ander wat die geld na die tyd tel, om maar ‘n paar te noem.

Dit mag dalk nie lyk of dit nodig is om toegerus te word vir hierdie take nie, maar dit is tog belangrik. Hierdie take moet met toewyding, liefde, en geduld gedoen word, dus is dit van groot belang dat ons tydens ‘n erediens daarvoor toegerus word.

Ons word egter nie net toegerus vir ons taak in die gemeente nie, maar ook vir die take wat ons elke dag verrig wanneer ons by die huis en werk is. Ook hierdie take moet met dieselfde toewyding, liefde en geduld afgehandel word, en daarvoor het ons weer toerusting nodig.

In ‘n kerkdiens word ons ook toegerus om dit wat ons geleer het, aan ander oor te dra.

OPBOU.

Die tweede rede wat ons in Efesiërs 4:12 van lees, is om ons as liggaam van Christus op te bou, sodat ons werklike eenheid in geloof en in ons kennis van Jesus kan hê, en ons soos ‘n volgroeide mens kan wees, volmaak en volwasse soos Christus.

EENSGESINDHEID.

Ons samekomste by die kerk help ons ook om eensgesind te wees.

In Efesiërs 4:11-13 staan: “En dít is die ‘gawes’ wat Hy ‘gegee het’: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.”

BEVESTIGING VAN ‘N BOODSKAP.

God is elke dag besig om deur Sy Woord, deur die Heilige Gees, en deur mense wat die Woord verkondig, met ons te praat.

Ongelukkig is ‘n mens nie altyd heeltemal seker dat dít wat jy gehoor het, van God af kom nie. Dit is veral die geval wanneer die Heilige Gees iets in jou hart kom lê.

God kan egter ‘n preek wat jy op ‘n Sondag hoor, gebruik om iets te bevestig wat Hy vroeër deur Sy Gees vir jou gesê het.

Byvoorbeeld: Die Here het hierdie boodskap op ‘n Saterdag op my hart kom lê. Daardie Sondag preek ons predikant oor dieselfde onderwerp, en bevestig so vir my dat ek die boodskap moet deel. Maar gestel nou ek was nie by die kerk nie, dan het ek nie daardie bevestiging gehoor nie.

Dalk worstel jy met ‘n probleem, en God het jou ‘n oplossing gegee, maar jy is nie seker dit was regtig Hý nie. Wie weet, Sondag se preek is dalk juis net wat jy moet hoor om Sy antwoord aan jou te bevestig en jou te verseker dit kom regtig van Hom.

Hier het jy nou sommer ‘n hele klomp redes waarom dit tot jou voordeel is om Sondae kerk toe te gaan.

En, as jy nog nie oortuig is nie, lees dan gou 2 Timotheus 3:16-17. Dit is ‘n pragtige samevatting van wat kerkbywoning vir ons kan beteken. Die vers praat eintlik van die Woord, maar, as jy alles hierbo gelees het, sal jy sien dit is ook waar van ‘n erediens, omdat ons daar die Woord van God hoor: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”

Sien ons jou Sondag in die kerk, of gaan daar ‘n leë sitplek wees waar jý moes wees?

3 thoughts on “KERK TOE GAAN? HOEKOM?

  1. Dalene

    moet jou hele 10de kerk toe gaan, kan mens nie mense help wat sukkel nie, soos jou eie kinders bv

    • Risa Cronje

      Hallo Dalene. Mense verskil hieroor. Party sê dat jou volle tiende na jou gemeente toe moet gaan, ander sê jy kan dit vir goeie werke ook gebruik. Maar as jy kyk wat die Here in Maleagi 3:10 sê, dan moet die volle tiende na die kerk toe gaan. Wat jy bo en behalwe jou tiende gee, is offergawes. Dit sluit dan in om ander te help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *