VERHOUDINGS – HOE OM DAARAAN TE WERK

Almal van ons is op een of ander manier in ‘n verhouding met ander mense. Die van ons wat getroud is, het ‘n verhouding met ons man of vrou en met ons kinders. Ons het verhoudings met ons uitgebreide familie, ons vriende en kollegas. Dan is daar ook nog die verhoudings met ons broers en susters wat deel is van die Liggaam van Christus.

Sommige van dié verhoudings is vir ons ‘n vreugde. Ons hou daarvan om saam met die persoon te wees. Dis lekker om saam te kuier en na so ‘n kuier-sessie voel ons goed oor onsself, ons verhouding en die lewe.

Maar van ons verhoudings is vir ons so ‘n bietjie van ‘n probleem. Daar kan verskeie redes voor wees, en ons gaan op ‘n ander dag gesels oor wat ons kan doen om aan so ‘n verhouding te werk.

Maar vandag gaan ons konsentreer op ‘n paar dinge wat ons in Efesiërs 4 van lees, wat ons gaan help met enige verhouding wat ons met mense het.

Jou verhoudings: hoe om daaraan te werk

JOU VERHOUDING MET GOD.

Efesiërs 4:1: “Daarom spoor ek julle aan, ek, wat ter wille van die Here ‘n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is…”

Anders as wat meeste van ons dink, begin ‘n verhouding met ander mense by ons verhouding met God.

Onthou jy wat het Jesus die skrifgeleerde geantwoord toe hy gevra het wat die belangrikste gebod in die Wet was? Jesus se antwoord was: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod” (Mattheus 22:37-38).

As ‘n mens nie in die eerste plek ‘n verhouding met God het nie, gaan jy ook nie goeie verhoudings met mense hê nie.

Begin dus by jou verhouding met God. Maak seker dat jy elke dag, nie net op Sondae nie, tyd met Hom spandeer. Wees stil by Hom. Leer van Hom. Luister wanneer Hy met jou praat. En vertrou Hom dan om jou te help om aan Hom gehoorsaam te wees.

Dan sal jy ‘n lewe leef wat jou roeping waardig is.

LIEFDE VIR JOU MEDEMENS.

Efesiërs 4:2: “…deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid, en met geduld in liefde te verdra…”

Die vier dinge wat Paulus hier in vers 2 noem, is al vier deel van die vrug van die Gees.

Nederigheid, saggeaardheid of sagmoedigheid, geduld en liefde.

In ons verhoudings met andere, moet ons altyd nederigheid uitleef. Dit beteken ons stel hulle en hulle behoeftes bo onsself en ons eie behoeftes. Ons het mekaar nodig en God wil ons dan juis gebruik om die een die ander te help.

Verder moet ons saggeaard of sagmoedig wees. Volgens die HAT is sagmoedig en saggeaard eintlik dieselfde ding. Dit beteken om nie streng, bars of kwaai te wees nie. Dis interessant dat Paulus in Galasiërs 6:1 sê as iemand in sonde verval, dan moet ons hom in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. Met ander woorde, ons moet mekaar altyd vriendelik behandel. Ons moenie iemand probeer reghelp deur goor met hom te wees nie.

Dan moet ons ook geduldig met mekaar wees en mekaar met liefde behandel.

As ek so na hierdie vier dinge kyk, sien ek dat ons verhoudings met ander baie beter gaan wees as ons mense met liefde behandel. Ons leef God se liefde teenoor ander uit deur hulle altyd bo onsself te stel. Ons is geduldig met hulle tekortkominge en probleme. En ons help hulle sonder om hulle af te kraak, seer te maak, of bars en kwaai met hulle te wees.

VREDE MET ANDER.

Efesiërs 4:3: “…en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede…”

Dis nie altyd maklik nie, maar dis baie belangrik dat ons oop is vir die opinie van ander.

Net omdat die ander persoon ‘n ander opinie huldig, beteken dit nie hy of sy is verkeerd nie. (En hier praat ek nou nie van die sewe ‘ene’ waarvan Paulus in vers 4 praat nie.)

Wanneer ons ander hulle opinie gun, en nie in ‘n bakleiery betrokke raak omdat ons nie saamstem nie, kan ons in vrede met mekaar leef.

En dis juis wat God van ons vra – om eenheid met mekaar te bewaar deur die band van vrede.

DIE SEWE KERNSAKE WAAROOR ONS SAAMSTEM.

Efesiërs 4:4-6: “…een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is: een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal,
wat oor almal en deur almal en in almal is.”

Hoewel ons mekaar moet gun om verskillende opinies te hê oor seker dinge in die lewe, is daar tog sewe kernsake waaroor ons as gelowiges moet saamstem.

Hierdie sewe kernsake is “een liggaam, een Gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop en een God en Vader van almal.”

As ons oor hierdie sake vassit, is ons nie besig om die ‘eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede’ nie.

WEES ALTYD EERLIK.

Efesiërs 4:25: “Daarom, vermy die leuen, en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam.”

Leuens is een van die sekerste manier om ‘n verhouding te laat sneuwel.

Die Bybel leer ons dat God nooit jok nie (Numeri 23:19). Verder leer dit ons ook dat die duiwel eintlik die vader van die leuen is (Johannes 8:44).

Omdat ons kinders van God is, verwag Hy van ons om altyd die waarheid te praat. Ja, soms kan die waarheid tot jou nadeel wees, maar dis altyd beter om by die waarheid te hou.

Iemand het op ‘n keer gesê as jy die waarheid praat, hoef jy nie te onthou wat jy gesê het nie. Dis wanneer jy leuens vertel dat jy moet onthou wat jy gesê het sodat jy altyd by dieselfde storie hou.

HANTEER KONFLIK OP DIE REGTE MANIER.

Efesiërs 4:26: “Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie.”

Dis nie ‘n sonde om kwaad te word nie. Ons lees in die Bybel dat God kwaad word. Ons lees ook dat Jesus kwaad geword het.

Maar wat doen ons wanneer ons kwaad word? Dis hoe ons ons woede hanteer wat die probleem is en kan veroorsaak dat ons sonde doen.

Dis baie belangrik om ons woede onmiddellik op ‘n goddelike manier te hanteer. Moenie net met jou woede probeer saamleef nie. As jy dít doen, gaan jy maklik bitter raak. Jy gaan makliker dinge sê en doen waaroor jy later spyt gaan wees.

Maak dus ‘n punt daarvan om so gou as moontlik van jou woede ontslae te raak. Praat met die persoon – op ‘n mooi manier! – oor dit wat jou kwaad gemaak het. Vergewe hom of haar en kyk hoe julle die probleem kan uitstryk.

TEL JOU WOORDE.

Efesiërs 4:29: “Nie ‘n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder ‘n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor.”

In Engels is daar ‘n spreekwoord wat lui: “Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.”

Ek weet nie wie die sêding uitgedink het nie, want dis glad nie die waarheid nie.

Woorde kan soos wapens gebruik word. Dit kan mense seermaak en selfs lewenslank skend.

Daarom is dit baie belangrik dat ons ons woorde tel wanneer ons met mense praat.

Ons moet niks sê wat ander kan afbreek nie. En die ergste is, soms besef ons nie eens ons woorde is afbrekend nie. Dink maar aan sommige dinge wat iemand al, in ‘n grap, vir jou gesê het wat jou seergemaak het.

As jy goeie verhoudings met andere wil hê, dink dan wat jy vir hulle sê. Sê net dinge wat hulle kan opbou en vir hulle tot voordeel kan wees.

VERGEWE SOOS JY VERGEWE IS.

Efesiërs 4:32: “Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het.”

Hoeveel dinge het jy al verkeerd gedoen in jou lewe? Nee, ek probeer nie om jou skuldig of sleg te laat voel nie. Ek herinner jou net daaraan dat God jou vir elkeen van daardie dinge vergewe het. Hy hou nie een van hulle teen jou nie.

En juis daarom kan, en moet, jy ander ook vergewe. Net soos Jesus vir ons sonde gesterf het, het Hy ook vir ander s’n gesterf. En, as God hulle vergewe vir hulle sonde, wie is ons om enige iets teen hulle te hou?

Dit is nie altyd maklik om ander te vergewe nie, dis waar, maar met God se hulp kan ons dit doen.

VOLG GOD SE VOORBEELD.

Efesiërs 5:1: “Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders…”

In hierdie vers word ons aangemoedig om God se voorbeeld te volg.

Elkeen van die dinge waaroor ons hierbo gepraat het, is iets waarin God vir ons die voorbeeld stel.

Hy weet presies wat ‘n mens moet doen om ‘n goeie verhouding met ander te hê en dit te onderhou. Dis dan ook waarom Hy al hierdie dinge in Sy Woord vir ons laat neergeskryf het.

Noudat ons weet wat ons moet doen in ons verhoudinge met andere, moet ons God se voorbeeld volg en dit uitleef.

As ons dít doen, gaan ons verhoudinge met almal rondom ons verbeter. En as daar dan nog ‘n verhouding is wat nie heeltemal is wat dit moet wees nie, gaan dit nie wees omdat ons nie ons kant gebring het en gedoen het wat God beveel rondom verhoudinge nie.

God het die mens gemaak om in ‘n verhouding met Hom en met andere te wees.

Mag ons elke dag Sy Woord gehoorsaam en ons deel doen om ons verhouding met Hom, en met andere, op te bou en in stand te hou!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *