OM NA GOD SE STEM TE LUISTER

Gelowiges kan God se stem hoor. Waarom sukkel ons dan so? Want ons het nog nie geleer om te luister sodat ons weet wanneer Hy praat nie.

In Johannes 10 lees ons van Jesus wat die Goeie Herder is. Jesus vertel van alles wat Hy, as die Goeie Herder, vir die skape doen. En dan sê Hy in vers 27: “My skape luister na My stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.”

Ek en jy is die skape van wie Jesus hier praat. Sien jy Hy sê Sy skape luister na Sy stem? Dit beteken ons kan Sy stem hoor, want ‘n mens kan tog nie na iemand se stem luister as jy dit nie kan hoor nie!

Maar daar is baie gelowiges wat sukkel daarmee om na Jesus se stem te luister. Party mense dink God praat nooit met hulle nie. Ander dink hulle hoor Hom nie omdat hulle dalk nie regtig Sy kinders is nie.

Meeste van die tyd lê die probleem egter daarin dat ons net nog nie geleer het hoe om te luister nie. God praat – Hy praat gereeld – maar ons weet nie hoe Sy stem klink en hoe Hy praat nie, en daarom mis ons dit wanneer Hy met ons praat.

Om na God se stem te luister

‘N BELANGRIKE VRAAG.

Voor ons bietjie gesels oor dinge wat jy kan doen om te leer om te luister, het ek eers vir jou ‘n vraag.

Hoekom wil jy God se stem hoor?

Hierdie mag na ‘n snaakse vraag klink, maar dis ‘n belangrike een om te antwoord.

As jy God se stem wil hoor omdat jy dink dit gaan jou meer soos Sy kind laat voel, dat dit die manier is om jou te oortuig jy is regtig gered, dan is jou motief nie reg nie. ‘n Mens weet jy is gered omdat jy glo Jesus is die Seun van God, dat Hy vir jou sondes gesterf het en uit die dood opgewek is. Die Bybel sê God se Gees getuig saam met jou gees dat jy Sy kind is (Romeine 8:16).

As jy egter God se stem wil hoor omdat jy regtig Sy leiding en wysheid nodig het, en jy is van plan om te doen wat hy sê maak nie saak wat dit is nie, dan is jou motief reg.

GOD PRAAT OP VERSKEIE MANIERE.

Ons sien in die Bybel dat God op verskeie maniere met mense gepraat het en Hy doen dit vandag nog steeds. Maar daar is een manier, noem dit ‘n hoofmanier, waarop Hy met Sy kinders praat.

In hierdie video kyk ons na van die maniere waarop God praat, asook die hoofmanier waarop Hy dit doen.

Noudat ons weet op watter maniere God met ons praat is die volgende vraag: Wat kan ek doen om te leer om na Hom te luister?

‘N DAAGLIKSE STILTETYD.

Het jy al met iemand gepraat en agtergekom die persoon luister nie? Wat doen jy dan? Ek hou sommer in die middel van ‘n sin op praat. As die persoon dit nie eers agterkom nie, dan weet ek hy luister nie.

As ek en jy wil leer om na God se stem te luister, dan moet ons tyd maak daarvoor.

Die beste manier om dit te doen, is om elke dag stiltetyd te hou. Jy sien, om God te hoor moet nooit jou hoofdoel wees nie, al is dit baie belangrik. Jou hoofdoel moet altyd wees om jou verhouding met God te bou en Hom beter te leer ken.

En wanneer jy stiltetyd hou, is jy besig om aan jou verhouding met God te werk en Hom te leer ken. Dit gee jou natuurlik die geleentheid om te leer hoe Sy stem klink, sodat jy dit tussen ander stemme, wat ons elke dag hoor, kan uitken.

As jy nog nie met ‘n stiltetyd-roetine begin het nie, maak dan ‘n punt daarvan om dit te doen. Hier is net ‘n paar voordele van tyd met God en ook hoe dit jou te help om na Hom te luister.

VERNUWE JOU GEDAGTES.

God se Woord is die manier waarop ons ons gedagtes vernuwe. Dit leer ons hoe God sake sien, hoe Hy daaroor voel en wat Hy daaroor sê. Wanneer ons dít weet, help dit ons om soos God te begin dink.

God sal nooit vir ons iets sê wat teenstrydig is met Sy Woord nie. Deur ons gedagtes met die Woord te vernuwe, help dit ons om te onderskei wanneer ‘n gedagte van God af kom, of van een of ander ander bron.

DIE LEWENDE WOORD.

In Hebreërs 4:12 se eerste gedeelte staan daar: “Want die Woord van God is lewend en kragtig…”

God se Woord lewe. Dis vandag nog net so toepaslik en van belang as wat dit jare gelede was.

As jy sukkel met stiltetyd omdat die Bybel vir jou droog en oninteressant is, vra vir Jesus om jou te help wanneer jy jou Bybel lees. Vra Hom om dit vir jou lewend te laat word.

God gebruik baie keer die Bybel om met ons te praat. Daardie kere wanneer ‘n vers of woord of frase in jou Bybel uitstaan, is wanneer Hy die Bybel gebruik om met jou te praat.

HOU ‘N JOERNAAL VAN JOU STILTETYD.

Ek het iewers in Desember verlede jaar hierdie idee by iemand gekry en dit begin doen. En ek is aangenaam verras met hoe goed dit werk!

Die idee is dat jy ‘n notaboek of joernaal kry en jou tyd met die Here daarin neerskryf. Wat skryf jy alles? Ek skryf die vers of verse wat vir my uitstaan en ook wat ek daaroor leer. Ek skryf ook ander dinge wat in my gedagtes opkom, want dis baie keer dié dinge wat die Here vir my sê.

So, skryf alles wat in jou gedagtes opkom in jou joernaal neer. Op dié manier het jy ‘n geskrewe rekord van alles wat in jou tyd met God in jou gedagtes aangegaan het. Jy kan dan later weer daardeur lees, daaroor bid, en uitvind wat daarvan dinge is wat God gesê het, en wat sommer net jou eie gedagtes was.

‘N PAAR WENKE.

Ons het nou gekyk na van die voordele van ‘n daaglikse stiltetyd en hoe dit ons help om na God te luister.

Hier is nog ‘n paar wenke wat jy kan gebruik om jou te help om te luister.

VERWAG GOD GAAN PRAAT.

Daar is dinge in die lewe wat by ‘n mens verby gaan omdat jy nie verwag het dit gaan gebeur nie. Dat God met jou praat is een van daardie dinge.

Wanneer jy stiltetyd hou, verwag dat die Here met jou gaan praat. Wees op die uitkyk vir die verskillende maniere hoe Hy dit doen.

Onthou, Jesus het gesê Sy skape hoor Sy stem en luister daarna. Ons sien ook hoe God in die Bybel met mense gepraat het. Hy is vandag nog net dieselfde as wat Hy toe was, dus praat Hy vandag steeds met ons.

Ons moet net leer om te verwag dat Hy gaan praat en dan luister.

REAGEER OP WAT JY HOOR.

Wanneer God met jou praat en jy luister na wat Hy sê, is die volgende stap om te reageer op wat jy gehoor het.

Wat het Hy vir jou gesê om te doen? Het jy dit gedoen?

As jy nie gehoorsaam is en doen wat jy hoor nie, gaan jy nooit leer om te luister nie.

Dis asof ons die kommunikasiekanaal tussen ons en God groter ‘oopmaak’ wanneer ons gehoorsaam en dit veroorsaak dat ons beter begin hoor. As ons God egter ignoreer, gaan ons Hom minder begin hoor.

Ek dink altyd so daaraan: as ek nie doen wat God vir my gesê het nie, waarom sal Hy iets anders sê wat ek moet doen? Ek het dan nog nie die eerste ding gedoen nie!

So, reageer op wat jy hoor en wees gehoorsaam.

VRA VRAE.

Een ding wat jy kan doen om jou te help om te leer om na God se stem te luister is om vrae te vra.

Wees nuuskiering.

Vra die Here wat Hy vir jou wil sê. Vra vir Hom vrae oor die Bybel of sommer oor dinge in die algemeen. Dis nie vir God ‘n probleem as ons vrae vra nie. Hy het die antwoord op elke vraag. Maar ons moet ook leer om die regte vrae te vra.

Die verhaal word vertel van ‘n man met die naam George Washington Carver. Hy het vir God gevra om hom te wys waarvoor die heelal gemaak is. God het geantwoord dat hy iets moet vra wat vir hom meer verstaanbaar gaan wees. Toe vra hy waarvoor die mens gemaak is. Weer het God geantwoord dat hy nie die regte vraag vra nie. Toe vra hy vir God om hom alles oor grondboontjies te leer.

God het hom herinner aan Genesis 1:29, dat grondboontjies en alle ander plante vir die mens se gebruik gemaak is. Carver het na sy laboratorium gegaan en die grondboontjie begin studeer en verskeie produkte uit grondboontjies ontwikkel – dinge soos rissiesous, botter, melk, sjampoe, skeerroom en gom.

As Carver nie vir God vrae gevra het nie, sou hy dalk nooit hierdie produkte ontwikkel het nie!

KYK UIT VIR BEVESTIGING.

Onthou jy toe God vir Moses gestuur het om met die leiers van Israel, en later met Farao, te gaan praat? God het vir hom verskeie tekens gegee wat as bevestiging gedien het dat God regtig met hom gepraat het.

God gee vandag steeds bevestiging wanneer Hy praat. Ons s’n is dalk nie so dramaties soos Moses s’n nie, maar as ons God gehoorsaam, sal daar baie keer een of ander bevestiging wees wat ons wys ons is op die regte pad.

Ek kan hiervan getuig, want in die afgelope paar dae was daar ‘n paar dinge wat bevestig wat die Here reeds vir my gesê het.

VRA GOD OM TE PRAAT.

Op verskeie plekke in die Bybel sê die Here vir ons dat ons moet vra vir die dinge wat ons nodig het en wat ons graag wil hê.

Dis dan ook ‘n goeie idee om God te vra om met jou te praat wanneer jy stil word by Hom.

Sê vir Hom dankie dat jy een van Sy skape is, wat Sy stem hoor. Vra Hom dan om met jou te praat en jou te help om fyn te luister, sodat jy presies hoor wat Hy sê. Vertrou Hom dan om dit te doen, want Hy sal.

JY KAN LEER OM TE LUISTER.

As jy ‘n kind van God is, dan is jy een van Jesus se skape en kan jy Sy stem hoor. En dis moontlik om te leer om te luister sodat jy dit beter en beter hoor.

Aan die begin gaan dit dalk moeilik wees, maar moenie opgee nie. Hou aan om by Hom stil te word en te luister.

As dit gebeur dat dieselfde gedagtes oor en oor by jou opkom, bid daaroor en vra die Here of dit Hy is wat met jou praat.

Jy sal later leer dat Sy stem gesag dra en daar sal vrede en vreugde wees wanneer Hy praat. As jy steeds nie seker is nie, vra die Here om wat jy gehoor het deur Sy Woord te bevestig terwyl jy dit studeer en daaroor nadink.

Ek wil jou uitdaag om sommer vandag nog tyd opsy te sit om stil by God te raak en te luister vir Sy stem. Verwag dat Hy met jou gaan praat en vertrou Hom om jou te help om te leer om te luister.

Gaan dan en doen wat Hy vir jou sê sodat die kommunikasiekanaal groter oopgemaak kan word!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *