18 BYBELVERSE OOR DIE HART

Daar is sommer heelwat Bybelverse oor die hart in die Woord opgeteken. Om die waarheid te sê, ek het iewers gelees die hart word amper 1000 keer in die Bybel genoem!

Hoekom praat God so baie oor die hart in die Bybel?

Want die kondisie van jou hart is baie belangrik in jou verhouding met die Here.

18 Bybelverse oor die hart

WAT IS JOU HART?

Daar is verskeie opinies oor wat die hart nou eintlik is.

Sommige mense sê dis dinge soos jou persoonlikheid, jou wil en emosies.

Ander is weer van die opinie dat dit net jou denke is.

Dan is daar weer diegene wat sê jou hart is jou gees, met ander woorde dis dié deel van jou wat nuutgemaak word wanneer jy in Jesus glo en weergebore word.

Maar as ‘n mens al die verse oor die hart bekyk, dan sien jy dat jou hart verwys na die innerlike mens. Dis wie jy regtig is, die ware jy. Jou hart is die kombinasie van jou gees en jou siel. Dis dié deel wat weergebore word, maar dit sluit ook jou persoonlikheid, jou wil en jou emosies in. Verder sluit dit ook dinge soos jou besluite, jou intensies en motiewe in.

Jou hart is dus jou hele menswees.

‘N ONGENEESLIKE EN BEDRIEGLIKE HART.

In die Bybel sien ons die mens wat nie vir God ken nie, se hart is bedrieglik. Die toestand van sy hart word dan ook aan die buitekant weerspieël sodat almal weet wat eintlik in sy hart aangaan.

Jeremia 17:9: Die hart is bedriegliker as alles; dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan?

Spreuke 27:19: Soos water ‘n gesig weerspieël, so weerspieël die hart van ‘n mens hom.

Genesis 6:5-6: Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is, en dat alles wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg is, was die Here jammer dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom tot in sy hart gegrief.

Mattheus 15:18-19: Maar wat by die mond uitgaan, kom uit die hart, en daardie dinge maak die mens onrein. Uit die hart kom daar immers bose gedagtes, moord, owerspel, onsedelikheid, diefstal, valse getuienis en lastering.

GOD GEE ‘N NUWE HART.

Gelukkig hoef ons nie te bly soos ons is nie!

Ons hoef nie mense te wees wat net slegte dinge bedink en dan doen nie.

In Sy liefde, goedheid en genade het God vir ons ‘n oplossing gestuur in die vorm van Sy Seun, Jesus Christus.

Wanneer ons in Hom glo, gee God vir ons ‘n nuwe hart. Hy kom en maak ons gees, wat dood was in sonde en ongeregtigheid, lewend. Deur die Heilige Gees neem Hy Sy intrek in ons en plaas alles wat ons nodig het om Hom lief te hê en te dien, in ons harte.

Esegiel 36:26-27: Ek sal vir julle ‘n nuwe hart gee, ‘n nuwe gees sal Ek in julle binneste gee; Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle ‘n hart van vlees gee. My Gees sal Ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer.

Hebreërs 8:10: Dit is dan die verbond wat Ek ná daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee,men op hulle harte sal Ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Romeine 2:29: …inteendeel, iemand is innerlik ‘n Jood en besnydenis is iets van die hart, geestelik, nie letterlik nie. Só iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God.

2 Korinthiers 5:17: Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword.

Romeine 5:5: En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

PAS JOU HART OP.

Hoewel ons nou nuwe skeppings is, wat rein harte het omdat God dit rein gemaak het, leef ons steeds in ‘n sondige wêreld. Ons kan steeds kies om sonde te doen.

Daarom kry ons die opdrag om ons harte op te pas of te bewaar.

‘n Mens kan nie jou verlossing verloor as jy kies om sonde te doen nie. Maar ‘n kind van God sal al hoe minder kies om sonde te doen. Sonde sal al hoe minder aantreklik raak wanneer jy ‘n pad van heiligmaking met die Here stap.

En dis tog wat elkeen van ons wil doen. Ons wil meer en meer soos Jesus word.

Spreuke 4:23: Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe.

Psalm 26:2: Toets my, Here, en stel my op die proef. Suiwer my niere en my hart!

Psalm 19:15: Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, Here, my Rots en my Verlosser.

NOG VERSE OOR DIE HART.

Die Bybel leer ook vir ons nog ‘n paar ander dinge oor die hart van die mens.

Dit leer ons dat ons kan prys met ons hele hart, met ander woorde met ons hele menswees.

Psalm 9:2: Ek wil die Here prys met my hele hart; ek wil van al u wonderdade vertel.

Die Bybel leer ons dat God Sy drome en begeertes in ons harte plaas. Dan help Hy ons boonop om dit wat Hy in ons harte geplaas het, ‘n werklikheid in ons lewens te maak.

Psalm 37:4: Vind jou vreugde in die Here, dan sal Hy jou gee wat jou hart begeer.

Ons leer uit die Bybel dat ons harte op dié plek is, waar ons skatte bymekaar maak.

Mattheus 6:20-21: Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

En ons leer dat ons nie onsself moet vertrou nie, maar vir God.

Spreuke 3:5: Vertrou op die Here met jou hele hart – op jou eie insig moet jy nie staatmaak nie.

Laastens leer ons dat God Sy vrede gee om oor ons harte te waak.

Johannes 14:27: Vrede laat Ek julle na – my vrede gee Ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie.

Filippense 4:6-7: Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.

MEER OOR DIE HART.

Die verse waaroor ons gesels het, is nie naastenby al die Bybelverse oor die hart nie.

As jy nog oor die hart wil leer, soek in ‘n konkordansie na nog verse en lees dit.

Hier is ook ‘n paar artikels, wat elkeen iets oor die hart behandel:

GEDAGTES OOR ‘N MENS SE HART

DIE HART – WAT DIE BYBEL DAAROOR Sê

23 VERSE OOR DIE HART

TIENDE – ‘N HARTSTOETS

WAT SIEN GOD IN JOU HART?

One thought on “18 BYBELVERSE OOR DIE HART

  1. Daar is n behoefte vandag te min word geskryf oor Heiligmaking, sondebelydenis en restutisie dit is baie belangrik vir geestelike groei. Kan daarna gekyk word en dit ook n “topic” maak wat bestudeer kan word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *