23 BELANGRIKE VERSE OOR DIE HART

Die Here het die afgelope paar dae elke nou en dan verse oor die hart op my pad gebring.

Sommige van die verse praat oor die toestand van die hart.

Ander weer oor geloof in die hart.

Daar is verse wat sê jy moet jou hart bewaar, dat vrede in jou hart moet heers en dat jou hart deur genade versterk word.

Vandag deel ek met jou 23 van hierdie verse oor die hart.

23 Verse oor die hart

GOD KYK NA DIE HART.

Jeremia 17:9-10: Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen.

1 Samuel 16:7: Maar Hy sê vir Samuel: “Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.”

LEES OOK: WAT SIEN GOD IN JOU HART?

DIE TOESTAND VAN DIE HART.

Markus 7:20-23: “Maar,” het Hy verder gesê, “wat van binne af uit ‘n mens kom, dít maak ‘n mens onrein. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord, owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak ‘n mens onrein.”

Lukas 6:45: Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.

Spreuke 27:19: Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens. (O.A.V.)

Hebreërs 3:12: Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. (O.A.V.)

Mattheus 12:34: Julle slange! Hoe kan julle wat sleg is, iets goeds sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.

Mattheus 6:21: Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

‘N NUWE HART.

Esegiël 36:26: Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee.

Lukas 8:15: Die deel wat in goeie grond val, dui op dié wat die woord met ‘n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra.

Hebreërs 4:12: Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.

Romeine 10:9-10: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.

Hebreërs 13:9: Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Dié wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie.

1 Petrus 3:3-4: Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ’n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. (O.A.V.)

Kolossense 3:15: En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. (O.A.V.)

DIE HART VAN ‘N GELOWIGE.

Spreuke 4:23: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.

Psalm 119:10: Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie.

Jeremia 29:13: Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.

Filippense 4:6-7: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Johannes 14:1: Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. (O.A.V.)

Romeine 5:5: …en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.

Markus 11:23: Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die see,’ en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur.

Hebreërs 10:21-22: En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ‘n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.

God het vir Sy kinders nuwe harte gegee.

Nou kan ons die goeie voortbring, omdat Sy liefde in ons harte uitgestort is, en ons dit verder vul met Sy Woord.

Kom maak gerus Maandag weer ‘n draai op die blad, want dan gaan ons verder oor die hart gesels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *