18 BYBELVERSE OOR DIE HART

Daar is sommer heelwat Bybelverse oor die hart in die Woord opgeteken. Om die waarheid te sê, ek het iewers gelees die hart word amper 1000 keer in die Bybel genoem! Hoekom praat God so baie oor die hart in die Bybel? Want die kondisie van jou hart is baie belangrik in jou verhouding met […]