WAT SIEN GOD IN JOU HART?

Ons is tans in ons gemeente besig met ‘n reeks, The Blessed Life, deur Robert Morris.

Ek wil graag die volgende paar weke met jou deel wat ek uit die reeks geleer het.

In die begin het God die hemel en die aarde geskep.

Hy het al die plante, diere, visse en voëls geskep.

Toe plant Hy ‘n tuin en maak die mens en sy vrou.

En Hy gee vir hulle die tuin, die aarde en die gesag (authority) oor alles wat Hy geskep het. Sien jy hoe Hy gee en gee en gee?

Wat sien God in jou hart?

GOD GEE.

Oral in die Bybel kan ons sien dat een van Sy karaktertrekke is dat Hy gee.

Lees maar Johannes 3:16, waar daar staan dat God Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal he.

Reg van die begin af sien ons hoe God gee.

Hy gee lewe.

Hy gee die aarde en alles daarop vir die mens.

Dan gee Hy die mens gesag oor alles wat Hy gemaak het.

Hy skep ‘n pragtige tuin.

Alles wat die mens nodig het om van te leef, is in daardie tuin.

En Hy gee dit vir die mens om in te woon en na om te sien.

God gee ook nie net ‘n bietjie nie, Hy gee in oorvloed.

Ons, as Sy kinders, is veronderstel om Hom na te boots, sodat ander, wat Hom nog nie ken nie, kan sien Wie Hy is en wat Hy doen.

Daarom moet ons ook met oorgawe gee.

Maar doen ons dit?

Wat gaan aan in jou hart wanneer jy iets vir iemand anders gee?

‘N SELFSUGTIGE HART.

‘n Selfsugtige hart gee vir ander omdat jy iets van hulle terug verwag.

Jy gee omdat jy hoop om deur God geseën te word.

Dit is waar dat ons ontvang wanneer ons gee, maar dit moet nooit die rede wees waarom ons gee nie.

Soms gee ‘n mens, en die oomblik wat jou gawe jou hand verlaat, is jy spyt dat jy dit gedoen het.

Jy dink aan alles wat jy self met daardie geld kon doen.

Wat ons egter moet onthou, is dat alles wat ons het uit die hand van die Here kom, en eintlik behoort dit aan Hom.

Ons is net rentmeesters van dit wat Hy vir ons gee, en, as goeie rentmeesters, moet ons daarmee doen wat Hy wil hê.  

‘N VRYGEWIGE HART.

God wil nie hê dat ons maar net gee nie, maar dat ons, soos Hy, vrygewig sal wees en ruim sal gee.

Alle mense is van geboorte af selfsugtig.

Jy hoef maar net te kyk na ‘n kleuter wat elke speeding wat ‘n ander mee speel, vir homself wil hê, om dit te besef.

Maar God verander ons wanneer ons in geloof na Hom toe kom en Jesus aanneem as Verlosser.

Hy verander ons selfsug na vrygewigheid.

Dit mag in sommige gelowiges se lewens steeds lyk of hulle eintlik selfsugtig is, maar dit is slegs omdat hulle nog nie weet God het hulle verander nie.

Tyd in die Woord vernuwe ons gedagtes en verander ons fokus.

Dit leer ons wie ons in Christus is, en wat God in ons lewens gedoen het.

En dit laat ons verstaan dat ons nie meer die selfsugtige persoon is wat ons voorheen was nie, maar dat ons nuwe mense is, wat al God se karaktertrekke reeds in ons gees het.

Vrygewigheid is een van daardie karaktertrekke.

Jy kan dus nou vrygewig wees, want God het reeds die werk in jou gedoen om jou ‘n vrygewige mens te maak.

Ons moet God toelaat om ons elke nou en dan daaraan te herinner dat Hy ons uit die greep van die duiwel gered het.

Ons was sy slawe, maar nou is ons God se kinders.

Alles wat ons het, het Hy uit Sy groot genade vir ons gegee.

As ons hiérdie dinge onthou, sal ons harte hê wat dankbaar is vir dit wat ons van God ontvang. 

‘n Dankbare hart is ‘n vrygewige hart. 

LEES OOK: TIENDE – ‘N HARTSTOETS

ONDERSOEK JOU HART.

Sit hierdie week tyd opsy om jou hart te ondersoek.

As jy die maand ekstra geld het, waarop spandeer jy dit?

Wat sê dit van jou hart?

Waaraan spandeer jy jou tyd?

Is daar dinge waaraan jy meer tyd spandeer as wat jy dalk moet?

Is daar dinge in jou lewe wat jy verwaarloos – tyd met God, familie, die bou van ander verhoudings?

Dit waaraan jy die meeste tyd spandeer, spreek boekdele oor jou prioriteite.

Wat sê hoe jy jou tyd gebruik oor jou prioriteite?

Wat se gawes en talente het die Here jou gegee?

Gebruik jy dit om God se Koninkryk te bou?

Of gebruik jy dit vir jou eie selfsugtige redes?

Of gebruik jy dit dalk glad nie?

Om te gee, of dit nou geld, tyd of jou talente is, gaan altyd oor jou hart. God wil hê ons moet met ‘n blymoedige hart gee.

Wat sien God in jóú hart wanneer jy gee?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *