‘EK IS’-UITSPRAKE VAN JESUS

Voor Jesus se kruisiging, het Hy ‘n hele paar keer iets oor Homself gesê wat baie belangrik is. Bybelkenners noem hierdie dinge die ‘Ek Is’-uitsprake van Jesus.

Ek het in die verlede oor elkeen van dié uitsprake ‘n artikel geskryf, waarin ons gesels het oor wat hierdie uitsprake vir ons beteken.

In die artikel hieronder deel ek die eerste gedeelte van die verskillende artikels. Ek deel ook die skakel na elke artikel sodat jy kan gaan lees wie en wat Jesus is en wat dit vir jou beteken.

'Ek is'-uitsprake van Jesus

JESUS IS DIE BROOD VAN DIE LEWE.

In Johannes 6 lees ons dat ‘n groot skare Jesus gevolg het. Toe Hy hulle sien, sê Hy vir Filippus: “Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?” (vs.5).

Filippus was amper stomgeslaan. Waar moes hulle vir al die mense kos kry? Hy skud sy kop en antwoord, “Tweehonderd denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen ‘n stukkie te laat kry nie.”

Andreas, Petrus se broer, het egter die gesprek gehoor, en voeg by, “Hier is ‘n seun wat vyf garsbrode en twee visse het, maar wat is dit vir so baie mense?”

En dan verras Jesus hulle. In plaas daarvan om saam te stem oor die gebrek aan voorrade, beveel Hy hulle om die mense te laat sit.

Dan vat Hy die brood en spreek ‘n seëngebed uit. Hy begin die brood in stukke breek, gee dit vir die dissipels en hulle deel dit aan die mense uit. Dieselfde word met die vissies gedoen.

Toe almal versadig is, beveel Jesus die dissipels om die oorskietstukke op te tel. Hulle maak twaalf mandjies vol.

Die volgende dag kom soek die skare weer vir Jesus.

Toe hulle Hom kry, sê Hy vir hulle, “Ek sê vir julle: Julle soek My, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die Mens vir julle gee, want op Hom het God die Vader sy seël geplaas” (vs.26-27).

Hierop het die mense ‘n vraag. “Wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê?”

Een ding wat my opval in hierdie gedeelte, is dat die mense gewoond was daaraan om iets te doen om in die regte verhouding met God te staan.

LEES VERDER…

JESUS, DIE LIG VIR DIE WêRELD.

Was jy al ooit op ‘n plek waar dit só donker is, dat jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie? En selfs al hou jy dit reg teen jou gesig, kan jy dit steeds nie sien nie.

Dit is ‘n donkerte wat amper tasbaar is. En dit maak ‘n mens net so ‘n klein bietjie bang.

Skakel jy egter die lig aan, verdwyn die donkerte sommer in ‘n oogwink. Selfs die kleinste liggie het die vermoë om van die donker ontslae te raak sodat jy kan sien.

In Johannes 8:12 lees ons Jesus sê Hy is die lig vir die wêreld. Hy gaan verder en sê as ons Hom volg, sal ons nie in duisternis lewe nie. Hoekom nie? Want ons sal die lig van die lewe hê.

Jesus is die Lig vir die wêreld.

Maar waarom noem Hy Homself Lig? En wat het lig met lewe te doen?

Onthou jy die skeppingsverhaal in Genesis 1?

Wat het God die eerste dag geskep?

Lig!

In Genesis 1:3-4 lees ons: “…en God het gesê: ‘Laat daar lig wees!’ En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei.”

LEES VERDER…

JESUS IS DIE DEUR WAARDEUR JY MOET INGAAN.

Die Pasga, of Paasfees, in die Ou Testament, is ‘n heenwysing na Jesus.

As ‘n mens God se voorskrifte vir die Pasga lees, sien jy Jesus só duidelik as die deur in een van die dinge wat die Israeliete moes doen tydens die eerste Pasga in Egipte.

In Eksodus 12 lees ons dat hulle die bloed van die lammers aan die sykante en aan die bokant van die deurkosyne van hulle huise moes smeer.

Die bloed het gedien as teken vir die mense. Die vernietiger, wat al die eersgeborenes in Egipte doodgemaak het, het die huise met die bloed oorgeslaan. Daar is niemand in een van daardie huise dood nie.

Jesus is die deur waardeur ons moet gaan om gered te word.

Soos die bloed gedien het as teken vir die mense, dien Sy bloed ook as teken vir ons.

Ons is oordek met en word beskerm deur Sy bloed.

Die Nuwe Verbond is beseël deur die bloed van Jesus (Lukas 22:20).

Wanneer God nou na ons kyk, sien Hy nie meer ons sondes en ongeregtighede nie. Hy sien net die geregtigheid van Jesus (2 Korinthiërs 5:21).

Daar gaan ‘n tyd kom wat God die mense gaan oordeel. Dié van ons wat in Jesus geglo het, gaan in ‘n sekere sin ‘oorgeslaan’ word omdat ons aanvaar het wat Hy vir ons aan die kruis gedoen het.

LEES VERDER…

JESUS IS DIE GOEIE HERDER.

My oom boer met skape.

Hulle weiding is nie ver van die plaashuis af nie, dus het hulle nie ‘n herder nodig om na hulle te kyk nie.

Maar elke dag, net voor sononder, gaan my oom veld toe om hulle te gaan haal en hulle kraal toe te vat vir die nag. Hy fluit vir die skape en jaag hulle voor hom uit na die skaapkraal.

Terwyl ek een dag so vir hom en die skape gestaan en kyk het, het die Here my herinner aan die herders in Israel.

Daar doen hulle dinge so ‘n bietjie anders.

Hulle jaag nie die skape voor hulle uit nie. Hulle loop voor die skape uit en lei hulle na waar hulle moet gaan.

In Johannes 10 noem Jesus Homself die Goeie Herder.

In vers 3 sê Hy die goeie herder roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Hy maak sy skape bymekaar en gaan voor hulle uit. Hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken.

Is dit nie ‘n mooi beeld van ons Here Jesus nie?

Hy is die Goeie Herder wat voor ons uit loop om ons te lei en te wys waar ons moet gaan.

Hy jaag nooit Sy skape aan of dwing hulle om Sy wil te doen nie. Nee, Hy lei hulle met die sagte fluistering van Sy stem.

LEES VERDER…

JESUS, DIE OPSTANDING EN DIE LEWE.

In Johannes 11 lees ons van Jesus se vriend, Lasarus, wat saam met sy twee susters in Betanië gewoon het.

Hy was baie siek.

Sy twee susters, Martha en Maria, het Jesus daarvan laat weet.

Maar Jesus gaan nie dadelik na Sy vriend toe nie. Hy bly nog twee dae op die plek waar Hy was.

Vir Sy dissipels sê Hy: “Hierdie siekte lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word” (vs.4).

Toe hulle uiteindelik in Betanië aankom is Lasarus reeds dood.

Toe Martha hoor Jesus is oppad, gaan sy dadelik om Hom te ontmoet.

En sommer dadelik sê sy vir Hom, “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.”

Dan voeg sy by, “Maar selfs nou weet ek dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee.”

Hierop antwoord Jesus, “Jou broer sal opstaan.”

Martha stem dadelik saam: “Ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag.”

Maar dan sê Jesus, “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal leef, al het hy ook gesterf; en elkeen wat leef en in My glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie” (vs.25-26).

LEES VERDER…

Leer meer oor die gelykenisse wat Jesus vertel het deur die Gelykenisse Van Jesus Bybelstudie te gebruik. Die stappe wat jy in die studie volg, gaan jou ook leer hoe om self Bybelstudie te doen.

JESUS, DIE WEG, DIE WAARHEID EN DIE LEWE.

Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”

Het jy al ooit verdwaal?

Meeste mense het seker al op en of ander stadium so iets oorgekom. Dit kan ‘n mens nogal benoud maak, veral as die plek waar jy verdwaal het, gevaarlik is.

Maar dit kan ook ‘n avontuur wees. Jy sien dinge en plekke wat jy nooit sou sien as jy die regte pad gevolg het nie!

In Johannes 14:6 noem Jesus Homself die weg, waarheid en lewe.

Of ons nou daarvan hou of nie, of ons dit glo of nie, daar is net een manier om by die Vader uit te kom.

Daar is ook net een manier om in die hemel te kom.

Daardie pad, of weg, is Jesus.

Hy het ‘n lewe sonder sonde geleef, wat die Vader behaag het.

Toe het Hy ons sondes op Hom geneem en die prys daarvoor betaal – ‘n prys wat ons nie self kon betaal nie.

Dít het Hy gedoen sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word (2 Korinthiërs 5:21).

Sy Naam is die enigste naam waardeur ons verlos kan word (Handelinge 4:12).

LEES VERDER…

JESUS, DIE EGTE DRUIWESTOK.

In Johannes 15:1 lees ons: “Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer.”

Is dit nie wonderlik nie?

Dit beteken ons hoef nie self te probeer groei en vrug dra nie.

Ons hoef ook nie self die versorgingswerk te doen nie.

Alles is in die hande van die Vader en van Jesus.

Ek het ‘n bietjie navorsing gedoen en interessante wenke gekry oor hoe ‘n mens ‘n druiwestok, of wingerd, versorg.

‘n Duiwestok het sonlig nodig om goeie druiwe te produseer. Sommer baie sonlig.

Op dieselfde manier het gelowiges die lig wat van die Seun af kom, nodig.

Jesus is die Lig vir die wêreld.

Ons moet tyd saam met Hom spandeer sodat Hy Sy lig in ons lewens kan skyn.

Hy gebruik die Woord om ons pad te verlig.

As ons met die hulp van die Heilige Gees gehoorsaam is aan die Woord, begin ons vrug dra wat God verheerlik.

LEES VERDER…

JESUS IS….

Ek vertrou dat die artikels hierbo oor die ‘Ek Is’-uitsprake van Jesus jou opnuut weer laat besef het wie Hy is en waarom elkeen van ons Hom so nodig het.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *