JESUS: DIE OPSTANDING EN DIE LEWE

Ons is die afgelope paar weke besig om te kyk na die ‘Ek Is…’-uitsprake van Jesus. Tot dusver het ons gesien Jesus is die Brood van die lewe, die Lig vir die wêreld, die deur waardeur ons moet ingaan, en die Goeie Herder. Vandag gaan ons kyk na Jesus, die opstanding en die lewe.

Jesus: die opstanding en die lewe

JESUS SE VRIEND, LASARUS.

In Johannes 11 lees ons van Jesus se vriend, Lasarus, wat saam met sy twee susters in Betanië gewoon het.

Hy was baie siek.

Sy twee susters, Martha en Maria, het Jesus daarvan laat weet.

Maar Jesus gaan nie dadelik na Sy vriend toe nie. Hy bly nog twee dae op die plek waar Hy was.

Vir Sy dissipels sê Hy: “Hierdie siekte lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word” (vs.4).

Toe hulle uiteindelik in Betanië aankom is Lasarus reeds dood.

HERE, AS U HIER WAS.

Toe Martha hoor Jesus is oppad, gaan sy dadelik om Hom te ontmoet.

En sommer dadelik sê sy vir Hom, “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.”

Dan voeg sy by, “Maar selfs nou weet ek dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee.”

Hierop antwoord Jesus, “Jou broer sal opstaan.”

Martha stem dadelik saam: “Ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag.”

Maar dan sê Jesus, “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal leef, al het hy ook gesterf; en elkeen wat leef en in My glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie” (vs.25-26).

JESUS IS ONS OPSTANDING.

Jy sien, Jesus is ons opstanding en ons lewe.

In Efesiërs 2:4-6 lees ons: “Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee Hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak – uit genade is julle verlos! Ja, Hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en saam laat sit in die hemel…”

Ek en jy was dood as gevolg van ons sondes en oortredings.

Maar toe ons in geloof aanvaar het dat Jesus, die Seun van God, die Verlosser is wat die prys vir ons sondes betaal het, is ons weergebore.

Ons is lewend gemaak saam met Hom.

En daarom is Hy ons opstanding, want sonder Hom sou steeds dood gewees het as gevolg van ons oortredings.

JESUS IS ONS LEWE.

Jesus is ook ons lewe.

Wanneer iemand in geloof na Jesus toe kom, sê ons daardie persoon het sy of haar lewe vir Jesus gegee.

Maar die waarheid is dat Jesus Sy lewe vir daardie persoon gegee het.

Sonder Jesus, en die lewe wat Hy gee, sou ons almal steeds dood gewees het.

Jesus woon nou in elke kind van God.

Paulus skryf in Galasiërs 2:19b-20: “Met Christus is ek gekruisig; ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my! Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my oorgegee het.”

Sonder Jesus is ons dood.

Maar wanneer ons in Hom glo, wanneer ons in geloof aanvaar wat Hy vir ons aan die kruis gedoen het, word Hy vir ons die opstanding en die lewe!

Het jy al in geloof aanvaar wat Hy vir jou gedoen het?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *