JESUS, DIE LIG VIR DIE WêRELD

“Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê: ‘Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê.'”

Was jy al ooit op ‘n plek waar dit só donker is, dat jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie? En selfs al hou jy dit reg teen jou gesig, kan jy dit steeds nie sien nie.

Dit is ‘n donkerte wat amper tasbaar is. En dit maak ‘n mens net so ‘n klein bietjie bang.

Skakel jy egter die lig aan, verdwyn die donkerte sommer in ‘n oogwink. Selfs die kleinste liggie het die vermoë om van die donker ontslae te raak sodat jy kan sien.

Jesus, die Lig vir die wêreld

DIE LIG VIR DIE WêRELD.

In Johannes 8:12 lees ons Jesus sê Hy is die lig vir die wêreld. Hy gaan verder en sê as ons Hom volg, sal ons nie in duisternis lewe nie. Hoekom nie? Want ons sal die lig van die lewe hê.

Jesus is die Lig vir die wêreld.

Maar waarom noem Hy Homself Lig? En wat het lig met lewe te doen?

Onthou jy die skeppingsverhaal in Genesis 1?

Wat het God die eerste dag geskep?

Lig!

In Genesis 1:3-4 lees ons: “…en God het gesê: ‘Laat daar lig wees!’ En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei.”

NET LIG, GEEN DUISTERNIS.

As ek die vers in Johannes 8, en ook die een in Genesis 1, lees, dink ek dadelik aan 1 Johannes 1:5.

Daar staan: “Dit is die boodskap wat ons van Hom gehoor het, en wat ons aan julle bekend maak: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.”

Ek het al voorheen in preke gehoor dat God daardie eerste dag nie lig geskep het nie, maar Sy eie lig die wêreld ingestuur het.

As ‘n mens mooi daaroor dink, maak dit sin.

God het op die vierde dag eers die son gemaak.

Maar Hy is lig, daarom kon Hy Sy eie lig die wêreld instuur om dit te verlig en van die duisternis ontslae te raak.

ONS BEHOEFTE AAN LIG.

In die fisiese wêreld het ons lig nodig.

Ons het dit nodig om te oorleef, want basies al die energie wat lewe op aarde in stand hou, is van die son afkomstig.

Sonder lig sou ons heeltyd in die donker rondgestrompel het. Ons sou in dinge vasgeloop het en onsself lelik seergemaak het.

Sonder lig kan plante nie groei nie.

Om die waarheid te sê, sonder lig sou die wêreld nie kon bestaan nie!

Ons het dus ‘n groot behoefte aan natuurlike lig.

Op dieselfde manier het ons behoefte aan geestelike lig.

Ons het behoefte daaraan dat die lig van God in ons harte skyn.

Sy lig wys vir ons hoe korrup ons regtig is.

Ons het Sy lig nodig om van die duisternis in ons, ontslae te raak.

VRY OM IN DIE LIG TE LEEF.

Jesus is die Lig wat ons in ons lewens nodig het.

Hy het gekom om die duisternis in die mens se hart uit te dryf.

Die dag toe ons in Hom as Verlosser geglo het, is ons weergebore, en Hy het vir ons lewe gegee.

Nou hoef ons nie meer in geestelike duisternis rond te strompel nie.

Geestelike duisternis lei tot sonde en dood.

Maar Jesus het ons kom loskoop en vrymaak van die duisternis.

Ons is dus nou vry om in die lig wat Hy vir ons gee, te leef.

LIG IN ‘N DONKER WêRELD.

Jesus se lig wys ons ook die pad in hierdie donker wêreld.

Baie mense besef dit nie, maar ons leef in ‘n wêreld wat deur Satan en sy magte verduister word.

Ons het dus die lig van God nodig om ons te wys waar ons moet loop en wat ons moet doen.

In ons teskvers sien ons as ons vir Jesus volg, sal ons nie in duisternis leef nie.

Dit is eintlik ‘n baie soberende gedagte, want dit beteken as ons in die duisternis leef, dan volg ons nie vir Jesus nie.

‘n Gelowige weet wanneer hy of sy besig is om in die duisternis te leef.

Soos ons gesien het, lei dit tot sonde en dood.

En die enigste manier om uit die duisternis te kom, is om die lig te volg.

Want die lig lei tot die lewe.

VOLG DIE LIG.

Dalk besef jy vandag dat jy nog nooit die Lig gevolg het nie.

As dít waar is van jou lewe, dan het ek vir jou goeie nuus.

Enige iemand kan na Jesus toe kom en die Lig in sy of haar lewe ontvang.

Al wat jy moet doen is om te glo in Hom as Seun van God en Verlosser van die wêreld.

As jy dít doen, sal wat ons lees in Kolossense 1:13-14 waar wees van jou lewe: “God het ons uit die mag van die duisternis gered, en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun – deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het.”

Dalk het jy al vir Jesus as Verlosser aanvaar, maar jy besef vandag dat jy besig is om in die duisternis te leef.

Wat moet jý doen om weer in die Lig te leef?

Psalm 119:105 gee die antwoord: “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad.”

Jesus is die Woord wat mens geword het (Johannes 1:14). Hy is ook die Lig.

Wanneer ons tyd in die Woord spandeer en doen wat ons daaruit leer, volg ons die lig.

LEES OOK: WAT DIT BETEKEN OM JESUS TE VOLG

JESUS, DIE LIG VAN DIE WêRELD.

Beskou jy Jesus as die Lig vir die wêreld?

Sien jy Hom ook as die Lig vir jóú wêreld, jóú lewe?

Hy het gekom om vir jou lig te gee en van die duisternis in jou, ontslae te raak.

Kom dus na Hom toe en ontvang daardie lig.

Volg Hom dan en Hy sal jou elke dag lei, en help, om in die lig te leef!

LEES OOK: JESUS IS DIE BROOD VAN DIE LEWE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *