JESUS: DIE WEG, WAARHEID EN LEWE

Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”

Het jy al ooit verdwaal?

Meeste mense het seker al op en of ander stadium so iets oorgekom. Dit kan ‘n mens nogal benoud maak, veral as die plek waar jy verdwaal het, gevaarlik is.

Maar dit kan ook ‘n avontuur wees. Jy sien dinge en plekke wat jy nooit sou sien as jy die regte pad gevolg het nie!

In Johannes 14:6 noem Jesus Homself die weg, waarheid en lewe.

Kom ons kyk na die verskillende dinge wat Jesus ons leer as die weg.

Ons gaan ook kyk na wat dit beteken dat Hy die waarheid en die lewe is.

Jesus: Die weg, waarheid en lewe

JESUS IS DIE ENIGSTE WEG NA DIE VADER.

Of ons nou daarvan hou of nie, of ons dit glo of nie, daar is net een manier om by die Vader uit te kom.

Daar is ook net een manier om in die hemel te kom.

Daardie pad, of weg, is Jesus.

Hy het ‘n lewe sonder sonde geleef, wat die Vader behaag het.

Toe het Hy ons sondes op Hom geneem en die prys daarvoor betaal – ‘n prys wat ons nie self kon betaal nie.

Dít het Hy gedoen sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word (2 Korinthiërs 5:21).

Sy Naam is die enigste naam waardeur ons verlos kan word (Handelinge 4:12).

JESUS WYS ONS HOE OM ‘N VERHOUDING MET DIE VADER TE Hê.

Deur Sy lewe op aarde het Jesus presies vir ons kom wys hoe om ‘n verhouding met die Vader te hê.

Gedurende Sy aardse lewe was Hy heeltyd in gemeenskap of verbinding met die Vader.

Hy het geluister na die Vader se stem, en dan net gesê wat Hy die Vader hoor sê het.

Verder het Hy ook net gedoen wat Hy die Vader sien doen het. Op dié manier het Hy die Vader aan ons kom bekend maak.

Deur die krag van die Heilige Gees kan ons dieselfde doen.

Ons kan ook heeltyd met die Vader in gemeenskap of in verbinding wees.

Die Heilige Gees stel ons ook in staat om die Vader se voorbeeld te volg en te doen wat Hom behaag (Filippense 2:13).

JESUS WYS ONS HOE LIEFDE VIR DIE VADER LYK.

In 1 Johannes 5:3 lees ons: “Want dit is die liefde vir God, dat ons Sy gebooie onderhou, en Sy opdragte is nie ‘n swaar las nie…”

Gehoorsaamheid aan die Vader is presies wat Jesus gedoen het.

Hy het ons kom wys gehoorsaamheid aan die Vader is die manier om ons liefde vir die Hom te wys.

Dan het Hy boonop vir ons die Heilige Gees gegee om ons daarmee te help.

En omdat ons ‘n wonderlike Helper het, kan ons regtig sê dat die Vader se opdragte nie ‘n swaar las is nie!

JESUS WYS ONS HOE LIEFDE VIR ANDER LYK.

Jesus het nie net die Vader liefgehad nie.

Nee, Hy was die perfekte voorbeeld van Iemand wat almal wat Hy raakgeloop het, liefgehad het.

Hy het selfs Sy eie lewe afgelê om Sy groot liefde vir ons te bewys.

As ons doen wat Hy gedoen het wanneer Hy met mense te doen gehad het, as ons Sy voorbeeld volg, sal ons ook ‘n lewe van liefde leef.

En ons hoef dit nie in eie krag te probeer doen nie. Ons het die Heilige Gees in ons om ons daarmee te help.

Om die waarheid te sê, in Romeine 5:5 lees ons dat God se liefde in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees.

Ons het dus alles wat nodig is om soos Jesus te wees en ander lief te hê.

JESUS WYS ONS HOE OM TE DIEN.

Jesus het ons ook kom wys hoe om God en ander te dien.

Hy wys ons hoe om nederig te wees en hoe om God, en ander, eerste te stel.

Jesus het nooit Sy eie kop gevolg en gedoen waarvoor Hy lus was nie. Nee, Hy was altyd gehoorsaam aan die Vader en het net gedoen wat Hom behaag.

Hy het uitgereik na ander en hulle behoeftes voor Sy eie gesit.

‘n Mens hoef net die Evangelies te lees om te sien hoeveel keer Hy aangehou het om ander te help, selfs toe Hy moeg of honger was.

Niemand het Hom ooit iets gevra en ‘nee’ vir ‘n antwoord gekry nie.

Hy was altyd gewillig om te help, te leer, te preek en te genees. Dit was immers wat die Vader Hom beveel het om te doen.

Deur die Heilige Gees help Jesus ons om in Sy voetspore te volg.

Ons is Sy hande, voete en monde wat Hy wil gebruik om die Vader en ander te dien.

Hy het ons gewys hoe ons dit moet doen. Nou kan ons kies om Sy voorbeeld te volg of nie.

LEES OOK: WAT DIT BETEKEN OM JESUS TE VOLG

JESUS WYS ONS DIE WAARHEID.

God kan nie jok nie (Titus 1:2; Numerie 23:19).

Elke woord wat uit Sy mond kom, is die waarheid. Hy sal nooit vir ons jok nie en ook nooit teruggaan op Sy woord nie.

Jesus het gekom om vir ons God se waarheid te wys.

Hy wys vir ons presies hoe God is, Sy karakter, en ook wat Sy wil is.

Die Bybel sê Hy is die ewebeeld van God se wese (Hebreërs 1:3; Kolossense 1:15). Wanneer ons na Hom kyk, sien ons die Vader (Johannes 14:9).

Ons moet dus altyd ons oë op Jesus hou en Sy voorbeeld volg in alles wat ons doen.

Ons moet onthou daar is net een waarheid, en dis die waarheid wat die Woord ons leer (Johannes 17:17).

God sal nooit vir ons iets sê wat nie ooreenstem met Sy Woord nie.

Daarom kan ons God en Sy Woord vertrou en ons lewens daarop bou as die waarheid wat nooit sal wankel nie.

LEES OOK: 5 REDES WAAROM TYD IN DIE WOORD BELANGRIK IS

JESUS IS DIE LEWE.

Ons lees op verskeie plekke in die Bybel dat die Vader, Seun en Heilige Gees al drie teenwoordig was toe die wêreld geskep is.

In Kolossense 1:16 lees ons dat God alles deur Jesus geskep het, en dat alles vir Hom geskep is.

Ek en jy het dus fisiese lewe omdat Jesus vir ons daardie lewe gegee het.

En, as ons in Hom glo, het ons ook geestelike lewe, wat Hy vir ons gegee het.

Jesus is die Skepper wat vir ons fisiese lewe gegee het. Hy is ook die Lewegewer, wat vir ons geestelike lewe gegee het.

DIE WEG, WAARHEID EN LEWE.

Jesus is die weg, waarheid en lewe.

Onder Hom is ons afgesny van God, geestelik dood en verlore.

Maar as ons in Hom glo, word ons gered. Ons word verenig met God. Ons kry geestelike lewe.

Het jy Jesus al aangeneem as jou Here en Verlosser?

Onthou, Hy is die weg, waarheid en lewe.

Hy alleen kan jou met God versoen.

Hy wys jou die Vader en leer jou die waarheid.

En Hy alleen kan jou die ewige lewe gee!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *