JESUS IS DIE BROOD VAN DIE LEWE

Jesus het vir hulle gesê: ‘Ek is die brood van die lewe. Wie na My toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors word nie” (Johannes 6:35).

Ek is seker jy het, soos ek, sekere boeke in die Bybel wat jy eerder lees as ander. En, net soos ek, het jy seker ook ‘n gunsteling Evangelie.

Ek is baie lief vir die Evangelie volgens Lukas, maar die een wat regtig my gunsteling is, is die Johannes Evangelie.

‘n Mens leer soveel dinge van Jesus, wat nie in die ander Evangelies staan nie, uit hiérdie een.

Een van die dinge wat net in die Johannes Evangelie voorkom, is die sewe ‘Ek is…’ uitsprake van Jesus.

Sondag was die begin van Lydenstyd in die Kerkjaar.

In aansluiting daarby, en om ons harte vir die volgende klompie weke voor te berei vir Paastyd, gaan ons elke week kyk na ‘n ander ‘Ek is…’ uitspraak van Jesus.

Jesus is die brood van die lewe

‘N SKARE SONDER BROOD.

In Johannes 6 lees ons dat ‘n groot skare Jesus gevolg het. Toe Hy hulle sien, sê Hy vir Filippus: “Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?” (vs.5).

Filippus was amper stomgeslaan. Waar moes hulle vir al die mense kos kry? Hy skud sy kop en antwoord, “Tweehonderd denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen ‘n stukkie te laat kry nie.”

Andreas, Petrus se broer, het egter die gesprek gehoor, en voeg by, “Hier is ‘n seun wat vyf garsbrode en twee visse het, maar wat is dit vir so baie mense?”

En dan verras Jesus hulle. In plaas daarvan om saam te stem oor die gebrek aan voorrade, beveel Hy hulle om die mense te laat sit.

Dan vat Hy die brood en spreek ‘n seëngebed uit. Hy begin die brood in stukke breek, gee dit vir die dissipels en hulle deel dit aan die mense uit. Dieselfde word met die vissies gedoen.

Toe almal versadig is, beveel Jesus die dissipels om die oorskietstukke op te tel. Hulle maak twaalf mandjies vol.

DIE WERKE VAN GOD.

Die volgende dag kom soek die skare weer vir Jesus.

Toe hulle Hom kry, sê Hy vir hulle, “Ek sê vir julle: Julle soek My, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die Mens vir julle gee, want op Hom het God die Vader sy seël geplaas” (vs.26-27).

Hierop het die mense ‘n vraag. “Wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê?”

Een ding wat my opval in hierdie gedeelte, is dat die mense gewoond was daaraan om iets te doen om in die regte verhouding met God te staan.

Daarom wil hulle dadelik weet wat hulle moet doen. Hulle het seker gedink Jesus gaan vir hulle ‘n paar wette gee om na te kom. Of dalk het hulle een of ander ritueel verwag wat hulle moes uitvoer.

Maar hulle het verseker nie die antwoord verwag wat Jesus hulle gee nie.

Hy antwoord, “Dít is die werk van God: Dat julle glo in die Een wat Hy gestuur het.”

GEE VIR ONS ‘N TEKEN!

Jesus se antwoord is nie wat hulle verwag het nie. Daarom vra hulle Hom om ‘n teken te doen sodat hulle dit kan sien en in Hom glo.

Is dit nie lagwekkend nie?

Hierdie is dieselfde mense wie se mae die vorige dag vol geword het toe Jesus ‘n wonderteken gedoen het en die brood en vis vermeerder het.

En nou vra hulle Hom om ‘n teken te doen sodat hulle kan sien en glo!

Dan begin hulle praat van ‘n wonderteken in die woestyn, toe God die Israeliete met manna uit die hemel gevoed het.

Weereens mis hulle die hele punt, want die manne was ‘n teken en tipe van Jesus, die ware brood uit die hemel.

BROOD UIT DIE HEMEL.

Jesus help hulle egter reg, “Amen, amen, Ek sê vir julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie – nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee.”

Maar weer verstaan hulle nie so mooi wat Jesus bedoel nie, want hulle sê, “Here, gee ons altyd hierdie brood.”

Hulle dink nog steeds aan fisiese brood. Maar dan sê Jesus, “Ek is die brood van die lewe. Wie na My toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors word nie.”

JESUS, DIE BROOD VAN DIE LEWE.

Brood is dikwels mense se grootste voedselbron. Wanneer Jesus Homself die Brood van die lewe noem, sê Hy vir ons dat Hy die Bron is van alles wat ons ooit mag nodig kry.

Wanneer iemand die Brood van die lewe eet, wat eenvoudig beteken om in Hom as Verlosser te glo, word hulle weergebore. Hy stil dan hulle geestelike honger met Homself.

Jesus gee hulle ook lewe – God se lewe. Niks wat ons doen (werke) kan ooit vir ons lewe gee nie. Net Jesus kan dit doen.

LEES OOK: LAAT GOD JOU BEHOEFTES BEVREDIG

GOD SE DEEL, ONS DEEL.

Gaan lees Johannes 6 ‘n slag en let op die dinge wat God gee.

Die Seun van die Mens gee die voedsel wat hou tot in die ewige lewe – dit is Hyself.
God die Vader gee die ware brood uit die hemel – dit is Jesus.
Die brood uit die hemel – Jesus – gee lewe aan die wêreld.

Hierdie is die dinge wat God vir ons gee. Dit is Sý deel.

Ons het egter ook iets om te doen. Ons deel is…

…Om te glo in die Een wat God gestuur het.
…Om na Hom toe te kom.
…Om in Hom te glo.

JÓÚ BROOD VAN DIE LEWE.

God die Vader het Jesus vir ons gegee.

Jesus het Homself gegee.

Nou moet ons na Hom toe kom en in Hom glo. Dit is al wat ons moet doen.

Jesus is God se geskenk aan ons. Hy is die ware Brood van die lewe.

Kom ons maak dit nou baie persoonlik en sê, “Jesus is mý Brood van die lewe.

Dink ‘n bietjie daaroor.

Hoe gaan hierdie waarheid wat jy glo en doen beïnvloed?

Dit is ‘n vraag wat elkeen van ons vir onsself moet antwoord.

Sit vandag ‘n paar minute opsy en dink oor Jesus as jóú Brood van die lewe.

Vra Hom om jou te help om hierdie waarheid te begryp en jou eie te maak. Vra Hom ook om jou te wys hoe dit jou lewe moet verander.

Jesus het gesê, “Ek is die Brood van die lewe.”

Kom vandag nog na Hom toe en word gevoed!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *