OM NA GOD SE STEM TE LUISTER

Gelowiges kan God se stem hoor. Waarom sukkel ons dan so? Want ons het nog nie geleer om te luister sodat ons weet wanneer Hy praat nie. In Johannes 10 lees ons van Jesus wat die Goeie Herder is. Jesus vertel van alles wat Hy, as die Goeie Herder, vir die skape doen. En dan […]