JESUS – DIE PERFEKTE VOORBEELD VAN GEESTELIKE VRUG

Verlede week het ons gesels oor die vrug van die Gees, wat ons kry in Galasiërs 5:22-23. Vandag gaan ons kyk na Jesus, die perfekte voorbeeld van Iemand wat te alle tye die vrug van die Gees in Sy lewe uitgeleef het.

Jesus, die perfekte voorbeeld van die vrug van die Gees

LIEFDE.

Die eerste vrug van die Gees wat Jesus vir ons kom uitleef het, is liefde.

Elke mens wat Jesus teëgekom het, het Hy liefgehad. Ons sien dit in wat Hy gedoen het en gesê het. En soms word dit sommer net so in die Bybel vir ons geskryf! In Markus 10:17-31 lees ons van die ryk jongman wat na Jesus toe gekom het om te vra wat hy moes doen om die ewige lewe te kry. In vers 21 staan daar: “Jesus het stip na hom gekyk, hom liefgekry….”

Jesus het nie net liefde uitgeleef teenoor die mense wat Hy teëgekom het terwyl Hy hier op aarde was nie. Hy het ook liefde vir óns uitgeleef toe Hy vir ons aan die kruis gesterf het. Dit was die hoogste vorm van liefde wat enige mens kon uitleef.

VREDE.

Die een verhaal waar ons baie duidelik sien hoe Jesus die vrug van vrede uitleef, is in Markus 4:35-41.

Jesus en Sy dissipels is in ‘n bootjie op die see toe ‘n hewige stormwind opkom. Die golwe slaan so hoog dat dit binne-in die bootjie slaan.

Jesus lê agter in die boot en slaap. Dan maak die dissipels Hom wakker, want hulle is vreesbevange. Hulle beskuldig Hom sommer daarvan dat Hy nie omgee dat hulle vergaan nie.

Maar Jesus laat nie toe dat ‘n storm op die see Hom van stryk bring nie. Rustig staan Hy op, bestraf die wind en die see, en skielik is alles kalm.

Ons sien ook Jesus se vrede wanneer Hy sê dat Hy vir ons vrede, Sý vrede, nalaat. Hy word nie verniet die Vredevors genoem nie (Jesaja 9:5)!

GEDULD.

Geduld is nog ‘n vrug van die Gees waar Jesus die perfekte voorbeeld vir ons is.

Kyk maar net hoe geduldig is Hy met die dissipels, wat elke kort-kort iets sê wat hulle liewer nie moes nie. Jesus raas nie met hulle nie, maar leer hulle eerder die waarheid uit God se Woord, sodat hulle volgende keer van beter kan weet.

Daar is ook kere wat die dissipels dinge doen wat nie reg is nie. Dink maar aan Petrus, wat die slaaf van die hoëpriester se oor afgekap het (Johannes 18:10-11). Geduldig spreek Jesus hom aan en maak toe sommer ook die man gesond (Lukas 22:51).

En dan is daar die Fariseërs en skrifgeleerdes. Keer op keer kom hulle met een of ander slimstreek om Jesus te probeer vasvra, sodat hulle Hom kan laat skuldig lyk. Maar Jesus is selfs met húlle geduldig. Soms spreek Hy hulle skerp aan, maar Hy verloor nooit Sy humeur met hulle nie.

VRIENDELIKHEID.

As jy weer een van die Evangelies deurlees, kyk ‘n bietjie hoe vriendelik Jesus met die mense was. Dit trek hulle na Hom toe aan. Selfs die kindertjies kom na Hom toe.

Ons sien ook dat Jesus nie net vriendelik was met die Jode nie, maar ook met mense met wie die Jode oor die algemeen nie eens gepraat het nie!

In Johannes 4 lees ons van Jesus en die Samaritaanse vrou by die put. Die Jode het gewoonlik nie met die Samaritane gemeng nie. Die vrou is só verbaas oor Jesus vriendelik met haar praat, dat sy Hom sommer vra hoekom Hy dit doen.

En dan vertel Jesus haar meer oor Homself en op die ou end word sy ‘n gelowige.

Sy is nie al nie-Jood wat Jesus met vriendelikheid behandel het nie. Daar is ook die verhaal van die Romeinse offisier, wie se slaaf Jesus genees het (Lukas 7:1-10). Elke mens wat na Jesus toe gekom het, het die vrymoedigheid gehad om te kom omdat hulle gesien het hoe vriendelik Hy ander behandel. Ja, hulle geloof in Hom het hulle ook gedring, maar ek is seker hulle sou nie met soveel vrymoedigheid gekom het as Hy ‘n nors en onvriendelike Man was nie.

GOEDHEID.

Die volgende vrug waar Jesus die perfekte voorbeeld is, is goedheid.

Weereens hoef ‘n mens net die Evangelies te lees om te sien hoe goed Jesus vir ander was. Hy leer die skare meer omtrent God en Sy Koninkryk. Hy maak die siekes onder hulle gesond en dryf duiwels uit. En, as dit laat word en hulle het nie kos nie, gee Hy vir hulle iets om te eet.

Oor en oor lees ons hoe goed Jesus vir ander was.

SELFBEHEERSING.

Die laaste vrug van die Gees waaroor ons gaan gesels, is selfbeheersing.

Toe die menigte opdaag om Hom te arresteer, kon Jesus die Vader vra om dadelik meer as twaalf legioene engele tot Sy beskikking te stel. Die menigte sou nie ‘n kans gestaan het teen hierdie hemelse weermag nie.

Maar Jesus doen dit nie. Hy lê selfbeheersing aan die dag en laat toe dat die mense Hom arresteer en kruisig.

NOG DRIE VRUGTE UITGELEEF.

Jesus het ook die vrug van getrouheid, sagmoedigheid en vreugde uitgeleef.

Regdeur Sy bediening sien ons hoe getrou Hy is aan die Vader en die taak wat Hy Hom opgelê het.

Jesus was ook sagmoedig. In Mattheus 11:28 lees ons Sy woorde: “Neem My juk op julle, en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is…” En aan die einde van Sy bediening ry Hy Jerusalem binne op ‘n donkie en vervul ‘n profesie. Ons lees daarvan in Mattheus 21. In vers 5 staan: “Kyk, jou Koning kom na jou toe: Hy is sagmoedig en Hy sit op ‘n donkie…”

Dan het Jesus ook die vrug van vreugde uitgeleef. In Hebreërs 12:2 lees ons dat Hy, “ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het”. Net voor Sy kruisdood was dit aan vreugde wat Hy gedink het. In Johannes 15:11a staan daar: “Dit het Ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees.”

JESUS – DIE PERFEKTE VOORBEELD.

Regdeur Sy bediening was Jesus die perfekte voorbeeld van ‘n Man wat die nege karaktertrekke van die vrug van die Gees uitgeleef het. Maar Hy het dit nie net uitgeleef nie, Hy stel ons ook in staat om hierdie vrug te dra.

As Sy volgelinge vra Hy van ons om in Hom te bly, sodat ons baie vrug kan dra (Johannes 15:5). Want sonder Hom kan ons niks doen nie. Maar in Hom en met Hom is ons tot alles in staat – ook om geestelike vrug te dra!

2 thoughts on “JESUS – DIE PERFEKTE VOORBEELD VAN GEESTELIKE VRUG

  1. Ami Toerien

    Goeie middag Risa. Wil net se ek geniet jou besprekings.
    Seenwense

    • Risa Cronje

      Baie dankie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *