LEEF GOD SE LIEFDE UIT TEENOOR ANDER

Jesus het God se liefde vir ons kom wys. Hy het ons ook gewys hoe om dit uit te leef. Nou is dit ons beurt. Gaan en leef God se liefde uit teenoor ander.

Verlede week het ons gesels oor hoe ons Jesus moet volg.

Om Hom te volg beteken nie om Hom te aanbid nie, maar om soos Hy op te tree.

Ons het gesien ‘n mooi woord daarvoor is om Hom na te volg of na te aap.

Een van die eerste dinge wat ons moet leer doen, is om lief te hê soos die Vader en Jesus ons liefhet.

Wanneer ons ander só liefhet, sien hulle God se liefde in en deur ons. Hulle leer Hom dan ook beter ken as die God van liefde.

LEES OOK: WAT DIT BETEKEN OM JESUS TE VOLG

Leef God se Liefde uit teenoor ander

DIE BEWYS VAN GOD SE LIEFDE.

Die liefde van God word oral in die Bybel genoem.

In 1 Johannes 4:8 lees ons dat God nie net liefhet nie, maar dat Hy liefde is. Dit beteken Hy is die bron van liefde.

Sy liefde vir die mens was, en is, so groot, dat Hy Sy enigste Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf.

Hy het Sy innige en ewigdurende liefde vir ons daardeur bewys.

Jy sien, God het jou nie lief omdat jy iets gedoen het om dit te verdien nie.

Hy het jou ook nie minder lief wanneer jy iets verkeerd doen nie.

Nee, God het jou lief, vir altyd, omdat Hy liefde is.

‘N LIEFDE WAT GEE.

In Johannes 3:16-17 lees ons: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word.”

Die liefde van God is ‘n liefde wat gee.

Dit voorsien in die behoeftes van die mens, wat daardie behoeftes ookal mag wees.

Ons grootste behoefte was aan ‘n Verlosser wat ons kon vry maak van sonde en die dood en ons weer in ‘n verhouding met God kon laat staan.

En dit is presies wat God in Sy groot liefde vir ons gedoen het.

Hy stuur Sy Seun, Jesus. En omdat Jesus die Vader en vir ons liefhet, doen Hy waarvoor Hy gestuur is. Hy gee Sy lewe om ons te red.

JESUS WYS ONS DIE VADER.

Jesus het God die Vader en Sy liefde vir ons kom wys.

Onthou jy Sy woorde in Johannes 14:9? Jesus het pas vir die dissipels gesê as hulle Hom ken, ken hulle die Vader ook.

Toe vra Filippus dat Hy die Vader vir hulle moet wys.

Daarop antwoord Jesus, “Ek is al so ‘n lang tyd by julle, en het jy My nie leer ken nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, ‘Wys ons die Vader?'”

Jesus was die ewebeeld van God (Hebreërs 1:3). Elkeen wat Hom sien, weet presies hoe God die Vader is, want Jesus praat net soos Hy en tree net soos Hy op.

Op dieselfde manier moet ons, as God se kinders, ook optree soos Hy sodat ander kan sien Wie Hy is en wat Hy doen.

Een van die belangrikste dinge wat ons kan doen, is om God se liefde uit te leef teenoor ander.

OM GOD SE LIEFDE TE LEEF.

Die Nuwe Testament is vol verse wat ons daaraan herinner dat ons mekaar moet liefhê.

Ek deel graag ‘n paar met jou.

GOD SE LIEFDE IN ONS HARTE.

Romeine 5:5: “En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.” – Die dag toe ek en jy weergebore is, het God Sy liefde deur die Gees in ons harte uitgestort. Ons het dus reeds die liefde van God in ons harte en kan, met die hulp van die Heilige Gees, dit elke dag teenoor ander uitleef.

JULLE MOET MEKAAR LIEFHê.

Johannes 13:34-35: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde teenoor mekaar het.” – Die manier hoe ons vir die wêreld wys dat ons Jesus volg, is deur mekaar lief te hê.

1 Johannes 4:7: “Geliefdes, laat ons mekaar liefhê, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde.” – As ons weergebore is en God ken, sal ons mekaar liefhê.

LIEFDE VERVUL DIE WET.

Romeine 13:8-10: “Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie,’ of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet.” – Wees lief vir ander. Doen aan hulle wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. Wees dus goed vir hulle, net soos God goed is vir jou.

LIEFDE UITGEDRUK IN DADE.

1 Johannes 3:18: “Kinders, ons moenie net met woorde, met die tong, liefhê nie, maar met die daad, in waarheid.” – God het nie net gesê Hy is lief vir ons nie. Nee, Hy het Sy liefde bewys deur Jesus te stuur om ons te verlos. Op dieselfde manier moet ons ook nie net vir ander sê ons is lief vir hulle nie, maar dit op een of ander manier in ‘n daad uitleef.

Lukas 6:35: “Nee, julle moet julle vyande liefhê, doen goeie dade, en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle ‘n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self die ondankbares en slegtes goed behandel.” – Ons almal was op een of ander stadium vyande van God. Maar Hy het ons liefgehad ten spyte daarvan. Hy is steeds goed vir elkeen wat Hom nie wil erken of in Jesus wil glo nie. Ons moet net soos Hy optree. Ons moet almal, selfs ons vyande, liefhê en goed doen aan hulle.

VOLG JESUS EN LEEF IN LIEFDE.

Die verse hierbo is regtig net ‘n paar van dié wat ons kry waarin ons gemaan word om mekaar lief te hê.

Kom ons neem hierdie verse ter harte.

Kom ons wys die wêreld hoe God se liefde lyk.

Jesus het God se liefde op verskeie maniere ten toon gestel en uitgeleef.

Kom ons volg Hom en doen dieselfde.

Elke keer wanneer jy in die Bybel oor Jesus lees, kyk of jy ‘n manier kan raaksien waarop Jesus God se liefde uitgeleef het.

Vra dan die Heilige Gees om jou te wys hoe jy dit in jou lewe ook kan toepas. Gaan dan en leef God se liefde uit teenoor ander!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *