WEDERGEBOORTE – JOU BEGIN MET GOD

Wat beteken wedergeboorte? Toe Jesus met Nikodemus hieroor gepraat het (Johannes 3) het hy Hom verkeerd verstaan. Hy het gedink hy moet weer fisies gebore word. En dit kan mos nie gebeur nie!

Maar Jesus het nie van ‘n fisiese geboorte gepraat nie. Wedergeboorte is ‘n geboorte van bo. Dis ‘n geestelike geboorte. En dis wat nodig is voor ‘n mens in die regte verhouding met God kan staan en ‘n verhouding met Hom kan hê (Johannes 3:3-5).

Wedergeboorte - Die Begin Van Jou Verhouding Met God

N GEESTELIKE GEBOORTE.

Meeste mense weet nie dat die mens uit drie dele bestaan nie. Jy is ‘n gees, jy het ‘n siel en jy woon in ‘n liggaam.

Jou gees is jou wese – dis wie jy regtig is. Jou siel is jou denke, jou wil en jou emosies. En jou liggaam is die huis waarin jy woon.

Die gees is die deel van die mens wat weergebore word.

In Esegiël 36:26 lees ons: “Ek sal vir julle ‘n nuwe hart gee, ‘n nuwe gees sal Ek in julle binneste gee; Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle ‘n hart van vlees gee.”

Hierdie vers is ‘n belofte wat God gemaak het en wat heenwys na wedergeboorte. Jy sien, God vat nie jou ou gees en doen ‘n paar verbeteringe daaraan nie. Hy doen nie net ‘n ‘make over’ nie. Nee, Hy gee jou ‘n nuwe gees. Ons gaan netnou meer gesels oor hierdie nuwe gees van jou. Maar eers gaan ons kyk na ‘n vraag wat baie mense het.

HOE WORD EK WEERGEBORE?

Nikodesmus het ook hierdie vraag gevra. En daar is andere, van wie ons in Handelinge lees, wat dit ook gevra het.

In Johannes 3:16 en in Handelinge 16:31 kry ons die antwoord.

Johannes 3:16 sê: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

En in Handelinge 16:30a-31 lees ons: “‘Menere, wat moet ek doen om verlos te word?’ En hulle het geantwoord: “Glo in die Here Jesus, en jy en jou hele huishouding sal verlos word.”

Sien jy dit? ‘n Mens word weergebore wanneer jy glo in Jesus.

Elke mens wat weergebore is, het ‘n dag beleef waar hy van Jesus gehoor het. Hy het gehoor Jesus is die Seun van God wat gekom het en vir die sonde van die wêreld gesterf het. En hy het dit geglo.

Verder het hy besef hy is ‘n sondaar en hy kan homself nie red nie, dat die goeie dinge wat hy doen, nie goed genoeg is nie. Hy het besef hy het ‘n verlosser nodig en Jesus is daardie Verlosser.

Die oomblik toe hy hierdie dinge besef en glo, het die Heilige Gees ‘n werk in hom gedoen en sy gees vernuwe. En hy is weergebore.

LEES OOK: 6 DINGE WAT JY OMTRENT GOD SE LIEFDE MOET WEET

JOU NUWE GEES.

As jy in Jesus glo dan is jy weergebore. Jy het ‘n nuwe gees.

Jou nuwe gees is nie net sonder sonde nie, dis dood vir die sonde. En daarom kan die Heilige Gees nou in jou woon.

Ons het netnou Esegiël 36:26 gelees. Kom ons lees nou vers 27: “My Gees sal Ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle My vaste voorskrifte volg en dat julle My bepalings nakom en uitvoer.”

Noudat jy weergebore is, is jy die tempel van die Heilige Gees. Hy woon in jou en sal vir altyd by jou wees. Hy help jou om aan God gehoorsaam te wees en Hy is heeltyd besig om in jou te werk.

N PAD VAN HEILIGMAKING.

Wedergeboorte verander die mens geestelik maar dit doen niks aan die siel nie.

Dis waarom jy, na jy weergebore is, steeds agterkom dat jy maar dieselfde ou sondes doen as altyd. Dit lyk asof niks verander het nie.

En dan is dit maklik vir die duiwel om jou te oortuig dat jy nooit regtig weergebore is nie. Maar dis nie waar nie.

God het jou gees verander en jou ‘n nuwe mens gemaak. Jy lyk fisies nog steeds dieselfde en jou persoonlikheid het ook nie verander nie. Maar in jou gees het God alles geplaas wat nodig is om ook ‘n ander en nuwe lewe te leef.

Ons noem dit die pad van heiligmaking en dis ‘n pad wat jy vir die res van jou lewe gaan stap.

Deur Sy Woord leer God jou wat vir Hom aanneemlik is. Hy leer jou hoe jy moet dink, hoe jy moet optree, en selfs wat jy moet sê om ‘n lewe te leef wat Hom behaag.

Wanneer die duiwel ‘n versoeking om sonde te doen oor jou pad bring, kan jy kies om ‘nee’ te sê. Elke keer wat jy kies om ‘nee’ te sê, help die Heilige Gees jou om te doen wat jy gekies het om te doen. Hy help jou ook om nie net ‘nee’ te sê vir sonde nie, maar ‘ja’ vir God se wil en manier van doen.

Op dié manier, deur elke keer ‘nee’ te sê vir sonde en ‘ja’ vir God en Hom te gehoorsaam, word jy verander. Die Heilige Gees verander jou sodat jy al meer aan die beeld van Jesus gelyk word.

LEES OOK: HOE OM JOU DENKE TE VERNUWE: 5 STAPPE

N VERHOUDING MET GOD.

‘n Mens wat weergebore is, het ‘n begeerte om ‘n verhouding met God te hê. Volgens Jesus is dít die hele punt van wedergeboorte (Johannes 17:3).

Jy kan nou met vrymoedigheid na God toe gaan. Daar is niks meer wat jou van Hom skei nie. Jy behoort vir altyd aan Hom en jy kan Hom nou, terwyl jy hier op aarde is, sommer baie goed leer ken.

Jy doen dit deur, onder andere, tyd saam met Hom te spandeer in Sy Woord en in gebed.

God gebruik Sy Woord, die Bybel, om ons meer oor Hom te leer. Hy leer ons daaruit wie Hy is en wat Hy doen. Hy leer ons ook wie ons is, noudat ons weergebore is. Want ja, jy het nou ‘n nuwe identiteit.

Die Heilige Gees praat ook met ons. Hy herinner ons aan die dinge wat ons uit die Bybel geleer het en help ons om volgens God se wil te leef.

Ons bou ook aan ons verhouding met God wanneer ons kerk toe gaan en Bybelstudie of selgroep bywoon. En natuurlik bou ons daaraan wanneer ons sommer net elke dag saam met Hom die lewe aanpak, Hom gehoorsaam en op Hom vertrou om ons te help en vir ons te sorg.

LEES OOK: GEBEDSGIDS: WAT ELKE GELOWIGE MOET WEET

8 WENKE VIR JOU STILTETYD

WIL JY OOK VIR GOD KEN?

Dalk het jy nou hierdie artikel gelees en jy weet jy is nog nie weergebore nie.

As dit waar is van jou, dan wil ek jou aanmoedig om die volgende te doen. Kry vir jou ‘n Bybel en lees die Evangelie volgens Johannes. As jy klaar is, lees die Evangelie volgens Lukas, dan die een volgens Markus en dan die een volgens Mattheus.

Die Heilige Gees sal die woorde van God in die Bybel gebruik om jou te oortuig dat Jesus werklik die Seun van God is wat vir jou sondes gesterf het. Hy sal, deur die Woord, geloof in jou hart wek en jy sal, wanneer jy in Jesus glo, weergebore word.

Dan kan jy begin om aan jou verhouding met Hom te werk. En jy sal sien, ‘n verhouding met God is die beste ding wat ooit met enige mens kan gebeur!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *