6 STAPPE OM ‘N LEWENSSTORM TE OORWIN

Almal beleef een of ander tyd ‘n lewensstorm. Wanneer ‘n storm weer jou kant toe kom, gebruik hierdie ses stappe om as oorwinnaar uit die stryd te tree!

Aksieplan: 6 stappe om 'n lewensstorm te oorwin.

Het jy al “Casting Crowns” se ‘n lied, “Praise You in the storm” gehoor? Dit gaan daaroor dat kinders van God Hom altyd kan prys, selfs wanneer die lewensstorms om hulle woed.

Lewensstorms tref elkeen van ons een of ander tyd. Sommige storms is fisies, soos die orkane wat elke nou en dan in Amerika verwoesting saai. Ander is emostioneel, soos die dood van ‘n geliefde of ‘n siekte. Mense sien baie keer die fisiese storms aankom. Vir dae weet hulle die orkaan is in aantog. Party gee pad na veiligheid terwyl ander koppig weier om hulle huise te verlaat, en dan, wanneer dit te laat is, verwag dat iemand hulle moet kom red.

Dit is altyd beter om voorbereid te wees vir storms wat mag kom. Dis ook goed om ‘n plan van aksie in plek te hê sodat jy presies weet wat om te doen wanneer ‘n lewensstorm jou oorval, wat jy nie sien kom het nie.

Vandag wil ek met jou só ‘n plan van aksie deel, sodat jy volgende keer presies weet wat jy moet doen wanneer ‘n lewensstorm jou pad kruis. As jy die plan volg, sal jy heelhuids aan die anderkant uitkom. Jy sal sien hoe getrou die Here is en hoe Hy jou help om staande te bly en die oorwinning te behaal.

Aksieplan: 6 Stappe om storms in jou lewe te oorwin

STAP 1: VRA GOD VIR LEIDING EN WYSHEID.

God ken die antwoord vir elke vraag en die oplossing vir elke probleem. Wanneer ‘n lewensstorm oor jou losbars, gaan heel eerste na Hom toe. Vra Hom vir wysheid en leiding.

In 2 Kronieke 20 lees ons van koning Josafat van Juda. Op ‘n dag het drie groepe vyande teen hom opgetrek. In vers 3 en 4 lees ons dat hy dadelik, na hy berig gekry het dat die leër in aantog is, by die Here gaan hulp vra het. Hy het ‘n vasdag uitgeroep en die hele Juda het bymekaar gekom om die Here te vra om hulle te help.

STAP 2: SPANDEER TYD SAAM MET HOM.

Jy het God nou gevra vir leiding en wysheid; nou moet jy tyd saam met Hom spandeer sodat Hy met jou kan praat. Maak tyd om stil te wees by Hom in Sy Woord. Die Woord is die rots waarop ons bou sodat ons sterk kan staan wanneer die aanslae van die storms kom. Dit is belangrik om jou lewe, voor ‘n storm kom, goed op die Woord te bou, maar nou is die tyd om by die Here stil te word, sodat Hy vir jou kan wys wat jy in hierdie spesifieke storm moet doen om te oorwin.

Wat die Here ookal vir jou wys, skryf dit neer en dink daaroor na. Hy sal jou help om dit beter te verstaan en om presies te weet wat jy moet doen.

In Josafat se storie sien ons dat die volk bymekaar gekom het, en Josafat het tot God gebid vir hulp. Toe het die Gees van die Here oor Jagasiël gekom, en hy het vir hulle gesê wat die Here wou hê hulle moes doen.

STAP 3: PRAAT MET DIE BERG.

In Markus 11:22-23 lees ons: “Jesus sê toe vir hulle: “Julle moet geloof in God hê! Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die see,’ en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur.”

Noudat jy weet wat God in Sy Woord oor jou probleem sê, moet jy dieselfde begin sê. Praat met die berg! Sê vir die probleem presies wat God daaroor sê. As jy ‘n finansiële probleem het, en die Here het vir jou gesê dat Hy vir jou sal voorsien, spreek dit hardop uit. Maak ‘n punt daarvan om, as jy aan die probleem begin dink, dadelik hardop te verklaar dat jou finansies aan God behoort en dat Hy baie groter is as enige behoefte wat jy het. Spreek dan hardop die verse uit wat Hy vir jou gegee het, waarin Hy belowe het om vir jou te voorsien.

God het, deur Jagasiël, vir Josafat en die volk gesê dat Hy vir hulle sal veg. Hulle moes net posisie inneem en dan staan en kyk na die oorwinning van die Here. Die volgende oggend het hulle gemaak soos die Here gesê het, en Josafat het vir hulle gesê, “Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem! Stel julle vertroue in die Here julle God, en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete, en dit sal goed gaan met julle.” Dit is, in ‘n neutedop, wat God vir hulle gesê het. As gevolg van hulle vertroue in Hom, sal hulle vas staan en dit sal goed gaan met hulle.

STAP 4: PRYS HOM VIR DIE OORWINNING.

Ons leer by Josafat nog ‘n stap wat ons moet neem wanneer ons vasgevang is in ‘n storm. Nadat hy die volk toegespreek het, het hy sangers stelling laat inneem voor die gewapende manne. Hulle het ooruit geloop en die Here geloof: “Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie.”

Wanneer jy jou in ‘n lewensstorm bevind, en jy weet wat God gesê het die uiteinde daarvan gaan wees, begin om Hom daarvoor te loof asof dit reeds gebeur het. Aanbidding, lofprysing en danksegging is die kragtigste dinge om te doen wanneer ‘n lewensstorm om jou woed. Doen dit veral wanneer jy nie lus voel om dit te doen nie. Dit mag dalk nie dadelik die omstandighede verander nie, maar dit sal jóú verander. Om God te loof en prys voor jy verandering sien, is ‘n stap van geloof.

STAP 5: WEERSTAAN VREES.

Enige mens is bang wanneer dit lyk asof jou hele lewe rondom jou in duie stort. Maar vrees wat nie weerstaan word nie, kan veroorsaak dat jy nie die nodige geloofstappe neem nie, want dit verlam ‘n mens. In die verhaal van Josafat lees ons dat die Here vier keer vir hulle gesê het om nie te vrees en bang te wees nie: ” Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie ‘n saak vir julle nie, maar vir God… Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees” (vs. 15, 17).

Die Here sê ook vir jou, midde-in die lewensstorm, dat jy nie moet vrees en bang wees nie. Hy is by jou en sal doen wat Hy belowe het. Weerstaan dus die vrees wat jy voel en moenie terugdeins om te doen wat Hy vir jou gesê het nie. Selfs al moet jy dit doen terwyl jou broek bewe en jou hande klam is van die sweet. Neem die stap van geloof en vertrou die Here om Sy woord gestand te doen.

LEES OOK: JESUS IS BY JOU IN DIE VALLEIE

STAP 6: FOKUS OP JESUS.

Dit waarop jy fokus word altyd groter in jou oë. As jy op die probleem fokus, gaan dit groter word in jou oë en gedagtes. As jy egter op Jesus fokus, gaan Hy groter word en die probleem gaan kleiner word. Hou dus jou fokus en gedagtes op Jesus en wat Hy vir jou gedoen het.

Die uiteinde van Josafat se storie was die volgende: “Juis toe, toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seïrberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle het die een neerlaag na die ander gely. Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seïrberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seïr, het hulle mekaar begin uitdelg. Toe die Judeërs by die uitkykpos teenaan die woestyn kom en na die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Josafat en sy manskappe het die buit bymekaar kom maak en ‘n groot hoeveelheid gekry…” (2 Kronieke 20:22-25a)

God is getrou. Hy is altyd by ons wanneer ons deur ‘n storm gaan. Al wat ons moet doen is om Hom te vra vir hulp en dan te luister wat Hy sê en Hom glo. Ons moet Sy woorde oor die probleem spreek en Hom prys vir die oorwinning. En ons moet ons oë op Hom gefokus hou en enige vrees weerstaan.

Ons is, in Hom, reeds meer as oorwinnaara. As ons Hom aanroep en volg in die lewensstorm, sal Hy ons veilig anderkant uitlei en ons sal die oorwinning behaal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *