HOE OM IN GELOOF TE LEEF

God wil hê dat Sy kinders in geloof moet leef, want dit is geloof wat Hom behaag. Maar hoe doen ons dit? Hierdie artikel sal jou die antwoord gee.

Hoe om in geloof te leef

Wat is geloof? Waar kry ons dit en hoe stel ‘n mens dit vry?

Hierdie is belangrike vrae. Die Bybel sê vir ons die regverdige – dis nou iemand wat in Jesus as Verlosser glo – sal deur die geloof lewe.

Ons ontvang alles van God af deur geloof. Dit is soos ‘n hand wat uitreik om te vat wat God na ons toe uithou.

WAT IS GELOOF?

Maar wat is geloof nou eintlik?

Ons kry die antwoord in Hebreërs 11:1. Daar staan: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.”

God belowe vir ons baie dinge in Sy Woord. Sy beloftes gee ons hoop. Wanneer ons seker is dat elkeen van hierdie dinge regtig so is, dat God Sy beloftes sal hou, dan glo ons.

Geloof is ook om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Abraham is hier vir ons ‘n goeie voorbeeld.

God het hom en sy vrou belowe dat hulle ‘n seun sou hê. Albei was alreeds verby die ouderdom waar kinders ‘n moontlikheid was. En tog het Abraham vir God geglo.

In Romeine 4:20-21 staan: “Hy [Abraham] het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof het.”

Abraham kon nog nie die kind wat God belowe het, sien nie. Sara was nog nie eens swanger nie. Daar was dus nog geen uiterlike tekens dat God se belofte sou waar word nie.

Maar dit het Abraham nie gekeer nie. Hy was ten volle oortuig daarvan dat God kon doen wat Hy belowe het om te doen. En hy was oortuig daarvan dat God dit sou doen.

Dít is hoe geloof lyk.

Om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om ten volle oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En om nooit toe te laat dat omstandighede of mense ons anders oortuig nie.

Dít is geloof.

WAAR KRY ONS GELOOF?

Noudat ons weet wat geloof is en hoe dit lyk, is die volgende logiese vraag – hoe glo ‘n mens? Waar kry ‘n mens geloof vandaan?

Is geloof iets wat die mens in eie krag doen? Forseer ‘n mens jouself om te glo? Is geloof iets wat jy maar net met jou verstand doen?

Die antwoord op al hierdie vrae is, Nee!

Geloof is nie iets wat jy in eie krag produseer nie. Jy kan jouself ook nie forseer om te glo nie. En, as jy net met jou verstand erken dat iets so is, beteken dit nog nie noodwendig dat jy dit glo nie.

Die Bybel leer ons dat geloof deur God aan ons gegee word. Net soos verlossing, is geloof ook ‘n skenk van God af (Efesiërs 2:8, OAV).

Geloof is iets wat in jou wedergebore gees geproduseer word. En dit word in jou gees geproduseer, of in jou hart gewek, wanneer jy die Woord van God hoor (Romeine 10:17, OAV).

Dit beteken elke keer wat ons die Woord van God hoor word daar geloof in ons harte gewek. Ons geloof groei dus ook wanneer ons die Woord hoor.

LEES OOK: GELOOF IN GOD SE WOORD

ABRAHAM – ONS VOORBEELD.

Kom ons dink weer aan Abraham. Soos ek reeds gesê het, het God vir hom en Sara ‘n kind in hulle oudag belowe. Na God die belofte gemaak het, het Hy Abraham se naam verander. Voorheen was sy naam Abram, nou verander God dit na Abraham. Dit beteken, “Vader van baie nasies”.

Elke keer wat Abraham nou sy naam gehoor het, het hy gehoor dat hy die vader van baie nasies was.

Dit was God se woorde aan hom (Genesis 17:5), dus het hy elke keer God se woorde gehoor wanneer hy sy naam gehoor het.

God se woorde het geloof in sy hart gewek, totdat hy ten volle oortuig was dat God kon en sou doen wat Hy belowe het.

HOE OM GELOOF VRY TE STEL.

Ons weet nou wat geloof is – om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Ons weet ook dat geloof in ons harte gewek word wanneer ons die Woord van God hoor.

Maar hoe gebruik ons daardie geloof? As dit soos ‘n hand is wat vat wat God aanbid, hoe doen ons dit? Hoe stel ons ons geloof vry?

Daar is drie maniere om ons geloof vry te stel.

STEL GELOOF VRY WANNEER JY BID.

Gebed is een van die grootste voorregte wat ‘n kind van God het.

Deur gebed nader ons tot God, praat ons met Hom en lê ons alles wat in ons harte en lewens is, voor Hom neer.

Die primêre manier waarop God met ons praat, is deur Sy Woord. Dit is waarom dit so belangrik is om elke dag tyd in die Woord te spandeer en dit ook gereeld te bestudeer.

Tyd in die Woord help ons om God beter te leer ken. Dit help ons ook om Sy wil vir ons te verstaan, want God se Woord is Sy wil.

Wanneer ons weet wat God se wil is, kan ons in geloof daarvoor bid. Ons weet immers dat God reeds ‘ja’ gesê het op ons versoek omdat ons weet dit is Sy wil.

Ons kan dan met vrymoedigheid na Sy genadetroon toe kom en ons behoeftes voor Hom lê en glo dat Hy ons hoor en dat Hy ons gebede sal verhoor.

LEES OOK: HOE OM GOD SE WOORD TE BID

STEL JOU GELOOF VRY MET JOU WOORDE.

Baie van ons het al geleer hoe belangrik ‘n mens se woorde is.

Net soos God se woorde soos houers is wat onder ander geloof, krag en mag bevat, is ons woorde ook soos houers.

Ons kan ons geloof in hierdie houers plaas deur dieselfde te sê as wat God sê. Kom ek gee jou ‘n voorbeeld.

Gestel jy het finansiële probleme. Op ‘n dag sien jy dat God in Filippense 4:19 sê, “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.” Jy weet dit is waar, want jy glo God se woorde en beloftes.

Nou begin jy om dieselfde as Hy te sê. Elke keer wanneer ‘n rekening kry, dan sê jy hardop, “My God voorsien in elkeen van my behoeftes volgens Sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.” En wanneer die duiwel jou in jou gedagtes aanval en jou herinner aan jou probleem, dan sê jy weer hardop wat God se Woord oor jou situasie sê.

Selfs al lyk dit asof niks gebeur nie, hou aan om in geloof te sê wat God sê. Elke keer wat jy verklaar wat God van jou in Sy Woord sê, stem jy met Hom saam en stel jy jou geloof vry.

En wanneer ons sê wat God sê, en doen wat Hy vir ons sê om te doen, dan sal ons kry wat Hy belowe het.

STEL JOU GELOOF VRY DEUR JOU DADE.

Die laaste manier waarop ‘n mens jou geloof vrystel, is deur jou dade.

Soms vra God van ons om iets te doen voor ons kry wat Hy belowe het.

Kom ons kyk weer na Abraham. God het hom nie net ‘n kind belowe nie, maar ook ‘n land waar sy nageslag sou woon.

God het egter nie net beloftes gemaak nie, Hy het ook opdragte gegee.

Hy het Abraham beveel om sy land, sy mense en familie te verlaat en te gaan na die land wat Hy vir hom sou wys. Na Isak, sy seun, gebore is, het God hom op ‘n dag die opdrag gegee om Isak te offer (lees die volle verhaal in Genesis 22).

Abraham het God elke keer in geloof gehoorsaam, en hy het presies gekry wat God hom belowe het.

God is altyd getrou om te doen wat Hy belowe het. Vandag wil ek jou aanmoedig om ook jóú deel te doen en in gehoorsaamheid te doen wat God jou op die hart lê.

LEES OOK: ONTWIKKEL JOU GELOOF – SES STAPPE

MEER OOR GELOOF.

November se gratis Bybelleesplan handel oor geloof.

Ons gaan kyk wat die Bybel sê oor geloof. Ons gaan ook kyk na mense wat hulle geloof vrygestel het deur hulle woorde en dade.

As jy meer wil weet oor geloof, vul die vorm hieronder in en teken in om elke maand ons gratis Bybelleesplan te ontvang.

Soek ook vir jou verse waar God belowe om in jou behoeftes – wat dit ookal mag wees – te voorsien. Skryf die verse neer en plak dit iewers waar jy dit elke dag kan sien. Lees dit elke dag hardop sodat jy jou hart en gedagtes in lyn kan bring met wat God sê. Onthou ook om in gehoorsaamheid te doen wat God jou op die hart lê wanneer jy oor jou behoefte bid.

Galasiërs 6:9 sê: “Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.”

As jy elke dag toepas wat jy hier geleer het, en nie opgee wanneer dinge moeilik raak en dit lyk of niks gebeur nie, sal jy op die bestemde tyd die oes insamel. Jy sal kry wat God belowe het!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *