GELOOF IN GOD SE WOORD

God gee vir ons baie beloftes en beginsels in Sy Woord. Elkeen hiervan is bedoel om ons lewens op een of ander manier te verbeter, maar ons moet geloof hê in die waarhede wat ons daar lees. ‘n Mens handel slegs volgens iets wat jy glo – wat jy as waarheid aanvaar. Geloof gaan oor in aksie, en wanneer jy in geloof tree vir tree vorentoe beweeg, sien jy hoe jou lewe verander as gevolg van jou geloof in en gehoorsaamheid aan God se Woord.

Geloof in God se Woord

In die Bybel lees ons dat die Woord deur God geïnspireer is om ons die waarheid te leer, ons van dwaling af terug te bring na die waarheid, verkeerdhede reg te stel, en ons te help om die regte lewenswyse aan te kweek (2 Timotheus 3:16-17). Alles wat in die Woord opgeteken is, is daar om ons te leer en sommige dinge is opgeteken om ons te waarsku (Romeine 15:4; 1 Korinthiërs 10:9-11).

Vandag wil ek met jou gesels oor een van hierdie ‘waarsku’ gevalle.

DIE VERKENNING VAN DIE BELOOFDE LAND.

Reg aan die begin van die Bybel, in Genesis, lees ons dat God vir Abraham ‘n belofte gee. Hy belowe naamlik dat Hy vir hom en sy nageslag ‘n land van hulle eie sal gee (Genesis 12:1-3; Hebreërs 11:8).

Abraham glo God en trek weg uit die land waar hy en sy familie gewoon het en gaan na die land wat God vir hom beloof het. Hy besit nog nie die land nie, maar hy vertrou die Here om op die regte tyd vir hom en sy nageslag hierdie land as besitting te gee.

Jare later, nadat God die Israeliete – Abraham se nageslag – uit Egipte gelei het, bring Hy hulle na die Beloofde Land. Hy gee vir Moses opdrag om twaalf verspieders die land in te stuur om dit te gaan verken. Die twaalf kom terug, en dadelik is daar verdeeldheid onder hulle.

‘N GOEIE VERSLAG VS ‘N SLEGTE VERSLAG.

Tien van hulle gee ‘n slegte verslag oor die land. O, hulle vertel dat die land oorloop van melk en heuning, en wys vir die ander die vrugte wat hulle saamgebring het. Maar hulle vertel ook van die reuse wat hulle gesien het, en dat hulle in hulle eie oë maar soos sprinkane teen die land se inwoners was.

Die ander twee, Joshua en Kaleb, vertel egter ‘n heel ander storie. Kaleb onthou God se belofte – dat Hy hierdie land vir hulle gee – en hy moedig die ander aan om die land in besit te neem. Hy is só oortuig dat God Sy belofte gaan nakom, dat hy met beslistheid sê, “…Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen” (Numeri 13:30).

Die ander tien laat hulle egter nie oortuig nie, en baie gou lê hulle negatiewe verslag die hele kamp vol.

Die uiteinde? God vergewe die volk na Moses vir hulle ingetree het, maar Hy kondig ook aan dat nie een van hulle, behalwe Joshua en Kaleb, ooit die Beloofde Land sou binnegaan nie.

Vir veertig jaar swerf die Israeliete in die woestyn rond, totdat al die mense wat met die tyd van die verkenning twintig jaar en ouer was, gesterf het.

DIE KONINKRYK VAN JESUS.

Net soos God die Israeliete uit Egipte na die Beloofde Land gelei het, het Hy ons as Sy kinders uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy van Jesus gestel. Ons is nou deel van Sy Koninkryk.

Hierdie Koninkryk is gebasseer op God se beloftes en dit werk volgens sekere beginsels.

God het die beloftes vir ons in die Bybel laat opteken. Hy spel ook die beginsels baie duidelik vir ons uit.

Maar…. ons moet hierdie beloftes en beginsels glo, want alleenlik wanneer ons dit glo, sal ons daarvolgens handel. En alleenlik wanneer ons daarvolgens handel, sal dit ‘n werklikheid word in ons lewens (beloftes) en ‘n impak hê op ons lewens (beginsels).

GELOOF VS ONGELOOF.

Hebreërs 4:2 leer ons dat die Israeliete God se woorde gehoor het, maar hulle het dit nie geglo nie. Die Engels stel dit so mooi – ‘they didn’t mix it with faith.’

En omdat hulle nie God se woorde geglo het nie, het dit hulle niks gebaat nie.

Op dieselfde manier gaan God se beloftes en beginsels vir ons ook geen baat inhou as ons dit nie glo en daarvolgens handel nie.

God het ‘n goeie plan vir die Israeliete se lewens gehad, maar ‘n groot klomp van hulle het nooit by daardie plan uitgekom nie, omdat hulle geweier het om God te glo. Vir veertig jaar swerf hulle in die woestyn rond. Dít was nie God se plan vir hulle nie, maar hulle bring dit op hulleself deur hulle ongeloof, hardkoppigheid en opstandigheid.

God het ook vir jou en my ‘n goeie plan in gedagte. Ons kan egter ook die plan heeltemal misloop as ons Hom nie glo nie. Net soos die Israeliete kan ons hardnekkig weier om Sy Woord as waarheid te aanvaar. Ons kan weier om te glo wat die Heilige Gees in ons harte fluister, en ons kan ons eie koers inslaan omdat ons nie doen wat Hy sê nie as gevolg van ons ongeloof.

As ons dan in die ‘woestyn’ rondswerf, dan is dit nie God wat ons straf nie, maar ons wat dit op onsself gebring het deur ons ongeloof en gebrek aan vertroue.

LEES OOK: GOD SE PLAN VIR JOU LEWE

DIE WOORD TEENOOR OMSTANDIGHEDE.

Een van die dinge wat ons baie keer in ons geloof laat struikel, is ons geneigdheid om dit wat ons deur ons vyf sintuie waarneem, as die waarheid te aanvaar.

Die Bybel leer ons egter dat die sigbare net tydelik is, terwyl die onsigbare ewig is.

Dit beteken dat God se Woord altyd die waarheid is. Selfs wanneer jou oë en ore jou ‘n ander storie vertel, bly God se Woord die waarheid. As jy dus ‘n belofte in God se Woord sien, en jou omstandighede strook nie daarmee nie, dan is die Woord die waarheid en moet die omstandighede verander om daarby aan te pas.

Dít gaan egter net gebeur as jy die Woord glo bo wat jy met jou sintuie waarneem, en as jy dan doen wat die Woord vir jou sê.

SLAAN AG OP DIE WAARSKUWING.

Die verhaal van die Israeliete se ongeloof en opstand is vir ons opgeteken om ons te waarsku om nie dieselfde pad te volg nie.

Dit eer God wanneer ons Hom glo. Dit wys vir almal om ons (die duiwel ingesluit) dat ons glo God is in staat om te doen wat Hy beloof het, dat ons glo Hy is groter as enige iets op hierdie aarde.

En wanneer ons Hom glo en daarvolgens handel, neem ons, by wyse van spreke, tree vir die tree die Beloofde Land in besit.

Wat se beloftes het jy onlangs in die Woord gesien?

Glo jy dit?

Glo jy dit so opreg dat jy begin het om daarvolgens te handel? Tree jy op asof God se Woord die waarheid is, of glo jy jou sintuie bo wat die Woord sê?

Vandag wil ek jou aanmoedig om ag te slaan op die waarskuwing wat ons vind in die storie oor die Israeliete se ongeloof.

Moenie dieselfde pad stap as hulle nie.

Doen die teenoorgestelde van wat hulle gedoen het – glo God!

Plaas jou geloof in Sy beloftes.

Glo Sy beginsels en tree daarvolgens op.

Glo dat Hy by magte is om elke belofte te vervul.

En neem die Beloofde Land tree vir tree in besit!

LEES OOK: ‘N VASTE OORTUIGING

2 thoughts on “GELOOF IN GOD SE WOORD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *