HOE OM GOD SE WOORD TE BID

God se Woord is Sy wil. Om God se Woord te bid, is dus om volgens Sy wil te bid. Gebruik Psalms, beloftes, opdragte en nog meer om God se Woord te bid.

Hoe om God se Woord te bid

In 1 Johannes 5:14-15 lees ons ‘n wonderlike belofte van die Here.

“En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens Sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.”

Is dit nie vir jou ook ‘n baie besondere belofte nie?

God belowe dat Hy ons gebede verhoor wanneer ons enigiets volgens Sy wil vra.

WAT IS GOD SE WIL?

Nou mag jy dalk dink dat dit nie so maklik is om volgens God se wil te bid nie.

Hoe weet jy wat Sy wil is sodat jy daarvolgens kan bid?

Dit is eintlik baie makliker as wat jy dink.

Jy sien, God sê presies vir ons wat Sy wil is in Sy Woord.

Dit beteken as jy weet wat die Bybel omtrent ‘n spesifieke situasie sê, dan weet jy wat God se wil is daaromtrent.

GOD SE WIL IS DIE REDDING VAN DIE MENS.

Kom ek gee jou ‘n voorbeeld.

God se wil is dat alle mense gered word.

In Johannes 3:16 lees ons: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Hieruit sien ons dat God die hele wêreld, en dus al die mense in die wêreld, só liefgehad het, dat Hy Jesus gestuur het om hulle te red.

In Romeine 10:13 staan daar weer: “…elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”

Dit is ‘n belofte dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep omdat hy of sy in Jesus glo, gered sal word.

En, as ons enigsins nog twyfel, dan sien ons dit baie duidelik in 1 Timotheus 2:3-4: “So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”

Ons kan dus vir ongelowige mense bid en weet dat God ons hoor.

Ons kan op Hom vertrou om in hulle harte te werk en hulle na Jesus toe te trek.

Ja, hulle het nog steeds ‘n keuse en kan kies om nié in Jesus te glo nie, maar ons kan verseker weet ons bid volgens God se wil wanneer ons bid dat ‘n ongelowige persoon gered word.

BID DIE WOORD.

God se wil is vir ons in Sy Woord uitgespel.

Noudat jy dít weet, verstaan jy waarom dit belangrik is om God se Woord te bid?

Dit klink dalk ingewikkeld, maar dis eintlik baie maklik.

Ons kan Bybelverse gebruik om God te loof en prys.

Ons kan dit ook gebruik om sonde te belei, vir ander te bid, of vir onsself te bid.

BID DIE WOORD OM GOD TE LOOF EN PRYS.

Hierdie is seker een van die maklikste maniere om die Woord te bid.

Jy sien, so baie van die Psalms is eintlik klaar gebede wat God loof en prys.

Soms kan jy die Psalm net so bid.

Ander kere moet jy dalk hier en daar ‘n woord bysit om dit in ‘n gebed te verander.

Kom ons gebruik die eerste 5 verse van Psalm 103, sodat ek jou kan wys wat ek bedoel.

Die verse uit die Bybel lui: “Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk.”

Ons kan dit só in ‘n gebed verander: Hemelse Vader, ek loof U met alles wat in my is. Ek loof U heilige. Ek loof U en vergeet nie een van U weldade nie. U vergewe my sonde en genees my wanneer ek siek is. U red my van die graf en kroon my met liefde en ontferming. Dit is U wat my die goeie in oorvloed laat geniet. U skenk my die jeugdige krag van ‘n arend. Ek loof en prys U vir al hierdie wonderlike gawes uit U hand.

Sien jy hoe maklik is dit?

Leer meer oor ons gebedsbediening en skryf sommer in vir die gebedsbrief sodat jy ook saam kan bid!

BID DIE WOORD OM GOD TE DANK.

Ons kan ook die Woord terug bid tot God en Hom op dié manier dank vir alles wat Hy in ons lewens doen.

Kom ons gebruik weer Psalm 103:1-5.

Hierdie keer bid ons dit só:

Here, met alles wat in my is dank ek U vandag vir die gawes uit U hand. Ek dank U vir elke weldaad wat U teenoor my bewys. Dankie dat U my sondes vergewe en my red van die graf. Dankie dat U my siekte genees en dat U my met liefde en ontferming kroon. U laat my die goeie in oorvloef geniet en ek is so dankbaar daarvoor. Ek sê ook dankie dat U my elke dag die jeugdige krag van die arend skenk.

Glad nie so moeilik nie, né!

GEBRUIK DIE WOORD OM VIR BEHOEFTES TE BID.

Dan kan ons ook die Woord gebruik om vir ander mense, en ook ons eie, behoeftes te bid.

Hier werk beloftes van God besonder goed.

Opdragte gee ook vir ons die regte dinge om voor te bid, sodat ons binne God se wil bly wanneer ons bid.

LEES OOK: OM GOD SE BELOFTES TE BID

BID VIR DIE REGERING.

In 1 Timotheus 2:2 lees ons byvoorbeeld dat ons met smeking, voorbidding en danksegging moet bid vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen.

Uit hierdie opdrag weet ons dus dit is God se wil dat ons vir die regering bid.

Ons mag dalk nie saamstem met alles wat hulle doen nie, maar dit bly steeds ons verantwoordelikheid om vir hulle te bid.

As ‘n mens in die Ou Testament lees, sien jy hoe baie keer die konings van Israel verkeerde besluite geneem het.

In Salomo se lewe sien ‘n mens weer dat hy God pertinent gevra het om vir hom die nodige wysheid te gee sodat hy God se volk goed kan regeer.

Uit die lewens van die konings en van Salomo sien ons dat dit baie belangrik is om te bid vir wysheid vir die regering van die dag.

Ons kan sommer Salomo se gebed in 1 Konings 3 gebruik om vir die regering te bid.

Daar staan: “Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer!”

Ons kan dit só in ‘n gebed verander: Vader, ek bid dat U die regering sal help om gehoorsaam te wees aan U. Ek bid dat hulle die land reg sal regeer en in alles insig sal hê. U weet dat hulle nie die land uit hulleself kan regeer nie. Ek bid dat U hulle daarmee sal help.

BID VIR PERSOONLIKE BEHOEFTES.

In die Nuwe Testament is daar verskeie gebede van Paulus opgeteken.

Hierdie gebede is vir geestelike behoeftes en groei.

Ons kan elkeen van die gebede sommer net so gebruik om vir ons eie en vir ander se geestelike behoeftes te bid.

As jy graag hierdie gebede van Paulus wil gebruik, gaan lees Sy briewe, veral die korter briewe soos Efesiërs en Filippense. Jy sal die gebede daar kry.

Ons kan ook God se Woord gebruik om te bid vir fisiese behoeftes.

Elke belofte in die Woord, waar God sê dat Hy vir ons sal sorg, kan ons gebruik as ‘n gebed.

Neem Mattheus 6:25-34 as voorbeeld.

Hier sê Jesus vir ons om ons nie te bekommer oor wat ons gaan eet, drink of aantrek nie, want die Vader sal vir ons sorg.

Ons kan die gedeelte in die Woord só bid:

Hemelse Vader, ek gaan my nie langer bekommer oor my lewe nie. Die wilde voëls saai nie, oes nie en maak nie in skure bymekaar nie. U sorg vir hulle. En volgens U Woord is ek meer werd as hulle. Die veldlelies swoeg nie en maak nie klere nie. En tog is hulle pragtig geklee. As U só vir hulle sorg, hoeveel te meer sal U nie vir my sorg nie? Dankie dat U weet wat ek alles nodig het. Help my om my te beywer vir U koninkryk en U wil. Dankie dat ek kan weet U sal alles wat ek nodig het, vir my gee.

HERINNER GOD AAN SY BELOFTES.

In Jesaja 62:6-7 staan daar: “Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie. Julle moenie stilbly nie totdat Hy Jerusalem herstel het, totdat Hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het.”

In konteks gesien praat hierdie vers van die wagte op Jerusalem se mure, wat God herinner aan Sy beloftes om Jerusalem te herstel.

Maar, as God van hulle verwag om Hom aan Sy beloftes te herinner tot Hy dit nagekom het, dan geld dieselfde vir ons.

God se Woord is vol beloftes.

En Hy is getrou en sal elkeen nakom.

Ons as Sy kinders kan Hom dus herinner aan wat Hy belowe het, en Hom daarop wys dat ons vertrou dat Hy Sy beloftes sal nakom.

In Maleagi 3:10-11 belowe die Here om die vensters van die hemel oop te maak en ’n oorvloedige seën uit te stort op elkeen wat die volle tiende na die skatkamer bring (Ou Vertaling).

Ons kan hierdie gedeelte in ‘n gebed verander om God aan Sy beloftes te herinner:

Hemelse Vader, in U Woord belowe U om die vensters van die hemel oop te maak en ’n oorvloedige seën uit te stort op elkeen wat die volle tiende na die skatkamer bring. Ek was gehoorsaam aan U opdrag en het die volle tiende gebring. Vandag herinner ek U aan hierdie belofte. Ek dank U dat U getrou is, en dat U die belofte wat U gemaak het, sal nakom.

Leer meer oor ons gebedsbediening en skryf sommer in vir die gebedsbrief sodat jy ook saam kan bid!

SLOTSOM.

God het vir ons Sy Woord gegee om, onder andere, Sy wil aan ons bekend te maak.

Wanneer ons volgens Sy wil, Sy Woord, bid, dan kan ons met sekerheid weet dat Hy ons gebede verhoor.

Ons kan Hom te volle vertrou om elke belofte wat Hy gemaak het, na te kom.

Begin sommer vandag nog om God se Woord te bid.

Jy sal sien hoe ‘n groot verskil dit in jou lewe gaan maak!

One thought on “HOE OM GOD SE WOORD TE BID

  1. May God bless you and keep you healthy for many more years to come love Wilfred.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *