HEMELVAART – 18 BYBELVERSE OM TE ONTHOU

Later in hierdie week is dit Hemelvaart. Dan onthou ons dat Jesus opgevaar het na die hemel, waar Hy sit aan God se regterhand vanwaar Hy vir ons intree.

Daar is sommer ‘n hele komp verse in die Bybel oor Jesus se hemelvaart. Meeste is in die Nuwe Testament, maar ek het selfs een in Psalms ontdek!

Hier is ‘n handvol verse wat jy kan lees of studeer om jou hart voor te berei vir Hemelvaart.

Hemelvaart - 18 Bybelverse om te onthou

JESUS VAAR OP NA DIE HEMEL.

Johannes 3:13: En niemand het na die hemel opgevaar nie behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, dit is die Seun van die Mens.

Johannes 6:62: Wat dan as julle die Seun van die Mens sou sien opvaar na waar Hy voorheen was?

Lukas 24:50-51: Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei, tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan, en is in die hemel opgeneem.

Handelinge 1:9: Toe Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en ‘n wolk het Hom uit hulle gesigsveld weggeneem.

JESUS SIT AAN DIE REGTERHAND VAN GOD DIE VADER.

Markus 16:19: Nadat die Here Jesus met hulle gepraat het, is Hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit.

Psalm 110:1: Dit is die uitspraak van die Here vir my heer: “Sit aan my regterhand totdat Ek jou vyande ‘n voetbank vir jou voete maak.”

1 Petrus 3:22: Hy wat aan die regterhand van God is, nadat Hy die hemel binnegegaan het, en engele, magte en kragte aan Hom onderwerp is.

Hebreërs 1:3: Hy is die uitstraling van God se heerlikheid, en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord; en nadat Hy die reiniging van sondes bewerk het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogtes.

Efesiërs 1:18-23: …en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat Hy uitgeoefen het in Christus, toe Hy Hom uit die dood opgewek het, en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en Hom aan die kerk gegee, as Hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vul.

JESUS GAAN OP DIESELFDE MANIER TERUGKOM.

Johannes 20:17: Jesus sê vir haar [Maria Magdalena]: “Moenie My langer vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ‘Ek vaar op na my Vader, en julle Vader, en na my God en julle God.'”

Handelinge 1:9-11: Toe Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en ‘n wolk het Hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos Hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar meteens twee mans in wit klere by hulle en vra: “Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle Hom na die hemel sien weggaan het.”

Johannes 14:3: En as Ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Johannes 14:28: Julle het gehoor dat Ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, maar Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die Vader gaan, omdat die Vader groter as Ek is.

Openbaring 1:7: Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, selfs hulle wat Hom deurboor het; en al die volke op die aarde sal oor Hom rou. Ja, amen!

Handelinge 3:19-21: Bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, en vanaf die Here self tye van verkwikking kan aanbreek, en Hy die Christus wat vir julle aangewys is, kan stuur, naamlik Jesus. Die hemel moet Hom verwelkom tot op die tyd van die herstel van alle dinge, waarvan God lank gelede by monde van sy heilige profete gepraat het.

NOG VERSE OOR JESUS SE HEMELVAART.

1 Timotheus 3:16: En die geheimenis van die ware godvresendheid is sonder twyfel groot: Hy is geopenbaar in ‘n menslike liggaam, regverdig bewys deur die Gees, gesien deur die engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid.

Efesiërs 4:8-10: Daarom staan daar: Toe Hy opgevaar het na bo,het Hy krygsgevangenes weggevoer; Hy het gawes aan die mense gegee.” “Hy het opgevaar” – waarop anders dui dit as dat Hy eers neergedaal het na die laer dele, die aarde? Die Een wat neergedaal het, is dieselfde Een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat Hy alle dinge kon vul.

Hebreërs 4:14: Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis.

LEES DIT IN JOU BYBEL.

Ek stel voor dat jy elkeen van hierdie verse in jou Bybel naslaan. Lees dan die hele hoofstuk waarin die vers staan.

Dit sal jou help om ‘n groter prentjie te kry en dinge in konteks te verstaan.

BYBELVERSE WAT JOU KAN HELP.

As hierdie verse jou gehelp het om meer te leer oor Jesus en Hemelvaart, dan kan die volgende artikels jou ook help:

BYBELVERSE OOR GOD SE LIEFDE

VERSE OOR GOD SE NABYHEID EN SORG

BYBELVERSE OM JOU TE BEMOEDIG EN TROOS

VERSE OOR VERGIFNIS

BYBELVERSE OOR HEILIGHEID EN HEILIGMAKING

Leave a Reply

Your email address will not be published.