20 BYBELVERSE VIR VADERSDAG

Om ‘n pa te hê is ‘n wonderlike voorreg. En omdat pa’s so spesiaal is, is dit dan ook net reg dat daar ‘n dag is waar ons ons pa’s onthou – Vadersdag!

Hierdie jaar val Vadersdag op die 19de Junie.

Ek het in die vorige artikel genoem dat ons besig is met ‘n reeks oor God en om Hom te ken. Maar ons gaan dié reeks onderbreek sodat ek ‘n klompie Bybelverse, wat jy vir Vadersdag kan gebruik, met jou kan deel.

Gebruik die verse in die kaartjie wat jy vir jou pa gee. Of dink sommer net oor elkeen en hoe ‘n pa daardie vers kan uitleef.

20 Bybelverse vir Vadersdag

BYBELVERSE OOR PA’S.

Die eerste verse wat ek met jou wil deel, is verse wat spesifiek van ‘n vader praat en wat hy in sy kinders se lewe doen.

Spreuke 1:8-9: My seun, luister na die vermaning van jou vader, en moenie die onderrig van jou moeder verontagsaam nie; want dit is ‘n bekoorlike krans vir jou kop,
en halssnoere vir jou nek.

Psalm 103:13: Soos ‘n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat vir Hom ontsag het…

Efesiërs 6:4: En vaders: Moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here.

Spreuke 22:6: Rig die jongmens af ooreenkomstig die pad wat hy moet loop; selfs wanneer hy oud geword het, sal hy nie daarvan afwyk nie.

Lukas 15:20: Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen.

Spreuke 23:22: Luister na jou vader, hy wat jou verwek het; en moet jou moeder nie minag wanneer sy oud geword het nie.

Deuteronomium 1:31: Daar het julle gesien dat die Here julle God julle die hele pad wat julle gekom het tot op hierdie plek dra, soos ‘n man sy seuntjie dra.

Spreuke 23:24: Die vader van ‘n regverdige jubel uitbundig; wie ‘n wyse seun verwek, sal oor hom verheug wees.

Hebreërs 12:7: Verdra dit as tugtiging, want God behandel julle as sy seuns. Want watter seun word nie deur sy vader getug nie?

BYBELVERSE OOR ‘N MAN AS HUWELIKSMAAT.

Hierdie verse vertel vir ons meer oor ‘n man as huweliksmaat.

Spreuke 30:18-19: Drie dinge is vir my te wonderlik, ja, vier kan ek nie begryp nie: die weg van die arend in die lug, die weg van ‘n slang oor ‘n rots, die weg van ‘n skip op die oop see, en die weg van ‘n man by ‘n jongmeisie.

Prediker 9:9: Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet, al jou sinlose lewensdae wat Hy vir jou gegee het onder die son, al jou sinlose dae; want dit is jou beloning in die lewe by jou inspanning waarmee jy jou afsloof onder die son.

Markus 10:9: Daarom, wat God saamgevoeg het, moet ‘n mens nie skei nie.

1 Korinthiërs 7:14: Die ongelowige man is immers deur sy gelowige vrou geheilig, en die ongelowige vrou is deur haar gelowige man geheilig; anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.

Efesiërs 5:28-29: Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie; inteendeel, hy voed en koester dit, soos Christus sy kerk.

1 Petrus 3:7: Net so, mans, moet julle in julle lewe saam met julle vroue begrip toon vir hulle, as die swakker geslag, en hulle, as mede-erfgename van die gawe van die lewe, met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer word nie.

BYBELVERSE OOR DIE LIEFDE.

Laastens kyk ons na ‘n klompie verse oor die liefde. Jy wonder dalk waarom ek hierdie verse insluit by verse vir Vadersdag?

Want almal van ons, pa’s ingesluit, is veronderstel om die liefde van God teenoor ander uit te leef. Hierdie verse herinner ons daaraan en leer ons ook hoe ons dit moet doen.

1 Korinthiërs 16:14: Laat alles wat julle doen, in liefde geskied.

Johannes 15:13: Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende.

1 Petrus 4:8: Bo alles moet julle mekaar innig liefhê, omdat “die liefde ‘n menigte sondes bedek”.

2 Timotheus 1:7: God het ons tog nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

1 Korinthiërs 13:4-7: Liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eiebelang na nie, is nie liggeraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles,
hoop alles, verduur alles.

GENIET VADERSDAG.

As jy ‘n pa is, geniet Vadersdag. En dankie vir alles wat jy vir jou vrou en kinders doen.

En as jy nie ‘n pa is nie, maar graag een wil wees, onthou: die Here ken die begeerte van jou hart en, as dit deel is van Sy plan vir jou lewe, dan sal jy op die regte tyd ‘n pa word.

As jou pa nog deel is van jou lewe, gee vandag spesiale aandag aan hom en sê vir hom dankie vir wat hy vir jou beteken.

En as jou pa nie meer hier is nie, onthou ook wat hy vir jou in jou lewe beteken het.

Geniet Vadersdag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *