VERSE VRYDAG: DIE LIEFDE VAN GOD

Ons begin vandag met ‘n nuwe reeks genaamd Verse Vrydag. Elke Vrydag gaan ek met jou ‘n paar verse uit die Woord deel oor ‘n spesifieke onderwerp.

Ons het ‘n paar maande gelede die geboorte van ons Here Jesus gevier. Die Woord leer vir ons dat God se liefde vir die wêreld só groot was, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo gered kan word en die ewige lewe kan hê (Johannes 3:16).

Sien jy dit?

Die Vader het Jesus gestuur omdat Hy ons liefhet.

Sy liefde vir ons is so groot dat dit ‘n mens se verstand te bowe gaan, want dit is moeilik om ten volle te begryp hoe lief Hy ons regtig het.

Vandag wil ek met jou ‘n paar verse deel, wat praat van God se groot liefde vir ons.

Mag dit jou opnuut oortuig van God se ewigdurende liefde vir jou.

Mag dit jou bemoedig en versterk, en jou voorberei om gedurende Paastyd – al kan ons dit hierdie jaar nie saam in ons gemeentes vier nie – te dink aan die Een wat jou so liefhet, dat Hy Sy lewe vir jou gegee het.

Drie kruise - 16 Bybelverse oor God se liefde.

Johannes 3:16: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

1 Johannes 3:1: Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.

1 Johannes 4:16: En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.

1 Johannes 4:19: Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.

Galasiërs 2:20: …en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

Romeine 5:8: Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Efesiërs 2:4-5: Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

1 Petrus 5:7: Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.

Romeine 8:37: Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.

Romeine 8:38-39: Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Johannes 15:12-15: Dit is My opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

Jeremia 29:11: Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!

Psalm 86:15: U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.

Sefanja 3:17: Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou…

Psalm 34:9: Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.

Psalm 136:26: Loof die God van die hemel! Aan Sy liefde is daar geen einde nie.

Psalm 136:26 – image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *