VERSE VRYDAG: 19 VERSE OM JOU TE BEMOEDIG EN TROOS

Die Bybel is vol verse wat ons bemoedig en troos. Baie van hierdie verse verseker ons dat God by ons is en ons altyd sal help. Dit maak nie saak watter probleem ons moet hanteer, of watter moeilikheid op die horison dreig nie, die Here wil ons bemoedig en troos, en ons daardeur help en daaruit red.

Verse Vrydag: 19 Verse om jou te bemoedig en troos

DAWID: GOD BEMOEDIG EN TROOS.

Dawid skryf sommer ‘n hele klomp keer hoe die Here hom gehelp het. Elke kort-kort was daar iemand wat sy lewe bedreig het, maar die Here het hom nooit in die steek gelaat nie. Hy het ten volle op God vertrou, en telkens het God kon hy getuig dat God hom bemoedig en troos en van Sy hulp en redding.

Psalm 57:2-4: “Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. Hy sal uit die hemel antwoord en my red, Hy sal dié wat my jaag, die stryd laat verloor. Sela God sal antwoord in sy liefde en trou.”

Psalm 119:50: “Dit is my troos in my ellende: dat u belofte my in die lewe hou.”

Psalm 138:7-8: “As die nood my oorval, hou U my in die lewe teen die woede van my vyande in: U strek u hand uit, u regterhand red my. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie.”

GOD IS ‘N ROTS EN SKUILPLEK.

Psalm 27:5-6: “Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in Sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op ‘n rots laat staan; ek sal in Sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring, ek sal ‘n lied sing, ek sal sing tot die eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my.”

Psalm 31:8-9: “Ek wil jubel en juig oor U troue liefde: U was nie onverskillig teenoor my ellende nie; U het die bedreiging van my lewe raakgesien en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie; U het my ‘n veilige staanplek gegee.”

Psalm 62:2-3: Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding. Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan.

LEES OOK: 6 STAPPE OM ‘N LEWENSSTORM TE OORWIN

PAULUS OOR GOD SE BEMOEDIGING EN TROOS.

Dieselfde idee kom voor in Paulus se briewe. Jy hoef maar net in Handelinge te gaan lees wat hý alles moes deurmaak, maar elke keer het die Here hom ook gehelp. As daar nou één mens was wat verstaan het hoe God ons in moeilike omstandighede bemoedig en troos, dan was dit Paulus!

2 Koringthiërs 1:3-4: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig…”

2 Koringthiërs 4:17-18: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.”

2 Thessalonisense 2:16-17: “En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade ‘n blywende troos en goeie hoop gegee.”

GOD WIL JOU HELP.

Ons lewe op dié stadium nie ‘n maklike lewe nie. Maar ons hoef nie moed op te gee en hoop te verloor nie. Die Here wil ons bemoedig en troos. Hy wil ons help wanneer die lig aan die einde van die tonnel heeltemal donker lyk.

Psalm 28:6-7: “Aan die Here kom die lof toe, want Hy het my smeekstem gehoor. Die Here is my sterkte en my beskermer, op Hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek Hom loof met my lied.”

Psalm 34:16;18: “Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.”

Psalm 50:15: “Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.”

Psalm 94:17-19: “As die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste! Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring.”

GEE JOU PROBLEME VIR GOD.

Psalm 55:23: “Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie.”

Psalm 134:10-11: “Leer my om u wil te doen, want U is my God! Laat u goeie Gees my op ‘n gelyk pad lei. Ter wille van u Naam, Here, laat my lewe. U is regverdig, red my uit die nood.”

Jesaja 41:13: “Ek is die Here jou God, Ek vat jou hand, Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie, Ék help jou.”

Jesaja 50:7: “Die Here my God help my, ek sal nie teleurgestel staan nie; ek sal my nie ontstel nie, ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie.”

Nahum 1:7: “Die Here is goed, Hy is ‘n toevlug in tyd van nood, Hy sorg vir dié wat by Hom skuil.”

Hebreërs 13:5-6: “Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’ Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ‘n mens aan my doen?'”

Het jy al ‘n ervaring gehad waar God op een of ander manier jou bemoedig en getroos het? Deel dit met ons in die kommentaar hieronder.

One thought on “VERSE VRYDAG: 19 VERSE OM JOU TE BEMOEDIG EN TROOS

  1. Joy Pretorius

    2 years ago I was dead (I was so sick couldn’t go to drs or hospital no money) at th right time my husband rushed me to provincial hospital in Jhb. I was in coma but that night God promised me that he will not let me die. There is so much more to tell but I’m still here to praise my Lord and I know at the right moment and with one word from Him we will totally be restored financially as well as health.

Leave a Reply

Your email address will not be published.