26 VERSE OOR HEILIGHEID EN HEILIGMAKING

Ons lees gereeld in die Bybel oor heiligheid. Ons lees dat God heilig is en dat Hy van ons, as Sy kinders, verwag om ook heilig te wees.

Vandag gaan ons ‘n bietjie kyk na heiligheid.

26 Verse oor heiligheid en heiligmaking

In die Afrikaanse Vertaling sal jy die woord ‘heilig’ raaklees. Maar soms word dit met ‘n sinoniem vertaal. Dan kry jy ‘n woord soos toewy, gewy, afsonder, geregtigheid, ensovoorts. Al hierdie woorde het basies dieselfde betekenis.

Vir ons doeleindes vandag, fokus ons op die woord ‘heilig’.

Heilig beteken gewy; afgesonder van wat onheilig is; afgesonder vir God.

Heiligheid beteken dus om afgesonder te wees van wat onheilig of onrein is en om toegewy te wees aan wat rein en heilig is.

GOD IS HEILIG

In die eerste plek moet ons weet God is heilig.

In 1 Johannes 1:5 staan daar: “God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.”

En in Jakobus 1:13 lees ons: “Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: ‘Ek word deur God versoek’ nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie.”

Net uit hierdie twee verse kan ons sien dat daar niks in God is wat onrein of sondig is nie. Hy is heilig en sal altyd heilig wees.

Kom ons kyk na nog ‘n paar verse wat praat oor die heiligheid van God.

DIE HEILIGHEID VAN GOD.

1 Samuel 2:2: Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie.

Levitikus 19:2: Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle: Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig.

Eksodus 15:11: Wie van die gode is soos U, Here? Wie is soos U, so hoog geëer en heilig? In lofsange word U vereer, Bewerker van wonderdade!

Mattheus 5:48: Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.

Jesaja 6:3: Die serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”

Esegiel 38:23: Ek sal My voor die oë van al die nasies laat ken as die groot en die heilige God, en hulle sal besef dat Ek die Here is.

Psalm 93:5: U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae.

Spreuke 9:10: Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig.

Psalm 103:1: Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof.

Openbaring 15:4: Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig! Al die nasies sal kom en U aanbid, want hulle sal sien dat u handelwyse regverdig is.

Openbaring 4:8: Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.”

WEES HEILIG, WANT EK IS HEILIG.

Ons het nou onteenseglik gesien dat God heilig is.

Omdat Hy heilig is, verwag Hy dat Sy kinders ook heilig moet wees.

Dit klink na ‘n onmoontlike ding om te doen, maar dis glad nie waar nie.

Jy sien, die dag toe jy Jesus as Verlosser aangeneem het, het God jou in jou gees heilig gemaak.

Dit is dáár waar Jesus deur die Heilige Gees in ons woon.

Hy kan net in ‘n plek woon wat heilig is.

Dit is waarom mense in die Ou Testament nie tempels van God was nie – want die prys was nog nie betaal sodat hulle deur geloof in Jesus geheilig kon word nie.

Noudat jou gees geheilig is, het jy die vermoë om heilig te lewe ook.

Wanneer jy kies om jou gees eerder as jou vlees te volg, is ‘n heilige lewe die eindresultaat.

Dit is ‘n daaglikse keuse wat jy moet maak om jou gees te volg. Jou vlees gaan bly kop uitsteek en jou probeer oortuig om eerder sý paadjie te volg.

Dit is dan ook waarom daar so gereeld in die Nuwe Testament verse opduik wat ons maan om heilig te lewe.

Hier die heiligmakingsproses is dus ‘n lewenslange proses.

Maar met die hulp van die Heilige Gees, kan ons kies om elke dag te lewe soos God van ons vra.

Kom ons kyk vervolgens na ‘n paar verse wat ons aanmoedig om heilig te lewe.

LEES OOK: GEES EN VLEES – WIE WEN DIE GEVEG?

HEILIGMAKING – EK MOET MY DEEL DOEN.

Hebreërs 12:14: Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.

2 Korinthiërs 7:1: Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy.

1 Petrus 1:14-15: As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.

1 Thessalonisense 4:7: God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe.

Romeine 12:1: En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.

1 Johannes 3:6-7: Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie; iemand wat aanhou sondig, het Hom nie gesien nie en ken Hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie: wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy regverdig is…

Romeine 6:19: Weens julle beperkte begrip gebruik ek ‘n beeld uit die alledaagse lewe: soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe.

HEILIGMAKING – ‘N LEWENSLANGE PROSES.

Levitikus 20:26: Julle moet heilig lewe, want Ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit die volke om aan My te behoort.

Romeine 6:22: Maar nou – julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe.

1 Johannes 3:2-3: Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.

1 Thessalonisense 5:23: Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!

2 Timotheus 1:9: Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het.

Efesiërs 1:4: So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.

Efesiërs 4:23-24: Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.

Johannes 17:17: Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid.

HEILIG EN ONBERISPELIK VOOR HOM.

God het ons uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.

Ons gees – die deel wat weergebore is – is reeds heilig.

Nou werk ons saam met Hom aan ons heiligheid deur die heiligmakingsproses.

Soos ons kies om dag na dag aan Hom gehoorsaam te wees, lewe ons al meer en meer ‘n heilige lewe!

3 thoughts on “26 VERSE OOR HEILIGHEID EN HEILIGMAKING

 1. Ishmael

  Ek Wil graag die Here ernstig Dien

 2. Dianne Arendse

  Baie dankie vir jou artikel.Dit help my Om heiligmaking beter të verstaan.God seën

  • Risa Cronje

   Groot plesier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *