GEHOORSAAMHEID EN GELOOF

Gehoorsaamheid en geloof is twee belangrike dinge wat deel van elke gelowige se lewe moet wees. Daar is altyd ‘n baie goeie rede vir God se opdragte, en ons moet Hom genoeg vertrou dat ons kies om gehoorsaam te wees.

Gehoorsaamheid en geloof

In Numeri 20 lees ons dat die Israeliete in die Sinwoestyn aangekom het.

Daar was nie water om te dink nie, en hulle het daaroor gekla.

Hulle het sommer vir Moses en Aäron blameer vir al hulle probleme.

Dié twee het by die ingang van die tent van ontmoeting op hulle knieë geval, en die Here het met hulle gepraat.

Hy het vir Moses gesê om die hele volk bymekaar te roep by ‘n spesifieke rots. Terwyl almal toekyk, moes Moses met die rots praat. God het belowe daar dan water uit die rots sal kom. Daar sou genoeg water wees sodat die volk en hulle vee kon drink.

Moses was egter op hierdie stadium al redelik keelvol vir die volk en al hulle gekla en gekerm. Elke keer wat dinge nie gegaan het soos hulle wou hê nie, het hulle hom blameer.

In sy woede luister hy toe nie vir God nie.

In plaas daarvan om met die rots te praat, het hy dit twee keer met Aäron se kierie geslaan.

Maar God was genadig, en gee steeds vir hulle water, al het Moses nie gemaak soos Hy gesê het nie. Nadat die volk en hulle vee gedrink het, het die Here vir Moses en Aäron gesê, “Omdat julle My nie erken het en My, die Heilige, nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat Ek aan hulle gee nie” (Numeri 20:12).

GEHOORSAAMHEID EN GELOOF GAAN HAND AAN HAND.

Gehoorsaamheid aan God is baie belangrik. Maar ons moet Hom egter ook vertrou en glo wat Hy vir ons in Sy Woord sê, anders gaan ons Hom nie kan gehoorsaam nie.

Daar word gesê dat geloof en geduld soos ‘n kragtige tweeling is. Jy het albei nodig om God se beloftes in jou lewe te sien waar word.

Dieselfde kan egter van geloof en gehoorsaamheid gesê word. Ons het ook albei nodig om ons in staat te stel om dinge op God se manier te doen en Sy wil vir ons lewens uit te voer.

God gee ons die genade en vermoë om Sy opdragte uit te voer, maar ons moet Hom genoeg vertrou om Hom te gehoorsaam en te doen wat Hy in Sy Woord vir ons sê.

LEES OOK: ONTWIKKEL JOU GELOOF – SES STAPPE

WAS JY GEHOORSAAM?

Is daar iets wat God vir jou gesê het om te doen, maar wat jy nog nie gedoen het nie?

Hoekom het jy nog nie?

Kan dit wees omdat jy Hom nie genoeg vertrou om Hom te gehoorsaam nie?

Sit vandag tyd opsy sodat jy kan bepaal waarom jy nog nie gehoorsaam het nie. Vra die Here om jou te wys waarom jy sukkel. En, as dit ‘n gebrek aan vertroue is, vat sommer dadelik jou Bybel en lees Sy beloftes. Dit sal jou geloof versterk en jou help om Hom meer te vertrou. Vra Hom dan ook om jou te help om Hom genoeg te vertrou dat jy Hom kan gehoorsaam.

Moenie langer toelaat dat ongehoorsaamheid ‘n wig dryf tussen jou en alles wat God vir jou beplan het nie.

Vertrou Hom en wees gehoorsaam.

Dít is die enigste manier!

Hy het soveel goeie dinge wat Hy in en deur jou wil doen en vir jou wil gee. Maar jy moet Hom vertrou en Hom gehoorsaam sodat jy kan ontvang wat Hy wil gee.

Wees gehoorsaam aan die Woord.

Gehoorsaam ook die Heilige Gees.

Wat God ookal vir jou sê, doen dit dadelik.

Onthou, God is baie ernstig oor geloof in Hom en gehoorsaamheid aan Hom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *