BYBELVERSE OOR VERGIFNIS

As jy in Jesus glo, dan is jy ‘n kind van God en al jou sondes is vergewe. Sukkel jy om dit te glo? Hier is 25 Bybelverse oor vergifnis om jou daarmee te help.

Bybelverse oor vergifnis

Het jy iewers in jou verlede iets gedoen waaroor jy skaam is?

Sukkel jy om te aanvaar dat God jou vergewe het, selfs nadat jy vergifnis gevra het?

Dan is vandag se Vrydag Verse: Bybelverse oor vergifnis net vir jou!

Oral in die Bybel lees ons dat God genadig is. Hy is ‘n God van liefde, en dit is nie Sy hart om ons sondes teen ons te hou nie.

Daarom het Hy, reeds onder die Ou Verbond, ‘n manier gegee waarop mense vergifnis vir hulle sondes kon kry.

Die Israeliete het allerhande offers gehad wat hulle moes bring. Wanneer hulle dit gedoen het, het die Here hulle sondes vergewe en die bloed van die diere het dit oordek.

VERGIFNIS DEUR GELOOF IN JESUS

Jesus het egter gekom en gedoen wat nie een van ons kon doen nie.

Hy het in ons plek gesterf en die prys betaal. Nou hoef ons nie meer offers te bring sodat ons sondes vergewe kan word nie. Nee, ons hoef maar net in Hom te glo, en God skenk ons vergifnis as ‘n geskenk.

Die Bybel gee ons ook die versekering dat God nooit weer aan ons sondes sal dink nie.

As jy dus jou sonde bely het, dan is God getrou en regverdig. Hy het jou vergewe.

Jy voel dalk nie vergewe nie, maar jy is vergewe.

Jy onthou nog wat jy gedoen het, maar God dink nie meer daaraan nie.

Die bloed van Jesus het jou gereinig asof jy nooit eens sonde gedoen het nie.

Jy kan dit maar glo, want dit is die waarheid.

LEES OOK: 21 VERSE OOR JESUS

LAAT DIE WOORD JOU HELP

As jy nog steeds sukkel om dit te glo, lees dan die verse hieronder.

Romeine 10:17 leer dat geloof in ‘n mens se hart gewek word, wanneer hy die Woord van God, die goeie nuus oor Jesus, hoor.

Lees die verse sommer ‘n paar keer elke dag. Hou aan om dit te doen totdat jy in jou hart oortuig is dat God jou vergewe het.

Om dit vir jou makliker te maak om die Bybelverse oor vergifnis in jou hart te bêre, het ek dit in ‘n PDF bymekaar gesit. Laai dit af, druk dit uit, en lees dit elke dag ‘n paar keer hardop.

Ek vertrou dat God se Woord jou hart en gedagtes gaan verander, en dat jy verseker gaan jy weet jy is vergewe!

VERSE UIT DIE OU TESTEMANT.

Psalm 103:10-12: Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.

Daniël 9:9: Maar U, Here ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig teen U.

Jesaja 1:18: Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol.

Psalm 86:5: U is goed, Here, U vergewe altyd weer, U is getrou teenoor dié wat na U roep om hulp.

Jesaja 55:7: Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom genadig wees; hy moet hom tot ons God bekeer, Hy vergewe altyd weer.

2 Kronieke 7:14: …en My volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na My wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.

Jesaja 43:25: En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan Myself, Ek dink nie meer aan jou sondes nie.

Miga 7:18-19: Wie is ‘n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon, Hy sal ons sonde tot niet maak, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi.

VERSE UIT DIE NUWE TESTAMENT.

1 Johannes 1:9: Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.

Hebreërs 8:12: Oor hulle ongeregtighede sal Ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie.

1 Timotheus 1:15-16: Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry.

Efesiërs 1:7: Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God…

Handelinge 2:38: Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.”

Handelinge 3:19: Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.

Kolossense 1:13-14: Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Mattheus 26:27-28: Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: “Drink almal daaruit, want dit is My bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.”

NOG VERSE UIT DIE NUWE TESTAMENT.

Hebreërs 10:17: Dan sê Hy verder: “Aan hulle sondes en hulle oortredings sal Ek nooit meer dink nie.”

Handelinge 10:43: Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur Sy Naam ontvang.

Hebreërs 8:12: Oor hulle ongeregtighede sal Ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie.

Romeine 6:23: Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.

1 Johannes 2:12: Ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die Naam van Jesus.

Romeine 8:1: Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.

1 Johannes 2:2: Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

VERGEWE OMDAT ONS VERGEWE IS.

Efesiërs 4:32: Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.

Kolossense 3:13: Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.

Kind van God, jy is vergewe. God het al jou sonde uitgewis. Jy kan nou met vrymoedigheid na Hom toe gaan, want daar is niks wat jou van Hom skei nie.

En, as jy dalk nog twyfel, lees weer al hierdie Bybelverse oor vergifnis.

Elke woord is die waarheid – jy is vergewe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *