5 GESKENKE WAT GOD GEE.

God het vir ons verskeie geskenke gegee toe ons tot geloof in Hom gekom het: Jesus, die Heilige Gees en die Woord is drie van hulle.

5 Geskenke wat God gee

As ek vir jou vra om vir my die grootste of beste of wonderlikste geskenke wat jy nog ooit ontvang het, op te noem, wat sal jou antwood wees?

Wanneer ons naby Kersfees kom, dink meeste mense meer aan geskenke as die res van die jaar. Ons soek na die perfekte geskenk vir elkeen van ons familielede, en soms ook ons vriende. En baie keer gee ons nie eens om wat ons daarvoor betaal nie. Solank dit net iets is wat ons weet die ontvanger daarvan met blydskap gaan vul en vreugde gaan verskaf.

Ons besef dit dalk nie altyd nie, en dink selfs nie eens op ‘n daaglikse basis daaraan nie, maar God het vir ons die grootste en beste geskenke gegee wat ons nog ooit ontvang het.

Dit was die afgelope naweek Paasnaweek – ‘n tyd waar ons dink aan wat Jesus vir ons gedoen het om die geskenke wat God gee, ‘n moontlikheid te kon maak.

Kom ons kyk vandag na vyf van hierdie geskenke:

DIE GESKENK VAN JESUS CHRISTUS.

In Jesaja 9:5-6 lees ons: “Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.”

God die Vader het, uit liefde vir ons as mense, Sy eniggebore Seun gegee sodat ons gered kan word. Jesus het gedoen wat nie een van ons self kon doen nie. Hy het betaal vir ons sondes en het ons gereinig en geheilig sodat ons weer in ‘n verhouding met God kon staan.

Hy het Sy lewe as geskenk gegee deur dit fisies vir ons af te lê. Dan is Hy ook die Lewe en deur Hom is ons nou dood vir die sonde en kan ons vir God lewe (Romeine 6:12). In Hom het ons die ewige lewe (Johannes 3:16).

Jesus ons Verlosser is ons eerste groot geskenk. Sonder Hom sou ons steeds dood gewees het as gevolg van ons oortredings en sondes (Efesiërs 2:1).

Sonder Hom sou ons steeds afgesny gewees het van God.

DIE GESKENK VAN DIE HEILIGE GEES.

Die volgende geskenk wat ons uit die hand van God ontvang het, is die Heilige Gees.

In 2 Korinthiërs 1:21-22 lees ons: “God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.”

Jy is deur God vir Hom afgesonder.

Hy het jou gekoop met die Bloed van Jesus en jy behoort nou aan Hom.

Maar Hy het nie daar opgehou nie. Hy het jou ook as Sy eiendom beseël en die Heilige Gees as waarborg gegee van wat jy nog gaan ontvang.

Die Heilige Gees het Homself in jou hart kom tuismaak, wat beteken dat jy nou God se woonplek is.

Hy is nader aan jou as wat jy dalk besef, want jy is geestelik een met Hom (1 Korinthiërs 6:17).

Die Heilige Gees is jou Metgesel. Hy is daar om jou te help en jou te versterk. Hy is jou Leermeester en jou Gids. Verder herinner Hy jou aan dié dinge wat Hy jou reeds geleer het op presies die tyd wat jy dit moet onthou. En dan help Hy jou ook nog wanneer jy bid!

Sonder die geskenk van die Heilige Gees in ons lewens, sou ons kragteloos en hulpeloos gewees het. Ons sou nie God se opdragte kon uit voer nie, nie oor Jesus kon getuig nie, en nie veel van ‘n gebedslewe kon hê nie.

Net soos ons Jesus nodig het om ons in die eerste plek met God te versoen, het ons die Heilige Gees nodig om ons in staat te stel om vir Hom te leef.

LEES OOK: Met Die Hulp Van Die Heilige Gees

DIE GESKENK VAN VERLOSSING.

Ons het reeds bietjie oor die geskenk van verlossig gesels, maar kom ons kyk in meer diepte daarna.

In Johannes 3:16-17 lees ons: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.”

Sien jy dit?

Jesus het gekom sodat die wêreld – dit beteken almal van ons! – gered kan word.

In Handelinge 4:12 lees ons ook: “Hý [Jesus] bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”

Jesus is die Een deur wie ons verlos word van sonde en van die dood. Hy verlos ons van ‘n lewe sonder God. Verder verlos Hy ons van vrees en van die ‘ek moet na myself kyk en vir myself sorg’ dilemma.

In Hom word alles omtrent ons herstel. Ons word geestelik weer gebore en is nou een met Hom.

Dag na dag is Hy besig om ons te verlos van die verskillende dinge wat nog op ons ‘n houvas het. Jy sien, ons het gewoond geraak daaraan om op ‘n seker manier te leef toe ons nog ver van God was. Noudat ons egter kinders van God is, moet ons op ‘n ander manier begin leef.

Deur die Heilige Gees help Hy ons om raak te sien waar ons nog leef soos die ou mens. En dan doen Hy ‘n werk in ons en maak ons gewillig en bekwaam om Sy wil uit te voer, en anders te begin leef.

DIE GESKENK VAN DIE WOORD.

God gee ook vir ons Sy Woord as geskenk.

Ons lees die volgende oor die Woord in die Woord:

2 Timotheus 3:16-17: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”

Hebreërs 4:12: “Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”

Romeine 15:4: “Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.”

God se Woord is deur Hom geïnspireer.

Dit leer ons die waarheid en help ons om te sien wanneer ons op ‘n dwaalspoor is.

Die Heilige Gees gebruik dit om verkeerhede reg te stel, om ‘n regte lewenswyse by ons te kweek, en om ons toe te rus en voor te berei vir die werk wat Hy vir ons het.

Verder beoordeel die Woord die bedoelings en gedagtes van ons hart.

Dan gee dit ook standvastigheid en bemoediging.

En, dit ons lewens stormbestand wanneer ons dit gebruik as die rots waarop ons lewens gebou is (Mattheus 7:24-27).

LEES OOK: 5 Redes Waarom Tyd In Die Woord Belangrik Is.

DIE GESKENK VAN SY KRAG. 

Sonder die geskenk van God se krag, sou ons nie veel kon doen nie.

Ons sien dit baie duidelik in Johannes 15, waar Jesus ons leer dat Hy die wingerdstok is, en ons die lote. Die lote moet aan die wingerdstok vas bly sodat hulle kan vrug dra. Afgesny van die wingerdstok, is hulle dooie stukke hout wat geen vrug kan dra nie.

Op dieselfde manier moet ons in Jesus bly, want dan kan Sy krag deur ons vloei en kan ons baie vrug dra en groot dinge vir Hom vermag.

In vers 4-5 lees ons dan ook: “Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.”

Sonder Jesus kan ons niks doen nie. Sonder die geskenk van Sy krag is ons magteloos.

VERSTAAN SY KRAG.

Net so belangrik as wat dit is om in Jesus te bly sodat Sy krag deur ons kan vloei, so belangrik is dit ook om hierdie krag te verstaan. Daarom moet ons bid wat Paulus vir die gelowiges in Efese gebid het. In Efesiërs 1:18-20 lees ons: “Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet… hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het…”

Ons moet gereeld die Here vra om ons te help om hierdie geskenk van Sy krag regtig te verstaan. Ons moet vra om aan Jesus geanker te bly sodat Sy krag deur ons kan vloei.

SLOTSOM

Ek het vandag met jou net vyf geskenke gedeel wat ons uit die hand van God ontvang het.

Daar is nog baie ander waarvan die Woord ons vertel.

Mag ons nooit vergeet hoe vrygewig die Here teenoor ons was, en steeds is nie.

Mag ons nooit die geskenke wat Hy gee as vanselfsprekend aanvaar nie.

En mag ons nooit toelaat dat die aardse dinge waarmee Hy ons seën, vir ons belangriker word as die geestelike geskenke wat Hy gegee het nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *