MET DIE HULP VAN DIE HEILIGE GEES

God het vir jou die Heilige Gees gegee om jou met baie dinge in jou lewe te help. Een daarvan is om jou te help om gehoorsaam te wees.

‘n Predikant het by ‘n mediese kollege in Indië gepreek oor Mattheus 5:16: “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Voor die preekstoel is ‘n olielamp. Die katoenpit brand flouerig in die vlak bakkie olie. So onder die preek raak die olie op. Die pit brand droog en die rook laat die predikant hoes. Hy gebruik onmiddellik die geleentheid, en sê: “Sommige van ons is soos hier pit. Ons probeer God verheerlik met ons lig, maar ons stink. Dit gebeur wanneer ons onsself gebruik as die brandstof vir ons getuienis in plaas van die Heilige Gees. ‘n Pit kan onbepaald helder brand, sonder enige irriterende rook, as die brandstof, die Heilige Gees, heeltyd deur dit vloei.”

Duif wat vlieg. Met die hulp van die Heilige Gees

GEHOORSAAMHEID AAN GOD.

Ons het verlede week gesels oor gehoorsaamheid aan God.

Ons het gesien dat dit iets is wat ons doen omdat ons Hom liefhet.

Dit kan baie duidelik gesien word in verse soos Johannes 14:15, waar Jesus sê dat ons Sy opdragte sal uitvoer as ons Hom liefhet.

Liefde vir God is dus die regte motief vir ons gehoorsaamheid. Ons gehoorsaam God nie omdat ons iets probeer bewys, Hom wil beïndruk, of omdat ons dink Hy gaan ons iets skuld as ons Hom gehoorsaam, want ons het dit mos nou verdien nie.

Jesus is dan ook vir ons die perfekte voorbeeld van Iemand wat alles wat Hy gedoen het, uit liefde vir die Vader gedoen het.

HOEKOM SUKKEL EK?

Nou mag jy dalk ‘n bietjie benoud raak.

Jy het God lief, en jy wil Hom graag gehoorsaam omdat jy Hom liefhet, maar jy weet sommer nou al dat dit nie altyd die geval is nie.

Keer op keer kom jy agter dat jy alweer die pad byster geraak het.

Kan dit wees omdat jy probeer om God te gehoorsaam in eie krag?

Ek is seker ons almal was al met tye skuldig hieraan – ek weet ek was!

‘n Mens sien ‘n opdrag in die Woord en jy weet dat dit die beste ding is om te doen. Jy is in jou hart oortuig dat dit God se wil is en jy het regtig ‘n begeerte om te gehoorsaam. Jy het God lief, en jy wil graag doen wat Hy vir jou sê.

En tog faal jy telkens weer.

JY HET OLIE NODIG.

Gelukkig gee Jesus vir ons ‘n oplossing vir die probleem.

In Johannes 14:16 en 17 lees ons dat ons nié Sy opdragte in eie krag hoef uit te voer nie, want, “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid.”

Jy sien, ons is soos die olielampie. Ons liggies is veronderstel om helder vir God te skyn, maar ons kan dit nie sonder olie doen nie. Ons kan dit met ander woorde nie in eie krag doen nie, ons het hulp nodig.

Daarom stuur God vir ons ‘n Helper, die Heilige Gees.

DIE HEILIGE GEES.

Die Heilige Gees doen sommer baie werk in ons lewens.

Eerstens is dit Hý wat, deur die Woord wat ons hoor, in ons harte werk en ons oortuig dat Jesus is wie die woord sê Hy is en dat Hy gedoen het wat die Woord sê Hy gedoen het.

Dan oortuig Hy ons ook deur die Woord dat ons sondaars is en ‘n Verlosser nodig het. En Hy oortuig ons dat Jesus die Verlosser is, dat Hy die Weg, die Waarheid en die Lewe is.

Na ons wedergeboorte is Hy daar om ons by te staan en ons te help om God se opdragte uit te voer.

Hy leer ons die waarheid en gee ons insig in die Woord.

Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, dus help Hy ons bid en pleit ook Self vir ons.

Hy vertroos ons en lei ons op die pad wat God vir ons uitgelê het.

Dit is maar ‘n paar dinge wat Hy daagliks in ons lewens doen, en, kom ons wees nou maar eerlik, sonder Hom en Sy hulp gaan ons nie vreeslik baie regkry vir God en Sy Koninkryk nie.

Waarmee het die Heilige Gees jou die afgelope week gehelp? Deel dit in die Kommentaar hieronder.

GLO DIT.

Ongelukkig vergeet ons baie keer dat die Heilige Gees in ons woon, en dat Hy daar is om ons te help.

Ons probeer steeds om God in eie krag te gehoorsaam. Ons probeer in eie krag die lewe te lei wat Jesus gesterf het om vir ons te gee.

Dit hoef egter nie so te wees nie.

Jy is gevul met die Heilige Gees. Jy moet net leer om op Hom te steun en Hom te vertrou om jou te help.

Hoe doen jy dit?

Jy glo dat God se Woord waar is – Hy hét jou gevul met Sy Gees en Hy woon nou in jou.

Glo dat Hy jou wil help om gehoorsaam te wees.

Wanneer jy ‘n opdrag in die Woord sien, glo dat jy dit kán nakom met Sy hulp en vra Hom dan ook sommer dadelik om jou te help.

Glo dat Hy jou hoor en dat Hy jou sal help wanneer die tyd kom en jy die nodige stappe neem om God te gehoorsaam.

OM OOR NA TE DINK.

Dink vandag so ‘n bietjie oor jou lewe. Is jy ‘n lamppit wat die Christelike lewe probeer leef en God probeer verheerlik, maar jy gebruik jouself as brandstof? Probeer jy dit doen in eie krag?

God het jou die Heilige Gees gegee om jou te help om Hom te gehoorsaam en Hom te verheerlik.

Moenie langer op jouself staatmaak as brandstof vir jou lewe nie. Laat die Heilige Gees deur jou vloei. Vertrou op Hom om jou te help om Jesus se opdragte uit te voer, en so vir die wêreld te wys dat jy God die Vader en vir Jesus liefhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *