PSALM 91: GOD SE BELOFTES VAN BESKERMING

Ons onderbreek hierdie week die reeks oor wat Jesus Sy dissipels geleer het net voor Hy gevang en gekruisig is, om bietjie te kyk na Psalm 91, en wat God vir ons belowe aangaande beskerming in tye van gevaar.

Twee hande rondom deurskynende sirkel wat 'n boom binne het.

Daar is vandag net een ding op meeste mense se lippe en in hulle gedagtes – die gesondheidskrisis wat wêreldwyd woed.

Oral waar jy kom praat mense daaroor en dit is nie moeilik om agter te kom dat daar baie mense is wat baie bang is nie.

Vir die volgende paar dae wil ek met jou gesels oor Psalm 91 – ‘n beskermingspsalm wat die Here vir ons in Sy Woord laat opteken het.

Die psalm is gevul met een belofte na die ander en ek wil dit gebruik om jou geloof op te bou in die God wat sien wat in ons lewens aangaan en wat in Sy groot liefde Sy kinders beskerm.

SKUIL BY DIE ALLERHOOGSTE.

PSALM 91:1: “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet…”
“Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige” (Ou Vertaling).

Die skuiling en beskerming van die Allerhoogste is vir almal wat glo. Geloof sluit as’t ware die deur vir jou oop.

Jy sien, God het reeds Sy deel gedoen. In Johannes 3:16 lees ons: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” Al wat nou oorbly, is dat jy dit in geloof joune moet maak.

In die Ou Vertaling staan daar die gelowige sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Ons weet uit verse soos 1 Johannes 1:5 en Jakobus 1:17 dat God lig is, dat daar geen duisternis in Hom is nie.

Wat beteken dit dan dat ons in Sy skaduwee vernag?

Die skaduwee verwys na God se kragveld wat om jou is.

Dit kan nie gebreek word nie. Dit is sterker as enige iets op hierdie aarde.

WOORDE VAN GELOOF.

PSALM 91:2: “…hy sê vir die Here: ‘U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.'”

Jesus sê in Lukas 6:45: “Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.”

‘n Mens vul jou hart met die dinge wat jy sien en hoor.

Met ander woorde, as jy jou hart heeltyd vul met die negatiewe wat jy op die nuus sien en hoor, dan is dít wat by jou mond gaan uitkom.

As jy egter jou hart vul met God se Woord, dan gaan dít by jou mond uitkom.

Die woorde wat jy sê is een manier waarop jy jou geloof in God uitdruk.

Wanneer jy heeltyd die negatiewe herhaal wat jy op die nuus gehoor het, of wat ander vir jou gesê het, is jy nie besig om woorde van geloof te spreek nie, want dit strook nie met wat God in Sy Woord sê nie.

Moet dus nie herhaal wat jy op die nuus hoor nie. Soek beloftes in die Woord oor God se liefde, beskerming en getrouheid en maak jou hart vol daarmee. Verklaar dit dan in geloof oor jouself en jou familie.

Onthou, Jesus het in 7:24-27 gesê jy sal die storms van die lewe kan trotseer as jy jou lewe op die rots, die Woord, bou, maar dat jy nie gaan bly staan as jy op sand bou nie.

Dit is veral in hierdie tyd baie belangrik om gereeld tyd met God in die Woord te spandeer, sodat jy jou hart tot oorlopens toe vol kan maak, en jou lewe op die rots kan bou.

HY LEI EN BEWAAR JOU.

PSALM 91:3: “Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.”

In hierdie vers sien ons dit is God wat ons hou uit die wip van die voëlvanger, wat verwys na die duiwel, en wat ons bewaar van dodelike siekte.

Een ding moet ons mooi onthou. Die virus is nie van God nie; dit is ‘n aanval van die duiwel. Onthou, hy steel, slag en roei uit, terwyl Jesus lewe in oorvloed gee.(Johannes 10:10).

As jy luister na die stem van die Heilige Gees, sal Hy jou lei en jou help om uit die kloue van die vyand te bly.

Solank jy God se Woord glo en die Heilige Gees volg, het jy niks om te vrees nie.

In Psalm 23:4 staan daar: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes (dal van doodskaduwee in die Ou Vertaling), sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.”

Jy is veilig in God se hande!

BESKUTTING ONDER SY VLEUELS.

PSALM 91:4: “Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou ‘n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.”

Het jy al gesien hoe kuikens onder hulle ma se vlerke invlug wanneer daar gevaar is?

Dít is wat God vir jou wil doen.

Hy wil jou beskut onder Sy vleuels en vir jou ‘n veilige skuilplek wees.

Vleuels verwys hier nie na vlerke met vere nie, maar na God se magtige verskyning.

In Esegiël 1:27 sien Esegiël vir God op Sy troon. Van Sy heupe boontoe en van Sy heupe ondertoe lyk dit vir Esegiël na die “glans van gloeiende wit metaal, na iets soos vuur met ‘n rand rondom.”

Dít is die magtige verskyning van God – Sy krag en die majesteit van Sy liefde. Dít is die vleuels waarmee Hy jou beskut en beskerm.

In Christus is ons in ‘n verbond met Hom, en Hy sal dit nooit breek nie.

Staan in geloof op die verbond wat jy met Hom het.

Sy magtige teenwoordigheid is jou veilige skuilplek. Sy getrouheid en liefdevolle goedhartigheid is soos ‘n skild rondom jou.

MOENIE BANG WEES NIE.

PSALM 91:5-6: “Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.”

Vrees is nie iets wat van God af kom nie, en daarom sê Hy oral in die Bybel vir ons dat ons nie bang moet wees nie.

Waar geloof ons verbind aan God en Sy mag en krag, verbind vrees ons aan die duiwel se mag.

Dit is dus belangrik dat ons vrees moet teenstaan en nie toegee daaraan nie.

Vers 5 sê jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag nie. Dit is dinge soos terreuraanvalle, inbraak, ensovoorts.

Vers 6 sê weer jy hoef nie bang te wees vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Klink dit nie vir jou baie soos wat nou in die wêreld aangaan nie?

Wel, jy hoef nie bang te wees daarvoor nie, want God is jou veilige skuilplek.

JY IS VEILIG.

PSALM 91:7-8: “Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word.”

In hierdie situasies mag daar ‘n duisend of selfs tienduisend langs jou val, maar dit sal jou nie tref nie.

Hoekom nie? Want jy het die Here jou toevlug en jou veilige vesting gemaak en jy verklaar Sy beloftes van beskerming in geloof oor jou lewe.

Jy sal wel hierdie dinge sien – ons word op televisie en in sosiale media gebombardeer met beelde van wat in die wêreld aangaan as gevolg van die virus – maar jou skild sal jou beskerm.

Lees wat sê Dawid in 2 Samuel 22:2-3: “Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder.”

Dit is presies wat God vir jou ook is, en daarom kan jy verseker weet dat jy veilig is.

GEEN PLAAG SAL NABY JOU KOM NIE.

PSALM 91:9-10: “Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.”

Lees bogenoemde woorde nog ‘n slag.

Sien jy dit?

As kind van God het jy besluit om Hom as jou skuilplek en beskermer te neem, en daarom het jy die versekering dat geen onheil jou sal tref en geen plaag naby jou woonplek sal kom nie.

Hy hou jou deur Sy magswoord in stand (Hebreërs 1:3).

Daarom kan jy doen wat Psalm 55:23 sê. Jy kan jou sorge, in dié geval alle kommer en vrees oor wat in die wêreld aangaan, aan Hom oorlaat, want Hy sal vir jou sorg. Hy sal jou nie in die steek laat nie.

DIE ENGELE.

PSALM 91:11-12: “Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.”

Volgens Hebreêrs 1:14 is die engele geeste in diens van God. Hy stuur hulle uit om dié te dien wat die saligheid gaan beërf – dit is ons!

Psalm 103:20 in die Ou Vertaling sê hulle is “kragtige helde wat Sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van Sy woord.”

Onthou ook dat God in Jesaja 55:11 sê dat die woord wat uit Sy mond kom, “sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.”

Dit beteken dat die engele optree wanneer hulle die Woord van God hoor. Wanneer ons dus ons harte volmaak met Sy Woord en dit in geloof by ons monde uitvloei, hoor die engele en tree op om die Woord te volbring.

SY MAG IS JOUNE.

PSALM 91:13: “Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy dood trap.”

Die duiwel word in 1 Petrus 5 vergelyk met ‘n leeu, en op ander plekke, soos in Lukas 10:19, word hy en sy trawante met slange en skerpioene vergelyk.

In Lukas 10:19 lees ons egter ook: “Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen.”

Jesus het vir ons die mag gegee om die vyand te oorwin. Ons moet dit net glo en dit in geloof uitoefen.

BELOFTE.

PSALM 91:14: “‘Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,’ sê die Here, ‘omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.'”

Vers 14 is ‘n wonderlike belofte van God.

Ons is Sy kinders; Hy ken ons en ons ken Hom.

En, omdat Hy ons liefhet en ons Hom liefhet, sal Hy ons red.

Omdat ons Hom ken en Hy ons ken, sal Hy ons beskerm.

NOG ‘N PAAR BELOFTES.

Psalm 91 sluit of met nog ‘n paar beloftes van God.

VERS 15a: “Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor – God hoor ons wanneer ons bid. Hy hoor wanneer ons Hom aanroep en bid oor hierdie virus. Hy belowe dan ook dat Hy ons gebede sal verhoor: “Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep” (Psalm 34:15).

VERS 15b: “…in sy nood sal Ek by hom wees” – Oral word die virus en die verspreiding daarvan gesien as ‘n noodsituasie, maar ons hoef nie bang te wees nie, want God belowe vir ons as Sy kinders dat Hy by ons is in ons nood.

Ons het Sy woord dat Hy ons nooit sal verlaat nie, ons nooit in die steek sal laat nie (Hebreërs 13:5).

VERS 15c: “Ek sal hom red en hom in sy eer herstel” – God is ons Verlosser, ons Redder. Deur Jesus red Hy ons nie net van die sonde en die dood nie, maar ook van alle ander dinge waarmee die duiwel ons in sy mag probeer kry en hou, soos hierdie virus.

VERS 16: “‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.” – Die Ou Vertaling is amper vir my mooier: “Met lengte van dae sal Ek hom versadig.” God se plan vir Sy kinders is dat hulle ‘n lang lewe sal leef. Hier belowe Hy dat Hy ons sal versadig, ons sal vol maak, met ‘n lang lewe.

AKSIESTAPPE

Ten slotte wil ek met jou vier aksiestappe deel wat jy kan volg om jou te help om van die vrees in hierdie onsekere tyd ontslae te raak:

1. Vertrou God. Doen wat Hy vir jou in Filippense 4:6 sê: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.” As jy dít doen sal vers 7 ‘n werklikheid in jou lewe wees: “En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

2. Vul jou hart met die Woord nie met die nuus nie. Soek verse en gedeeltes wat spesifiek praat oor God se liefde, Sy getrouheid en dat Hy beskerm, sorg en versorg. Lees dit en luister daarna om jou hart te vul en jou geloof te versterk.

3. Verklaar Sy Woord oor jou en jou gesin. Gebruik die beloftes wat jy in bogenoemde stap gekry het, roep jou gesin bymekaar en verklaar dit hardop oor jouself en hulle.

4. Neem Hom as jou skuilplek. Sê vir Hom: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou!”

3 thoughts on “PSALM 91: GOD SE BELOFTES VAN BESKERMING

  1. Ons bid saam met Rudi…ons het almal het foute en het al drooggemaak in ons leeftyd, teen ons eie beterwete soms. maar ons Vader se Liefde vir ons is genoeg om ons te vergewe, keer op keer. Here dankie dat U genade vir ons meer as genoeg is. ons Loof en ons Prys U Heilige Naam Pappa Vader.

  2. Rudi

    Amen Dis so n bemoedigende vers darm GLO ek die Here sal my verlos van my oortreding dat ek met alcohol in my liggaam bestuur en nou boet daarvoor en nog elke spyt is omdat ek my kar so gery Al was ek nou nie in n ongeluk betrokke was dit verkeerd van my ,maar ek Jesus sal my weer seen met my professionele bestuurspermit sodat ek weer vir my familie kan werk Amen

    • Risa Cronje

      Rudi, ons bid saam met jou hiervoor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *