VROUE IN DIE BYBEL: LESSE UIT SARA SE LEWE

Daar is talle vroue in die Bybel by wie ons ‘n les of twee kan leer. Uit Sara se lewe leer ons meer oor God se beloftes en wat ons moet en nie moet doen nie wanneer Hy ‘n belofte gee.

In Bybelse tye was vroue baie keer gesien as minderwaardig. In sommige kulture was hulle meer beskou as besittings as wat hulle beskou is as mense.

Maar in God se oë werk dinge anders.

Hy het die man en vrou as gelyke gemaak. Hulle is daar om mekaar aan te vul en te help. En ja, die man is die hoof van die huis, maar dit beteken nie die vrou is ‘n besitting of is minderwaardig nie.

Komende Sondag is dit Moedersdag.

Ons lees oor baie vroue in die Bybel. Sommige van hierdie vroue het sterk karakters gehad, en hulle was ‘n voorbeeld vir dié rondom hulle asook vir ons wat van hulle lees.

Ander vroue in die Bybel het ‘n minder goeie reputasie gehad, en ‘n mens kan weer by hulle leer wat jy nié moet doen nie.

Dan is daar die moeders. Nie alle vroue waarvan ons lees was moeders nie, maar daar is ook heelwat waarvan ons lees wat wel moeders was.

Hierdie week gaan ons kyk na drie vroue in die Bybel, wat moeders was, en wat baie bekend is vir die feit dat hulle moeders was.

Vandag gaan ons die lewe van Sara ondersoek, en kyk wat ons by haar kan leer. Ons gaan ook later stilstaan by Hanna en Maria.

Vroue in die Bybel: Lesse uit Sara se lewe

SARA – DIE BELOFTE VAN ‘N SEUN.

Daar reg aan die begin van die Bybel in Genesis, lees ons van Abraham en Sara. Hulle het nie kinders gehad nie en was albei al eintlik verby die ouderdom waar dit moontlik was om kinders te hê.

Maar toe verskyn God op die toneel. Hy sluit ‘n verbond met Abraham en belowe dat Hy vir hulle ‘n seun gaan gee.

LEES OOK: 15 BELOFTES VIR MOEILIKE DAE

SARA SE PLAN.

Die tyd gaan verby, maar daar kom niks van God se belofte nie.

Ek dink Sara het in die nag wakker gelê en gewonder oor die belofte van God. Dalk het sy gewonder of hulle nie vir God verkeerd verstaan het nie. Was daar nie iets wat húlle moes doen om die belofte waar te maak nie?

En dan kry sy ‘n plan.

Hagar is die oplossing! As sý met Abraham trou en hulle het ‘n kind, dan kan dié kind mos hare word.

So gesê, so gedaan. Hagar trou met Abraham, maar die oomblik toe sy agterkom sy is swanger, minag sy vir Sara.

Sara se plan was toe nie so briljant soos sy gedink het nie. Sy jaag vir Hagar weg, maar God stuur haar terug en beveel haar om aan Sara onderdanig te wees.

‘N MA OP HAAR OUDAG.

Op ‘n dag verskyn die Here aan Abraham en herhaal die belofte oor ‘n seun (Genesis 18).

Sara staan by die tentopening en afluister, en vir haar is dit bitter snaaks (Genesis 18:10-12). Sy wéét dat sy lankal verby die ouderdom is waar sy kinders kan hê. Nee kyk, sy weet nie so mooi of sy hiérdie belofte kan glo nie. Hulle wag dan al so lank, en nog niks het gebeur nie. En Sara begin saggies by haarself lag.

Sy het gedink niemand hoor haar nie, maar God het geweet sy lag. Hy vra dan ook vir Abraham waarom sy gelag het en Sy woorde in twyfel trek. Hy herhaal wat Hy voorheen vir Abraham gesê het – volgende jaar hierdie tyd sal Sara ‘n seun hê.

En dit is presies wat gebeur. Op die tyd wat God gesê het, is Sara en Abraham se beloofde seun, Isak, gebore.

LESSE UIT SARA SE LEWE.

Daar is verseker meer as een les wat ‘n mens uit Sara se lewe kan leer, maar ek wil vandag op drie fokus.

Abraham en Sara het ‘n belofte van God gehad, maar Sara het so ‘n bietjie gesukkel om dit te glo. Toe die belofte te lank na haar sin neem om vervul te word, kry sy haar eie plan. Sy probeer God help om Sy belofte te vervul.

Iewers in die proses het haar geloof egter gegroei, en sy het, net soos Abraham, geglo dat God Sy belofte sal vervul (Hebreërs 11:11, OAV).

Uit Sara se lewe leer ons dat ‘n mens God se beloftes altyd kan glo, selfs al lyk dit onmoontlik. Niks is vir God te buitengewoon nie. Hy kan selfs vir ‘n bejaarde man en vrou ‘n kind gee as Hy wil. Hy kan doen wat vir ons onmoontlik lyk.

Ons leer ook dat ‘n mens nie moet probeer om God te help om ‘n belofte te vervul nie. Dit is natuurlik totaal ‘n ander saak as God wél vir jou sê om iets te doen. Maar in Abraham en Sara se geval, het God nie gesê hulle moet iets anders doen as glo nie. As ‘n mens probeer om God te help, loop dit net op ‘n gemors uit!

WANNEER BELOFTES ONMOONTLIK LYK.

Laastens leer ons ook dat dit nie altyd so maklik is om God te glo nie! Veral as Sy belofte na die onmoontlike lyk. Dit gee ons egter nie ‘n verskoning om in ongeloof en twyfel te bly voortstrompel nie.

God het meer as een keer Sy belofte oor ‘n seun aan Abraham herhaal. In Romeine 10 lees ons dat geloof kom wanneer jy die Woord van God hoor (Romeine 10:17, OAV). Abraham het God se belofte, Sy woorde, oor en oor gehoor. Die Bybel sê nie vir ons of Sara elke keer by was toe God die belofte herhaal het nie, maar Abraham het sekerlik vir haar vertel. Dit beteken sy het ook God se woorde oor en oor gehoor. En beide se geloof het gegroei.

Wanneer jy sukkel om God se beloftes te glo, dan is dít wat jy moet doen. Maak seker jy plant die belofte in jou hart en vernuwe jou gedagtes daarmee. Lees dit elke dag. Sê dit hardop vir jouself sodat jy dit hoor. Hou Sy woorde voor jou oë en in jou ore. En, soos Abraham en Sara s’n, sal jou geloof ook sterker word en groei. En op die ou end sal jy ten volle oortuig wees dat God kan en sal doen wat Hy gesê het.

VOORBEELDE UIT DIE BYBEL.

Sara is maar een van die vele vroue in die Bybel wat vir ons ‘n voorbeeld is. By haar leer ons meer oor God se beloftes in ons lewens. Ons leer wat ons moet doen wanneer Hy ons ‘n belofte gee, maar ook wat ons nie moet doen nie.

Volgende keer gesels ons oor Hanna, wat gebid het vir ‘n seun, en wie se gebed verhoor is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *