JESUS LEI JOU NA GOD SE PLAN VIR JOU LEWE.

As ons elke dag ons oë op Jesus gerig hou, en gereed is om tot aksie oor te gaan wanneer Hy die opdrag gee, sal Hy ons lei na God se plan vir ons lewens.

Jesus lei jou op God se pad vir jou lewe

In Numeri 9 lees ons ‘n interessante feit omtrent die manier hoe die Here die Israeliete gelei het gedurende hulle trek in die woestyn.

DIE WOLK OOR DIE TABERNAKEL.

Nadat Hy vir Moses die opdrag gegee het om die tabernakel te maak, en al die werk afgehandel was, is dit opgerig, en van daardie dag af, het ‘n wolk dit oordek.

In die aand het die wolk se voorkoms verander, en het dit soos vuur geword. Dit het so gebly tot die volgende dag, waarna dit weer soos ‘n wolk gelyk het.

So was dit die hele tyd. Die wolk was in die dag oor die tabernakel, en snags was dit soos ‘n vuur wat die tabernakel oordek het.

DIS TREKTYD.

Wanneer die Here wou hê die Israeliete moes trek, het die wolk van die tabernakel opgelig en het die Istraeliete geweet dit is tyd om te trek.

Wanneer die wolk egter weer afgekom het, het die Israeliete geweet dit is waar hulle moes kamp opslaan.

Die wolk het dan die tabernakel oordek so lank as wat die Here wou hê hulle op daardie spesifieke plek moes kamp.

Soms het die wolk ‘n paar dae oor die tabernakel gerus. Ander kere was dit vir ‘n maand of ‘n jaar of selfs langer. Daar was ook kere wat die wolk net vir die aand daar was en die volgende oggend het dit weer opgelig en het die mense getrek.

Dag of nag, die Israeliete het getrek wanneer hulle die wolk sien lig en gekamp wanneer die wolk gesak het.

Oë OP DIE WOLK.

Dink ‘n bietjie daaroor. Die Israeliete moes die hele tyd gefokus wees op die tabernakel en die wolk bo dit, sodat hulle kon sien wanneer die wolk lig, en hulle kon weet dis tyd om kamp op te slaan.

Hulle kon nie, as die wolk nou al vir ‘n paar dae op die tabernakel rus, sommer aanneem dat dit nog weke of maande daar gaan bly nie.

Dag na dag, en selfs in die nag, moes hulle die wolk dophou sodat hulle kon weet wat om te doen.

GEREED OM TE BEWEEG.

Hulle moes nie net die wolk dophou nie, maar moes ook heeltyd gereed wees om te trek.

Selfs al het die wolk nou al vir ‘n jaar lank op die tabernakel gerus, moes hulle gereed wees om enige oomblik kamp te breek, alles op te pak en weer te trek.

So het die Here hulle dag na dag, maand na maand, en jaar na jaar gelei.

JESUS IS ONS WOLK.

Net soos die Israeliete die wolk gehad het wat hulle in die woestyn gelei het, het ons vir Jesus wat ons as kinders van God lei.

Hy weet presies wanneer ons die volgende tree moet gee en wanneer ons eers ‘n bietjie moet stilstaan.

En in Sy liefde en genade is Hy heeltyd besig om voor ons uit te gaan en ons op die pad te lei wat die Vader vir ons bestem het.

Oë OP JESUS.

Die Israeliete moes die wolk dophou sodat hulle kon weet wanneer om te trek.

Net so moet ons ook vir Jesus dophou sodat ons kan weet wanneer om te beweeg en wanneer om stil te staan.

Ons moet ook ons oë op Hom gefokus hou om seker te maak ons beweeg nie net op dieselfde tyd as Hy nie, maar ook in dieselfde rigting.

Kan jy dink wat se gemors dit sou veroorsaak het as die Israeliete elkeen hulle eie koers ingeslaan het, in plaas daarvan om agter die wolk aan te trek? Dit sou vir Moses groot kopseer veroorsaak het!

Die oë gerig op Jesus gaan ons help om te sien waar Hy besig is en ook met wat. Dit gaan ons help om agter Hom aan te beweeg, in dieselfde rigting, en met dieselfde doel.

Leer meer oor ons gebedsbediening en skryf sommer in vir die gebedsbrief sodat jy ook saam kan bid!

GEREED OM AKSIE TE NEEM.

Die Israeliete moes gereed wees om enige tyd wanneer die wolk lig, te trek.

Op dieselfde manier moet ons te alle tye voorbereid wees om te gaan wanneer Jesus sê, “Gaan!”

Ons moet só ingestel wees op Sy stem, dat ons nie gaan tyd mors deur te wonder of Hy nou regtig gesê het ons moet gaan, en of Hy eintlik gesê het ons moet bly nie.

Ons moet genoeg tyd met Hom in die Woord en in gebed spandeer, dat ons Sy stem ken en naby genoeg aan Hom leef dat ons gereed is om te doen wat Hy ons ookal opdrag gee om te doen.

LEES OOK: WORD STIL EN LUISTER

DIE HULP VAN DIE HEILIGE GEES.

Gelukkig hoef ons geeneen van hierdie dinge in eie krag te doen nie.

Die Vader het vir ons die Heilige Gees gegee om ons te help en by te staan.

Hy help ons om die oë op Jesus te hou, en bewus te wees van Sy leiding in ons lewens.

Hy werk gedurig in ons om ons gewillig te maak om God te gehoorsaam, en te gaan waar Jesus ons lei.

Verder gee Hy ook vir ons die vermoë, die talente en gawes wat ons nodig het om God se opdragte uit te voer.

En, sou dit gebeur dat ons tog iewers die pad byster raak, want dit gebeur wel soms, selfs al leef jy baie naby die Here en al is jy ingestel op Sy stem en leiding, het ons ‘n belofte uit die Woord dat Hy vir ons weer op die regte pad sal bring: “Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ‘n stem hoor sê: ‘Hier is die pad, loop hierlangs’” (Jesaja 30:21).

LEES OOK: MET DIE HULP VAN DIE HEILIGE GEES

JESUS WIL JOU OOK LEI.

God het deur ‘n wolk wat oor die tabernakel gerus het, die Israeliete op hulle reis deur die woestyn gelei. Solank hulle die wolk dopgehou het, het hulle geweet wanneer om te trek, en wanneer om te kamp.

Hy wil jou ook elke dag van jou lewe lei, sodat jy by die bestemming wat Hy vir jou beplan het, kan uitkom.

Hou jou oë gerig op Jesus, en jou oor ingestel op Sy stem.

Wees gereed om te gaan wanneer Hy die opdrag gee, en eers ‘n bietjie te wag wanneer dít die opdrag is.

Vertrou Hom dat Hy beter as enige GPS weet waarheen julle op pad is, en dat Hy jou veilig daar sal bring.

Vertrou ook die Heilige Gees om jou in staat te stel om te volg en elke opdrag van Jesus uit te voer.

En moenie bang wees dat Hy jou sal los as jy dalk iewers ‘n verkeerde afdraai vat nie. Hy is by jou en sal jou weer op die regte pad bring.

Dus, pak van nou af elke dag aan met jou oë gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van jou geloof, die goeie Herder wat jou elke dag op die regte pad lei. En, wees te alle tye voorbereid om Sy opdragte uit te voer, soos Hy dit vir jou gee.

One thought on “JESUS LEI JOU NA GOD SE PLAN VIR JOU LEWE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *