HOE OM NA GOD TE LUISTER

Ek is seker daar is nie een gelowige wat nie wil leer hoe om na God te luister nie. Selfs diegene wat al goed geoefen is daarin om Sy stem te hoor, het die begeerte om Hom nóg beter te hoor.

Wil jy ook graag leer hoe om na God te luister en Sy stem te hoor?

In hierdie artikel gaan ons ‘n bietjie daaroor gesels. Ons gaan kyk na dinge wat nodig is om na God te kan luister. Ek gaan ook vir jou praktiese wenke gee, wat jy kan gebruik om jou daarmee te help. En ek gaan vir jou Bybelverse gee, waaroor jy kan nadink.

Hoe om na God se stem te luister

GOD PRAAT, ONS MOET LUISTER.

In Mattheus 4:1-11 lees ons van die tyd toe Jesus deur die duiwel in die woestyn versoek is.

Jesus het vir veertig dae en nagte gevas en was dus honger.

Die eerste idee waarmee die duiwel toe vorendag kom, is om vir Hom te sê Hy moet bewys Hy is die Seun van God deur klippe in brood te verander.

Maar Jesus val nie daarvoor nie en antwoord: “Daar staan geskryf, ‘Van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom.'”

Jy sien, om te luister is ‘n baie belangrike deel van ons verhouding met God.

God luister na ons wanneer ons tot Hom bid nie, maar Hy praat ook met ons en wil hê ons moet na Hom luister.

Baie mense dink dat God nie meer met ons praat nie, maar dis nie waar nie. Baie van ons hoor Hom net nie omdat ons lewens besig is en ons nie tyd maak om stil te wees en te luister nie.

JOU PRAKTIESE WENK.

Kies vir jou ‘n plek in jou huis of tuin waar jy elke dag tyd met God kan spandeer. Waar gaan dit wees?

Besluit watter tyd van die dag jy eenkant gaan sit om tyd met Hom te spandeer. Watter tyd van die dag gaan die beste wees vir jou?

Besluit ook hoeveel tyd op ‘n dag jy saam met God gaan spandeer. Dit kan enige iets van vyf tot vyftien minute wees. Jy kan dit selfs langer doen as jy wil. Hoeveel tyd gaan jy opsy sit om met God te spandeer?

VERS OM OOR TE DINK.

Johannes 10:27-28: “My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.”

ALLEENTYD, STILTE EN RUSTIGHEID.

Daar is drie dinge wat meeste van ons maar min van het: alleentyd, stilte en rustigheid. Maar dis juis hierdie drie dinge wat nodig is wanneer jy wil leer om na God te luister.

Jy het nodig om tyd alleen te hê, waar niemand jou gaan pla nie en niks jou aandag gaan aftrek nie. Hierdie alleentyd is jou tyd waar dit net jy en God is.

Dan het jy ook stilte nodig. Dit beteken jy praat nie, maar fokus op wat rondom jou en in jou gebeur.

En laastens is rustigheid nodig. Dit beteken jy bring jou gedagtes onder beheer en raak bewus van God se Teenwoordigheid.

‘n Mens lees gereeld in die Evangelies dat Jesus alleen na eensame plekke toe gegaan het om te bid. Daar het Hy nie net met die Vader gepraat nie, maar ook na Hom geluister.

JOU PRAKTIESE WENK.

Wanneer jy vandag tyd met God spandeer, doen die volgende:

Begin deur die Here te vra om jou te help om te luister.

Word dan vir ‘n paar minute stil en raak rustig deur jou gedagtes onder beheer te bring. Wees geduldig met jouself, want dit gaan nie altyd maklik wees nie.

Wanneer jy voel jy is regtig rustig, lees die verhaal van Jesus se versoeking in Mattheus 4:1-11 ‘n paar keer deur. Vra dan vir jouself hierdie twee vrae: Wat sê die Here vir my in hierdie verhaal? Hoe gaan ek daarop reageer?

Deel jou gedagtes en gevoelens oor hierdie vrae met God in gebed.

VERS OM OOR TE DINK.

Jesaja 30:15: “Want so sê my Heer, die Here, die Heilige van Israel: “In bekering en rustigheid lê julle redding, in kalmte en vertroue lê julle krag; maar julle weier.””

DIE BELANGRIKHEID VAN DIE BYBEL.

God praat met ons op verskillende maniere. Hy praat deur die natuur, deur omstandighede, deur ander mense, deur preke, musiek, kuns, visoene, drome, in ons eie harte, ensovoorts.

Dis wonderlik hoe kreatief God is in die maniere waarop Hy met ons kommunikeer.

Die beste manier om egter te leer om na God te luister, is deur die Bybel te gebruik.

Die Bybel is God se woorde aan die mens, op papier neergeskryf. Dis die primêre manier waarop Hy met ons praat. En niks wat Hy op enige ander manier met ons kommunikeer, gaan ooit die Bybel teengaan nie. Met ander woorde, as dit wat jy dink God op ‘n ander manier vir jou sê nie strook met wat die Bybel sê nie, dan is dit nie God wat praat nie.

Daarom is dit so belangrik dat ons leer om na God te luister wanneer Hy praat vanuit die bladsye van die Bybel.

JOU PRAKTIESE WENK.

Gedurende die tyd wat jy vandag met God spandeer, doen die volgende:

Vra die Here om jou te help om te luister. Lees dan weer die verhaal van Jesus se versoeking in Mattheus 4:1-11. Probeer om dit hardop te lees, as jy kan.

Is daar ‘n woord, frase of sin wat vir jou uitstaan?

Dink na oor die woord, frase of sin. Wat sê die Here vir jou daardeur?

Praat met Hom daaroor soos jy met ‘n vriend daaroor sou praat.

VERS OM OOR TE DINK.

Mattheus 4:4: “Maar Hy antwoord: “Daar staan geskryf, ‘Van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom.'”

GEHOORSAAMHEID AAN GOD.

In Jakobus 1 lees ons dat ons doeners van die Woord moet wees, nie net hoorders nie.

Dit beteken ons moet gehoorsaam wees aan wat God in ons tyd met Hom vir ons sê. As ons nie beplan om gehoorsaam te wees nie, kan ons net sowel nie tyd met God spandeer nie.

Dis juis wanneer ons luister en dan gehoorsaam, wat God ons verander. Hy gebruik ons dan ook as instrument in Sy hand om die wêreld rondom ons te verander.

JOU PRAKTIESE WENK.

Doen vandag dieselfde as wat jy gister in jou tyd met God gedoen het.

Vra Hom om jou te help om te luister en lees dan weer Mattheus 4:1-11. Dink na oor wat jy in die gedeelte gelees het. Sien wat in die verhaal gebeur het in jou verbeelding. Gebruik al jou sintuie hiervoor.

Verbeel jou dat jy met Jesus praat oor wat Hy ervaar het toe hierdie dinge gebeur het. Wat, dink jy, sê Hy vir jou? Wat sou jy graag vir Hom daaroor wil sê?

En die belangrikste, hoe gaan jy gehoorsaam wees aan wat Hy vir jou sê?

VERS OM OOR TE DINK.

Romeine 12:2: “Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is.”

BESIG, BESIG, BESIG.

Een van die grootste struikelblokke om te leer om na God te luister, is die feit dat ons altyd besig is.

‘n Mens se dae is vol dinge wat jy moet doen, mense wat jy moet sien, werk wat afgehandel moet word, ensovoorts. Al hierdie dinge hou ons só besig, dat ons eintlik nie veel tyd het om aandag te skenk aan wat God dalk vir ons wil sê nie.

Dis waarom dit so belangrik is om elke dag tyd opsy te sit om met God te spandeer. Want as ons nooit tyd maak om te luister nie, gaan ons dinge mis wat Hy vir ons wil sê, wat baie belangrik kan wees.

‘n Mens kan jou tyd met God sien as ‘n manier om te protesteer teen die alewige besigwees!

Tyd met God gee Hom geleentheid om in ons harte te werk en ons vry te maak van dinge wat ons terughou. Dit gee Hom geleentheid om ons te verander. En dit help ons om nader aan Hom te kom en te groei in ons verhouding met Hom.

JOU PRAKTIESE WENK.

Begin jou tyd met God deur vir Hom te vra om jou te help om te luister.

Dink dan so ‘n bietjie oor hoe jy elke dag jou tyd spandeer. Wat is die dinge wat dit vir jou moeilik maak om elke dag tyd met God te spandeer? Praat met Hom daaroor. Luister ook na wat Hy dalk vir jou daaroor sê.

Is daar sekere dinge wat jy kan verander, sodat jy nie altyd so besig is nie?

VERS OM OOR TE DINK.

Lukas 10:41-42: “Maar die Here antwoord haar: “Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies; dit sal nie van haar af weggeneem word nie.””

VERSOEKING GAAN KOM.

Die duiwel wil nie hê ons moet tyd met God spandeer nie. Hy wil nie hê ons moet hoor wat God vir ons sê nie. En hy wil veral nie hê ons moet gehoorsaam wees aan God nie.

Daarom gaan hy, wanneer jy tyd met God spandeer, jou probeer pootjie.

Hy kan jou gedagtes vul met allerhande negatiewe dinge. Hy kan begeertes in jou hart lê om jou sover te probeer kry om jou sondige natuur in plaas van die Gees te volg. Wat hy ookal doen, sy missie gaan wees om jou aandag af te lei van wat God wil hê jy moet doen.

Daarom is dit so belangrik dat ons leer om te onderskei tussen wat God vir ons sê en wat die duiwel ons mee probeer versoek.

Gelukkig verstaan Jesus presies waardeur ons gaan. Hy het ook die versoeking van die duiwel ervaar. En omdat Hy verstaan, gee Hy vir ons die krag om die versoekings te weerstaan en te oorwin.

JOU PRAKTIESE WENK.

Begin weereens deur vir God te vra om jou te help om te luister. Dink dan na oor die verskillende maniere waarop jy versoek word om ongehoorsaam te wees aan God. Deel die versoeking met Jesus en luister na wat Hy vir jou daaroor sê.

Sê dan vir Hom dankie dat Hy verstaan waardeur jy gaan. Sê ook dankie dat Hy jou help om die versoekinge te weerstaan en te oorwin.

VERS OM OOR TE DINK.

1 Korinthiërs 10:13: “Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe ‘n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur.”

OM NA ANDER TE LUISTER.

Een van die beste maniere om te leer om na God te luister, is om te leer om na ander te luister.

Het jy al agtergekom hoe min mense regtig luister wanneer jy met hulle praat? En, as ons nie eers kan luister na diegene wat ons kan sien nie, hoe gaan ons leer om te luister na Iemand wat ons nié kan sien nie?

Geen wonder Jakobus skryf dat ons stadig moet wees om te praat en flink om te luister nie(Jakobus 1:19)!

So, maak ‘n punt daarvan om te leer om na ander te luister.

Wanneer iemand met jou praat, bly stil en gee jou volle aandag aan die persoon. Luister na wat hy of sy sê. Moenie dink aan wat jy volgende wil sê of hoe om hom of haar te antwoord nie.

Om so na iemand te luister gaan nie altyd maklik wees nie, veral as jy in die gewoonte is om nié te luister nie. Maar hoe meer jy jouself oefen om na ander te luistr, hoe makliker gaan jy dit regkry.

Jy gaan ook agterkom dat dit vir jou makliker gaan raak om na God te luister wanneer jy tyd met Hom spandeer.

JOU PRAKTIESE WENK.

Begin jou tyd met die Here deur vir Hom te vra om jou te help om te luister. Leer dan Jakobus 1:19 uit jou kop. Daar staan: “Let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word.”

Dink aan die mense wat vandag jou pad gaan kruis. Kies dan een na wie jy vandag regtig wil luister, sodat jy regtig hoor wat die persoon sê.

Vra die Here om jou te help om met aandag en liefde na daardie persoon te luister.

VERS OM OOR TE DINK.

Spreuke 18:13: “Wie antwoord voordat hy luister – sotheid is sy deel, en ook vernedering.”

OM NA GOD TE LUISTER.

Die Here is elke dag besig om op verskeie maniere met ons te praat. Ons moet net leer om te luister.

Ek vertrou dat hierdie wenke jou gaan help om presies dit te doen – om te leer om na God te luister.

Onthou, dit gaan tyd neem en nie altyd maklik wees nie. Maar moenie moed opgee nie. Hou aan en bly die Here vertrou om jou daarmee te help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *