OORWIN VREES EN ANGS: 4 STAPPE

Het jy vrees en angs in jou hart oor dinge wat rondom jou aangaan? Gebruik hierdie vier stappe om in gebed tot God te nader en dit te oorwin.

Ek dink jy sal met my saamstem as ek sê dat ons die afgelope twee jaar met baie uitdagings te doen het. Daar is die wêreldwye pandemie. Sommige het hulle geliefdes verloor, ander hulle inkomste. Dan is daar ook dinge soos die plundering en geweld wat in sommige van ons provinsies plaasgevind het.

‘n Mens wil eintlik nie eers meer nuus kyk of luister nie, want dit maak jou net bang. Dit lyk asof alles besig is om uitmekaar te val en of niks meer gebeur soos ‘n mens wou hê dit moet nie.

As jy vandag bang is, en jy wonder wat om daaraan te doen, dan het ek vir jou goeie nuus.

Daar is ‘n manier om oorwinning te behaal oor die vrees en angs wat jy in jou hart voel.

Hoe doen jy dit?

Deur gebed!

4 Stappe om vrees en angs te oorwin deur gebed

DAWID, ‘N MAN WAT OOK GESUKKEL HET MET VREES EN ANGS.

Dawid het, net soos ons, regdeur sy lewe met die een uitdaging na die ander te doen gehad.

Hy was ook bang en onseker. Hy het ook vrees en angs ervaar.

Maar hy het geweet wat om daarmee te doen.

In Psalm 27 sien ons ‘n voorbeeld van wat Dawid gedoen het om vrees en angs te oorwin.

Hy leer ons vier stappe wat ons ook in gebed kan gebruik om dieselfde resultate te behaal.

STAP 1: FOKUS OP GOD SE KARAKTER.

Dawid begin sy psalm, sy gebed, deur te fokus op God se karakter.

In die eerste vers van Psalm 27 staan daar: “Die Here is my lig en my redding – vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe – vir wie sal ek bang wees?”

Dawid sien God as sy lig. Lig is positief. As dit donker is rondom jou en jy is bang, verdwyn al jou vrees wanneer iemand skielik ‘n lig aansit. Lig gee sekuriteit, want ‘n mens kan sien wat om jou aangaan.

Dan sien Dawid ook vir God as sy redding. Hy weet dit maak nie saak wat besig is om te gebeur nie, God kan en sal hom red.

Dawid sien ook vir God as die toevlug van sy lewe. Hy is vir hom ‘n plek van veiligheid.

Wanneer jy bang en onseker is, doen dan wat Dawid gedoen het. Fokus op God se karakter. Hy is altyd dieselfde, Hy verander nooit. Hy was vir Dawid lig, redding en ‘n toevlug. En Hy is vandag dieselfde vir jou.

Ek wil jou uitdaag om die volgende 30 dae lank elke dag in jou gebede te fokus op ‘n ander karaktertrek van God. Herinner jouself aan wie God is, en jy sal sien hoe vrees en angs begin om uit jou hart te verdwyn.

STAP 2: RUS IN GOD SE TEENWOORDIGHEID.

Die tweede stap wat jy moet neem om vrees en angs te oorwin deur gebed, is om te rus in God se teenwoordigheid.

Ons sien hoe Dawid dit doen in vers 4 van Psalm 27. Daar staan: “Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek bly nastreef: om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in Sy tempel.”

In die Ou Testament het die Heilige Gees nie in mense gewoon nie. Hy het wel, wanneer dit nodig was, mense vir ‘n tyd lank vervul om hulle te help met iets wat hulle vir God moes doen (sien Eksodus 31:1-5). Maar, na die taak afgehandel was, het die Gees hulle weer verlaat.

Dawid moes dus, as hy in God se teenwoordigheid wou wees, na die tempel toe gaan. En dis dan ook sy begeerte – om altyd in God se teenwoordigheid te wees.

Na die kruisiging van Jesus, het die Heilige Gees egter gekom om vir altyd in God se kinders te woon. Óns is nou Sy tempel. Hy is nooit ver van ons af nie, maar sommer hier diep binne ons.

Stap twee is om bewuste tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Herinner jouself daaraan dat die Een wat in jóú is, groter is as hy wat in die wêreld is. Wanneer jy dít onthou en rus in die wete dat God by jou is, gaan vrees en angs nie langer kan staande bly nie.

STAP 3: STORT JOU HART VOOR GOD UIT.

Die derde ding wat Dawid doen, is om hy sy hart voor God uit te stort.

Hy vra die Here om na hom te luister, hom genadig te wees en hom te antwoord. In vers 9 sê hy: “Moet U gesig nie vir my verberg nie, moet U dienskneg nie in toorn wegwys nie. U was my Helper, moet my nie verstoot of verlaat nie, God wat my red.”

Die derde stap wat jy dan ook moet neem om vrees en angs te oorwin deur gebed, is om jou hart voor God uit te stort. Wees eerlik met Hom oor wat jy dink en voel. Hy weet in elk geval, so jy gaan Hom nie skok met wat jy sê nie.

Vertel vir Hom waarvoor jy bang is, van jou seerkry en jou probleme. Moenie enige van jou gevoelens of vrese probeer wegsteek nie. Dis goed vir jou om alles uit jou hart te kry, want as jy dit vir God gee, gaan jy vry wees.

STAP 4: WAG OP DIE HERE.

Die laaste stap is om te wag op die Here.

Hy tree nie altyd so vinnig op soos ons dink Hy moet nie, maar Sy tydsberekening is altyd perfek. So moenie dinge in jou eie hande neem en dit self probeer doen wanneer jy dink God vat te lank nie. As jy dít doen, gaan jy net nog meer vol vrees en angs wees.

Maar wanneer jy op die Here wag, gaan jy Sy hand en werksaamhede in jou lewe sien. Jy gaan sien dat Hy getrou is om altyd Sy beloftes na te kom. Jy gaan sien hoe Hy jou help, jou beskerm, jou versorg en in jou behoeftes voorsien.

‘N LEWE VAN VERTROUE.

God wil hê dat ons moet leef met harte wat vol vertroue is. Hy wil hê ons moet Hom glo wanneer Hy sê Hy is vir ons en by ons. Hy wil nie hê dat ons langer met vrees en angs in ons harte rondloop nie.

En ons kán daarvan ontslae raak as ons bereid is om in gebed na Hom te kom en:

  • te fokus op Hom en Sy karakter;
  • te rus in Sy teenwoordigheid;
  • ons harte voor Hom uit te stort;
  • en te wag op Hom om vir ons op te tree (Jesaja 64:4).

Moenie langer wag nie. Volg hierdie vier stappe en oorwin die vrees en angs wat daar in jou hart is!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *