BEREI JOU HART VOOR VIR ‘N ONTMOETING MET GOD

Herinner jouself aan wat Jesus vir jou gedoen het en berei jou hart voor vir ‘n ontmoeting met God deur die artikels in die Tabernakel.

In die laaste hoofstukke van Eksodus, lees ons van die Tabernakel. Ons lees hoe God vir Moses opdrag gegee het om dit te maak asook hoe alles wat in die Tabernakel was, gemaak moes word.

As jy nie regtig veel van die Tabernakel weet nie, dan moedig ek jou aan om Eksodus 25-40 te lees. Dit sal jou help om ‘n agtergrond te kry.

Die Tabernakel is gemaak volgens die patroon van God se troon in die hemel. In die Tabernakel het God tussen Sy mense gewoon.

DIE TABERNAKEL.

Die Tabernakel - 'n ontmoeting met God

Ons lees dat die Tabernakel in drie gedeeltes verdeel was. In elke gedeelte was daar spesifieke artikels.

Die voorhof het die brandofferaltaar en die bronswaskom bevat.

In die voorste gedeelte van die tent van ontmoeting was die kandelaar, die tafel met die offerbrood en die wierookaltaar.

In die agterste deel van die tent van ontmoeting, die allerheiligste, was die verbondsark. Dit was in hierdie gedeelte wat God se Teenwoordigheid was. Hierdie gedeelte is afgeskort van die res met die voorhangsel. (Onthou jy dat die voorhangsel geskeur het toe Jesus gesterf het?)

Skematiese voorstelling van die tabernakel. Gebruik dit om jou hart voor te berei vir  'n ontmoeting met God

Jy het nou ‘n idee van hoe die Tabernakel gelyk het, en hoe alles daarin gerangskik was.

Twee weke gelede het ek, as deel van ons Bybelstudie, ‘n metode geleer om jou hart voor te berei vir ‘n ontmoeting met God. Die metode maak gebruik van die artikels in die Tabernakel om jou te herinner aan wat jy volgende moet doen. Ek wil vandag graag hierdie metode met jou deel.

Berei jou hart voor vir 'n ontmoeting met God

BRANDOFFERALTAAR.

Ons begin met die brandofferaltaar.

Dit herinner ons aan Jesus, dat Hy vir ons sondes aan die kruis gesterf.

Hy was die perfekte Lam van God wat die sondes van die wêreld kom wegneem het.

Wanneer jy met jou stiltetyd begin, begin jy hier.

Dink aan wat Jesus vir jou gedoen het.

Dank die Here dat jy, deur Jesus se bloed, vergifnis van sonde ontvang het.

Onthou dat God jou nou sien as regverdig (justified) en dat jy God se geregtigheid (rigtheousness) in Christus ontvang het.

Dank die Here ook daarvoor.

BRONSWASKOM.

Volgende skuif ons na die bronswaskom.

Hier word ons daaraan herinner dat ons skoongewas is deur die bloed van Jesus. Maar soms het ‘n mens iets gedoen wat jy voor God moet kom bely.

Onthou jy toe Jesus Sy dissipels se voete gewas het, het Petrus daarop aangedring dat Jesus ook sy hande en gesig was (Johannes 13:9)? Jesus het egter geantwoord dat iemand wat klaar gebad het, later net sy voete hoef te was. Dít is dan ook wat ons hier kom doen. Ons kom bely ons sondes en was op dié manier net ons voete.

Hier word ons ook daaraan herinner dat God die stukke van ons lewens weer bymekaar gemaak en ons heelgemaak het. Ons het nou ‘n nuwe identiteit in Christus.

Herinner jouself aan wie jy in Christus is. Onthou ook dat God jou nou só sien. Dank Hom daarvoor.

KANDELAAR.

Die kandelaar is volgende op ons lysie.

Dit herinner ons daaraan dat Jesus die Lig van die wêreld is.

Ons word ook daaraan herinner dat die Woord die lig op ons pad is.

Wanneer jy by hierdie stap kom, kan jy ‘n kers aansteek as jy wil.

Dank God vir Jesus, die Lig van die wêreld. Dank Hom ook vir die Woord.

Vra Hom om jou hart voor te berei sodat wanneer Sy lig daarop skyn, dit al die donker verdryf.

Jy kan hier ook bid vir almal wat nog nie vir Jesus ken nie. Bid ook vir mense wat die Woord verkondig en vir elkeen wat die Woord hoor.

TAFEL MET DIE OFFERBROOD.

Nou kom ons by die tafel met die offerbrood, in die Ou Vertaling genoem toonbrode.

Die dame wat ons hierdie metode geleer het, het vertel dat sy vir God gevra het waarom Hy dit toonbrode genoem het. Hy het haar gewys die Hebreeus beteken ‘brood van die gesigte’. Hy het vir haar gesê dit is vir Hom ‘n vreugde om Sy kinders se gesigte voor Hom te sien.

Hier word ons dus herinner daaraan dat God vreugde vind daarin om Sy kinders, dis nou ek en jy, se gesigte te sien.

Wanneer jy by hierdie gedeelte kom, kan jy nagmaal gebruik, as jy wil.

Onthou weer wat Jesus vir jou gedoen het. As Hy dit nié gedoen het nie, sou jy nie ‘n kind van God kon word nie. En God sou nie vreugde kon put uit jou wanneer Hy jou gesig voor Hom sien nie.

Dank Jesus vir Sy liggaam wat vir jou gebreek is. Dank Hom dat dit vir jou genesing bring – gees, siel en liggaam.

Sê ook dankie dat jy deur Sy bloed gereinig is en dat die Nuwe Verbond met Sy bloed beseël is.

WIEROOKALTAAR.

In Psalm 141:2 lees ons Dawid vra God dat sy gebede voor Hom soos ‘n wierookoffer moet wees. En in Openbaring 8:3-4 lees ons dat die engel wierook saam met die gebede van die gelowiges in die altaar voor die troon geoffer het.

Hier word ons dus herinner daaraan dat ons gebede soos ‘n wierookoffer voor God is.

Nou kan jy bid vir enige iets wat die Heilige Gees op jou hart lê. As jy ‘n gebedstaal (prayer language or tongue) het waarin jy bid, kan jy dit ook hier gebruik.

LEES OOK: HOE OM GOD SE WOORD TE BID

DIE ALLERHEILIGSTE.

As jy weer na die skematiese voorstelling van die Tabernakel kyk, sal jy sien dat die volgende gedeelte die allerheiligste is.

Hier was die Verbondsark en God se Teenwoordigheid het hierdie gedeelte gevul.

Noudat jy jou hart voorberei het vir ‘n ontmoeting met God, kan jy stil word by Hom.

Gaan sit by Sy voete, soos Maria gemaak het.

Lees die Woord en luister wat Hy daardeur en deur die Heilige Gees vir jou sê.

Laat Hom toe om Sy liefde en guns op jou uit te stort.

Eindig jou tyd saam met Hom deur Hom te dank vir die geleentheid om in Sy Teenwoordigheid te verskyn. Dank Hom dat jy met vrymoedigheid kan kom, omdat Jesus die prys betaal het.

WAT HIERDIE METODE VIR MY GEDOEN HET.

Ek het agtergekom dat hierdie metode my baie help om my hart voor te berei vir ‘n ontmoeting met God.

Dit help my om van die begin van my stiltetyd af op Hom te fokus.

Ek het ook agtergekom dat ek oor dieper en ernstiger dinge bid as die gewone dinge waarvoor ‘n mens partykeer dag na dag bid.

Hierdie is nie iets wat ‘n mens in vyf minute kan afjaag nie. Jy het tyd nodig. Vir my werk dit die beste om ‘n uur tot ‘n uur en ‘n half opsy te sit vir my stiltetyd as ek hierdie metode wil gebruik.

Ek hoop dat jy hierdie metode gaan gebruik om jou hart voor te berei om God te ontmoet. Doen dit ten minste een keer sodat jy kan sien of dit vir jou gaan werk.

Baie seën vir jou en vir jou verhouding met die Here!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *