JOU GELOOF: WAT JY MOET WEET

Geloof is een van die belangrikste aspekte van ‘n Christen se lewe. Dié artikel leer jou wat geloof is, waar jy dit kry en hoe jy dit vrystel.

In Hebreërs 11:6 lees ons: “Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan, en dat Hy dié beloon wat Hom soek.”

Lees weer die eerste nege woorde van die vers hierbo.

Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

Hierdie vers, soos vele ander in die Woord, wys vir ons hoe ontsettend belangrik geloof in ‘n Christen se lewe is.

Omdat dit so belangrik is, moet ons soveel daarvan weet as wat ons kan.

Ons begin dan vandag met ‘n reeks oor geloof. Vir vyf weke gaan ons elke week kyk na iets anders wat ons oor geloof moet weet.

Vandag gaan ons kyk na die volgende:

 1. Wat is geloof?
 2. Waar kry ek geloof?
 3. Hoe groei of versterk ek my geloof?
 4. Hoe stel ek my geloof vry?
Jou geloof: wat jy moet weet

WAT IS GELOOF?

Ek het netnou Hebreërs 11:6 aangehaal.

Die antwoord op die vraag, wat is geloof, kry ons ook in Hebreërs 11. In vers 1 staan: “Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ‘n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.”

Eenvoudig gestel, geloof is om God te glo.

Geloof is om, wat Hy sê, as die waarheid te aanvaar ongeag wat jy in die wêreld sien, hoor en ervaar.

Geloof is om só seker te wees dat die dinge wat jy nog nie kan sien nie die waarheid is, dat niks jou van opinie kan laat verander nie.

Kom ons neem Abraham as ‘n voorbeeld. God het hom belowe dat hy en sy vrou ‘n seun gaan hê. Dit was, menslik gesproke, onmoontlik, want albei was te oud om kinders te hê.

Maar in Genesis 15:6 lees ons: “Hy [dit is Abraham, toe nog Abram] het die Here geglo. En Hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken.”

Abraham, of Abram, het geweet dis menslik onmoontlik vir hulle om kinders te hê, maar dit het hom nie gekeer nie.

Hy het God geglo ten spyte van wat sy oë, ore en verstand hom vertel het.

Dít is geloof: om God op Sy woord te neem.

WAAR KRY EK GELOOF?

Noudat ons weet wat geloof is, is die volgende vraag: waar kry ‘n mens dit?

Weereens kry ons die antwoord in die Woord.

In Romeine 10:17 staan: “Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus.”

Geloof word in ons harte gewek wanneer ons die Woord van God hoor.

Wanneer ons van Jesus, en alles wat Hy vir ons gedoen het, hoor, word geloof in ons harte gewek.

Wanneer ons hoor wie ons in Hom is en wat ons as erfgename in Hom het, word geloof in ons harte gewek.

En wanneer ons enige belofte van God, wat Hy in Sy Woord vir ons gegee het, hoor, word geloof ook in ons harte gewek.

‘n Mens het dus nodig om die Woord te hoor voordat geloof in jou hart gewek kan word.

Jy kan dit op geen ander manier kry nie.

Jy sien, geloof is nie om maar net met jou kop saam te stem dat iets waar is nie. Nee, dit is ‘n hartsaak. Dit is iets wat deur God alleen in jou gewek kan word. Net soos jy nie jouself kan red nie, kan jy ook nie jou eie geloof maak nie.

En, net soos verlossing ‘n geskenk uit God se hand is, is geloof ook ‘n geskenk uit Sy hand.

Geloof word dus deur die Heilige Gees in jou hart gewek wanneer jy God se Woord hoor.

HOE GROEI OF VERSTERK EK MY GELOOF?

In Romeine 12:3 lees ons: “Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.”

Daar is sommer baie dinge wat ‘n mens uit hierdie vers kan leer, maar ek wil jou aandag vestig op die laaste gedeelte van die vers.

Daar staan: “…volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.”

Wanneer jy God se Woord hoor, wek die Heilige Gees geloof in jou hart. Op dieselfde manier werk Hy geloof in my hart wanneer ék die Woord hoor.

Die geloof wat in jou hart gewek word, is dieselfde hoeveelheid, of maat, as wat in myne gewek word. God gee nie vir party meer geloof as vir ander nie. Nee, almal van ons kry dieselfde hoeveelheid.

Maar, net soos met baie ander dinge in God se Koninkryk, is daardie geloof net ‘n saadjie. En, soos ‘n saadjie in die natuur nie ‘n saadjie bly nie, maar groei en vrug dra, kan geloof ook groei en vrug dra.

Hoe groei ‘n mens jou geloof?

Op dieselfde manier as wat jy in die eerste plek geloof gekry het – deur die Woord.

Daar is baie redes waarom tyd in die Woord noodsaaklik is, maar hierdie is een van die belangrikstes.

Deur daagliks tyd saam met God in Sy Woord te spandeer, groei of versterk jy jou geloof.

HOE STEL EK MY GELOOF VRY?

Ons weet nou geloof is om God te glo ongeag wat ons sien, hoor of ervaar.

Ons weet dat geloof in ons harte gewek word wanneer ons die Woord hoor en dat tyd in die Woord ook die manier is om ons geloof te groei.

Nou is die volgende vraag: hoe stel ons die geloof wat ons het, vry?

Daar is ongelukkig baie Christene wat nie weet hoe dit gedoen word nie. Gevolglik glo hulle God se Woord, maar ontvang nooit wat daarin belowe word nie. Dan dink hulle God het ‘nee’ gesê.

So, hoe stel ons geloof vry?

Ons doen dit met ons woorde en ons dade.

Jy sien, dít wat jy werklik in jou hart glo, gaan op een of ander stadium by jou mond uitkom. Maak nie saak of dit goed of sleg is nie. Jesus het gesê: “…waar die hart van vol is, loop die mond van oor” (Mattheus 12:34). Dan voeg Hy by: “Die goeie mens bring uit die goeie skatkamer goeie dinge na vore, en die slegte mens bring uit die slegte skatkamer slegte dinge na vore.”

As ons harte gevul is met geloof in God se Woord, dan sal ons woorde dit weerspieël. En as ons harte vol ongeloof is, sal ‘n mens dit ook in ons woorde kan optel.

Ons stel ook ons geloof deur ons dade vry. Net soos ons woorde ‘n bewys is van wat ons glo, sal ons dade ook ‘n bewys wees van wat ons glo.

‘N VOORBEELD UIT ABRAHAM SE LEWE.

Kom ek gee jou ‘n voorbeeld.

In Genesis 22 lees ons hoe God vir Abraham opdrag gee om vir Isak, die seun wat hy in sy oudag gekry het, te gaan offer.

Vroeg die volgende oggend vertrek Abraham, Isak en twee dienaars na die plek wat God hom gewys het.

Toe hulle die plek in die verte sien, los Abraham die dienaars agter en sê vir dat hy en Isak verder gaan om te gaan aanbid en dan sal hulle terugkom.

Op pad vra Isak vir sy pa waar die offerlam dan is? Abraham antwoord dat God vir Homself ‘n lam sal voorsien (vs.8).

Hoor jy Abraham se geloof?

Dan maak hy gereed om vir Isak te offer, maar God keer hom en voorsien, nes hy gesê het, self die ram wat geoffer word.

Volgens Hebreërs 11 het Abraham geglo God is by magte om selfs iemand uit die dood op te wek. Hy het nie getwyfel dat hy en sy seun weer saam sou huistoe gaan nie. God het hom belowe dat hy ‘n seun sou hê, wat ‘n groot nageslag sou word, en hy het dit geglo. Selfs al het sy gehoorsaamheid aan God beteken Hy moes Isak uit die dood opwek.

Uit Abraham se woorde en dade sien ons duidelik wat hy glo.

Net soos Abraham sy geloof in God met sy woorde en dade vrygestel of uitgedruk het, stel ons ook ons geloof in Hom deur ons woorde en dade vry.

Sonder woorde wat ooreenstem met wat God in Sy Woord sê, word geloof nie vrygestel nie.

En as daar nie dade is wat beaam wat God in Sy Woord sê nie, word daar ook nie geloof vrygestel nie.

Woorde en dade is die enigste twee maniere waarop ons geloof in God en Sy Woord vrystel.

WAT HET ONS OOR GELOOF GELEER?

Ons het vandag geleer dat geloof eenvoudig beteken om te glo wat God sê, ongeag wat ons sien, hoor en ervaar.

Ons het geleer geloof word in ons harte gewek wanneer ons die Woord hoor en dat tyd in die Woord ook die manier is om ons geloof te groei.

En dan het ons geleer dat ons ons geloof in God vrystel deur woorde te sê wat ooreenstem met wat Hý sê en dade te doen wat ook Sy Woord beaam.

Volgende week gaan ons kyk na drie geloofslesse uit Mattheus 9, so moet dit nie misloop nie!

2 thoughts on “JOU GELOOF: WAT JY MOET WEET

 1. Christiaan

  Die beteken so baie vir my… Eks op n moeilike stadium in my lewe, dit voel of God net nie teenwoordig is nie, en of ek iets verkeerd doen…

  • Risa Cronje

   Christiaan, deur die Heilige Gees is God nie net by ons nie, maar ook in ons. Hy het belowe om ons nooit te verlaat nie, so al kan jy Hom nie voel nie, is Hy steeds by jou. Dis juis nou wat jy jou geloof moet gebruik om te glo Hy is daar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *