‘N MUUR VAN BESKERMING – SEWE STAPPE

Gebruik hierdie sewe, maklike stappe om ‘n muur van beskerming om jou en jou geliefdes se lewens te bou in hierdie laaste dae.

'n muur van beskerming

‘n Mens hoef nie die nuus te kyk om te weet ons leef in ‘n tyd wat moeilik en gevaarlik is en heeltyd verander nie.

Vandag wil ek met jou sewe stappe deel wat jy kan neem om ‘n muur van beskerming om jou lewe te bou (met erkenning aan Rick Renner, wat hierdie stappe vir my geleer het). Dis nie moeilike stappe nie, en jy kan dit sommer dadelik in jou lewe begin toepas. As jy dit toepas, sal jy begin ervaar dat jy beskerm word teen allerhande probleme en gevare wat andersins baie maklik jou lewe kon binnedring.

Die Bybel leer ons dat bose dinge in die laaste dae al hoe meer gaan word en juis daarom is dit baie belangrik om ‘n muur van beskerming om ons lewens te bou.

Hoewel daar allerhande ander dinge is wat ons kan doen om ons harte te beskerm, is hierdie ‘n goeie plek om te begin.

BID ELKE OGGEND.

Begin jou dag met gebed. Dit is deel van die wapenrusting wat God vir ons gee en daarom een van jou belangrikste wapens wat jy kan gebruik.

In Psalm 5:3-4 skryf Dawid: “Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag.”

Let op dat hy skryf hy verskyn in die môre voor die Here. Hy was omring deur vyande en het geweet dat hy elke oggend sy oë en gedagtes op die Here moet rig.

Op dieselfde manier moet ek en jy dit ook elke dag doen.

Om jou dag met gebed te begin gee jou die geleentheid om te bid oor alles wat daardie dag moet gebeur en om die Here te vra om jou te help.

1 Thessalonisense 5:17 leer ons om gedurig te bid. Dit mag dalk nie moontlik lyk om dit reg te kry nie, maar God gee nooit vir ons ‘n opdrag wat ons nie met Sy hulp kan uitvoer nie. Vra Hom en Hy sal jou leer hoe om heeldag met Hom in gesprek te wees.

Om elke dag met gebed te begin sê vir die Here jy is ernstig oor jou verhouding met Hom. Dit maak jou hart oop om van Hom te ontvang en dit help jou ook om jou in te stel op God se Teenwoordigheid en leiding deur die dag.

Jy sal ook agterkom dat jy baie meer ingestel is op die geestelike dinge rondom jou, want gebed verhoog ‘n mens se geestelike sensitiwiteit.

LEES OOK: GEBED: OM TOT GOD TE NADER

LEES ELKE DAG DIE BYBEL.

Net soos gebed deel is van die wapenrusting van God, is die Woord ook deel daarvan.

Die Woord leer jou die waarheid, wat as gordel om jou heupe dien.

Dit is ook die swaard van die Gees, wat jy gebruik om die leuens van die duiwel te bestry.

Verder wek dit geloof in jou hart, wat jou weer help wanneer jy die skild van geloof hoog moet hou.

Dan lees ons ook in Psalm 119:105 dat die Woord ons pad verlig. Dit is die lig wat ons help wanneer ons besluite moet neem en vir ons die regte ding wys om in elke situasie te doen.

In Joshua 1:7b lees ons: “Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan.” Hierdie vers leer ons dat ‘n groot deel van ons daaglikse oorwinning lê in ons besluit om getrou te wees aan God se Woord en nie toe te laat dat ander stemme ons beïnvloed sodat ons die pad byster raak nie.

Die Woord is geestelike voedsel en daarom het ons dit elke dag nodig. Dit gee God ook die geleentheid om ‘n bonatuurlike werk in jou hart te doen, jou gedagtes te vernuwe en enige leuens en lokvalle van die duiwel aan jou uit te wys.

As jy nie weet waar om te begin om die Bybel te lees nie, laai een van die Bybelleesplanne wat hier by Nader In Eenvoud beskikbaar is af en gebruik dit om jou te help.

Hebreërs 4:12 sê: “Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”

Maak ‘n punt daarvan om elke dag tyd in die Woord te spandeer sodat jy die nodige in jou arsenaal het om die duiwel se aanvalle in jou gedagtes (dit is die oorlogsveld) te beveg.

BELY JOU SONDES VINNIG EN WORD GEREINIG DEUR JESUS SE BLOED.

Ons almal maak foute. Soms doen ons ‘n ding en weet dis verkeerd. Ander kere is ons salig onbewus daarvan dat ons iets verkeerd gedoen het.

Wanneer die Heilige Gees jou egter bewus maak daarvan dat jy iets verkeerd gedoen het, kom dadelik na die Here en bely jou sonde.

In 1 Johannes 1:9 lees ons hierdie belofte van God: “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.” God is getrou om ons te vergewe en te reinig wanneer ons ons sonde bely.

In Spreuke 21:13 lees ons ook die volgende waarskuwing: “Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.” Sonde wat weggesteek word veroorsaak dat ‘n mens se hart verhard en dit stel jou ook oop vir aanvalle van die duiwel.

As jy egter vinnig jou sonde bely en reiniging deur Jesus se bloed ontvang, dan maak dit jou vry van enige veroordeling.

Hierdie stap sal jou help om geestelik vry te wees en te bly.

TREK DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD AAN.

Ons het netnou gepraat daaroor dat gebed en die Woord beide deel is van die wapenrusting wat God ons gee.

Die volgende stap wat jy moet neem om ‘n muur van beskerming om jou lewe te bou is om daagliks die volle wapenrusting aan te trek.

Die wapenrusting wat God ons gee bestaan uit die volgende: waarheid as gordel, die vryspraak deur God as borsharnas, die evangelie van vrede as skoene, geloof as skild, verlossing as helm, die swaard van die Gees en die lans van gebed en smeking.

Hierdie wapens is baie kragtig en sal jou help om die vyand te weerstaan. Hulle sal jou help om enige aanval af te weer en as oorwinnaar uit die stryd te tree.

SLUIT ‘N VERBOND MET JOU Oë.

Sluit ‘n verbond met jou oë as deel van jou plan om ‘n muur van beskerming om jou lewe te bou.

Psalm 101:3a in die Ou Vertaling sê: “Ek stel geen lae ding voor my oë nie…” Die bose kry baie keer toegang tot ons gedagtes en verbeelding deur die dinge wat ons sien.

Mattheus 6:22 leer ons: “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê.” Wanneer jy jou oë fokus op dinge wat goed en reg is, dan bring dit goeie dinge in jou gedagtes en verbeelding.

As jy egter kies om te kyk na dinge wat ongesond en vuil is, sal dit jou hart en gedagtes binnedring en jou negatief beïnvloed.

Ons oë is die poort na ons hart en gedagtes. Wat ons ookal kies om na te kyk gaan ‘n invloed op ons gedagtes en verbeelding hê.

Baie dinge op televisie, sosiale media en ook die Internet is vol beelde wat ‘n gelowige nie voor sy oë wil hê nie. Besluit daarom vandag nog om ‘n verbond met jou oë te maak om nie te kyk na enige iets wat vuil, negatief en ongesond vir jou hart en gees is nie.

ONDERHOU JOU VERHOUDING MET DIEGENE TEENOOR WIE JY GEESTELIK REKENSKAP GEE.

Elke mens het verhoudings nodig waar hulle geestelik rekenskap gee as deel van hulle plan om ‘n muur van beskerming om hulle lewens te bou.

Sulke verhoudings help jou wanneer jy raad nodig het van mense wat God ken en na Hom luister.

Jy kan in so ‘n verhouding staan met jou predikant of met ‘n ander gelowige, wat reeds meer volwasse is in die Here as wat jy is, en wat jy vertrou om die dinge waaroor julle praat, vertroulik te hou.

Wie is daar in jou lewe wat jou help om geestelik sterk te staan? Jy het mense nodig wat eerlik is met jou oor wat aangaan in jou lewe, wat vir jou bid en die Woord in jou lewe inspreek en teenoor wie jy rekenskap moet gee.

Sulke persone is soos ‘n veiligheidsnet wat jou ondersteun wanneer jy hulp nodig het en wat jou help om sterk te staan wanneer die duiwel jou op allerhande manier aanval.

WOON GEREELD ‘N KERK BY WAAR DIE WAARHEID VAN DIE WOORD VERKONDIG WORD.

As deel van jou plan om ‘n muur van beskerming om jou lewe te bou, is dit nodig dat jy gereeld na ‘n kerk toe gaan waar die Woord van God verkondig word.

In Psalm 119:28 lees ons: “Ek kwyn weg van kommer, skenk my krag soos U in u woord beloof het.” God se Woord het die vermoë om ‘n mens, wat fisies en emosioneel swak voel, te versterk.

Die belangrikheid van God se Woord in die mens se lewe kan nie genoeg beklemtoon word nie. Tussen die bladsye van die Bybel sal jy ‘n antwoord kry op elke vraag, elke probleem en elke besluit wat jy moet neem. Dit gee nuwe lewe in jou hart, orden jou gedagtes en verfris jou siel wanneer jou emosies begin om die oorhand te kry.

Wanneer jy prediking hoor wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, of wanneer jy die Bybel lees en wat jy lees in geloof aanneem, stel dit ‘n bonatuurlike krag in jou vry. Daardeur raak God jou hart, jou wil en emosies aan.

Die duiwel weet presies watter lewensveranderende krag daar in die Bybel opgesluit is. Hy probeer dus enige iets om gelowiges weg te hou van God se Woord.

Vandag het ek dus vir jou ‘n vraag: is jy deel van ‘n gemeente waar die suiwer Woord van God verkondig word? As jy nee antwoord op hierdie vraag, maak so gou moontlik werk daarvan om so ‘n gemeente te vind en begin om elke week die dienste by te woon.

Ons lewe in die laaste van die laaste dae en jy het die geestelike krag en ondersteuning van ‘n kerk nodig wat gebou is op Jesus en die Woord.

DIE SEWE STAPPE.

In die tye waarin ons leef is dit van lewensbelang om met God se hulp ‘n muur van beskerming om jou lewe te bou.

Hier is die sewe stappe, wat jy kan neem om dit te doen, net weer:

Bid elke oggend.

Lees elke dag die Bybel.

Bely jou sondes vinnig en word gereinig deur Jesus se bloed.

Trek die volle wapenrusting van God aan.

Sluit ‘n verbond met jou oë.

Onderhou verhoudings met diegene teenoor wie jy geestelik rekenskap gee.

Woon gereeld ‘n kerk by waar die waarheid van die Woord verkondig word.

Gebruik hierdie sewe stappe om ‘n muur van beskerming om jou lewe, en ook dié van jou geliefdes, te bou.

Leave a Reply

Your email address will not be published.