MATTHEUS 19 – JESUS EN DIE RYK JONGMAN

In Mattheus 19:16-22 lees ons die verhaal van ‘n jongman wat na Jesus toe gekom het met ‘n ernstige vraag.

Voor ons kyk wat ons alles uit die verhaal kan leer, kom ons lees net eers die gedeelte:

16 Daar het iemand na Hom toe gekom en gesê: “Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?”

17 Hy het vir hom gesê: “Waarom vra jy My uit oor wat goed is? Daar is net Een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.”

18 “Watter gebooie bedoel u?” het hy vir Hom gevra. Jesus het gesê: “Dit: Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie,

19 eer jou vader en jou moeder en: jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”

20 “Dit alles het ek nagekom,” het die jongman gesê. “In watter opsig skiet ek nog te kort?”

21 Jesus het hom geantwoord: “As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My.”

22 Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad.

DIE GROOT VRAAG.

In vers 16 lees ons die jongman se vraag: “Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?”

Dit was ‘n ernstige vraag want, as Jesus dit vir hom kon antwoord, was hy verseker dat hy geweet het wat om te doen om die ewige lewe te verkry.

Jy sien, die jongman het gedink hy kon werk vir die ewige lewe en dit verdien.

Hy het gedink dit hang van hom af, van wat hy kon doen en bereik, sodat hy die ewige lewe kon verkry.

Hoewel hy sekerlik baie ernstig was hieroor, was hy ook heeltemal verkeerd.

‘n Mens kan nie die ewige lewe verdien nie. Daar is nie een goeie daad wat goed genoeg gaan wees om te verseker dat ons die ewige lewe gaan verkry nie.

Die ewige lewe is iets wat ons ontvang – dit is ‘n geskenk.

Dit is ‘n geskenk wat ons ontvang van God die Vader deur Jesus Christus. Ons ontvang dit deur geloof, nie deur goeie werke nie.

LEES OOK: SKOONGEWAS DEUR JESUS SE BLOED

Mattheus 19: Jesus en die ryk jongman

JESUS SE ANTWOORD.

In vers Mattheus 19:17a lees ons Jesus se antwoord: “Waarom vra jy My uit oor wat goed is? Daar is net Een wat goed is.”

Jesus antwoord nie onmiddellik die vraag deur ‘n lys dinge op te noem wat die jongman moes doen nie. Nee, Hy vra ‘n teenvraag: “Waarom vra jy My uit oor wat goed is?”

En dan gee Hy nie die jongman kans om te antwoord nie, maar antwoord Sy eie vraag.

Daar is net Een wat goed is, en dit is God.

Met hierdie antwoord wou Jesus die jongman laat besef dat daar niks goeds in hom was nie.

Hy wou hê die man moes besef dat hy nie in staat was om enige daad te verrig wat goed genoeg was om die ewige lewe te verkry nie.

In Romeine 7:18 skryf Paulus: “Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie.”

Sonder God in ons lewens, sal ons nooit regtig goed kan wees nie.

As God ons nie ïnspireer en help nie, is selfs ons beste dade soos vuil klere (Jesaja 64:6).

Dít is wat Jesus vir die jongman wou sê. Hy wou hê die man moes besef hoe nodig hy vir God het.

ONDERHOU DIE GEBOOIE.

Dan gaan Jesus verder, en antwoord tog die jongman se vraag.

Hy sê, “Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.”

Nou het die jongman weer ‘n vraag. “Watter gebooie bedoel u?” vra hy.

En hierdie keer gee Jesus ‘n lys: “Dit: Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder en: jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Mattheus 19:18-19).

Jesus noem die laaste ses gebooie van die Tien Gebooie, wat te doen het met hoe ons ander behandel.

Nog ‘n keer probeer Jesus hom help verstaan dat hy nooit die gebooie 100% kon onderhou nie. Hy moes net ‘n slag eerlik na sy lewe kyk om dit te besef.

Maar die jongman het ander idees.

Hy sê, “Dit alles het ek nagekom. In watter opsig skiet ek nog te kort?” (Mattheus 19:20)

Dit is baie duidelik dat hy steeds nie verstaan wat Jesus vir hom probeer sê nie. Hy is vas onder die indruk dat hy die gebooie kan gehoorsaam. Om die waarheid te sê, hy sê vir Jesus dat hy dit reeds doen!

Maar hy was verkeerd. Niemand kan die Tien Gebooie, of enige van God se ander opdragte, 100% gehoorsaam nie.

AS JY VOLMAAK WIL WEES.

Jesus het nou al meer as een keer probeer om die jongman te laat verstaan dat hy nie vir die ewige lewe kan werk nie, maar dat dit ‘n geskenk van God is.

Ongelukkig is die outjie klaarblyklik baie hardkoppig, want hy bly vasklou aan sy eie standpunt.

Maar dan kom Jesus met ‘n antwoord wat hy nie verwag het nie.

“As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My” (Mattheus 19:21).

Hierdie antwoord sal enige mens laat regop sit. Vir die jongman was dit sekerlik vreesaanjaend, wat hy was ryk.

Uit sy reaksie op Jesus se antwoord kan ons sien dat hy nie graag van sy besittings wou ontslae raak nie.

Hy gaan dus as ‘n bedrukte man daar weg.

Sy reaksie is eintlik so hartseer, want weereens mis hy wat Jesus wil sê.

GOD OF BESITTINGS?

Jy sien, Jesus het nie vir hom gesê om sy besittings te verkoop en die geld vir die armes te gee omdat Hy nie wou hê die jongman moes dinge besit nie. Nee, Jesus wou hom laat verstaan dat hy reeds ‘n god het, en dit was nie God nie.

Sy geld en besittings was sy god. Hulle was vir hom belangriker as enige iets anders.

Jesus wou hê hy moes sy fokus verander. Dit moes skuif van sy skatte na God. Hy moes besef daar is net een manier om in die hemel te kom, net een manier om God te ken (Johannes 17:3 leer vir ons die ewige lewe is om God te ken) en dit is deur Jesus Christus.

Besittings gaan jou nie in die hemel bring of jou help om God te ken nie. Ons kan Hom nie beïndruk met wat ons het nie, want ons het dit van Hom ontvang.

WAT IS EERSTE IN JOU LEWE?

In Mattheus 6 sê Jesus vir ons dat ons nie oor ons lewens bekommerd moet wees nie. Ons hoef ons nie te bekommer oor wat ons gaan eet, drink of aantrek nie. Nee, ons moet gefokus wees op Hom, Sy Koninkryk en op hoe Hy dinge doen.

Jesus is die enigste manier om by God uit te kom en in ‘n verhouding met Hom te wees. Besittings is ‘n seën, maar hulle moet nooit God se plek in ons lewens inneem nie.

John Wesley het die volgende oor geld gesê: “When I have money, I get rid of it quickly, lest it find a way into my heart.”

Wesley het iets geleer wat die jongman nie geleer het nie. Hy het geleer geld kan maklik te belangrik word in ‘n mens se lewe. Hy het geleer dat geld iets is wat ons net lossies in ons hande moet hou, sodat ons gewillig is om dit weg te gee wanneer nodig. Wesley het geleer om God te kies bo besittings.

Ongelukkig het die jongman sy besittings bo God gekies. Die Bybel praat nie weer oor hom nie. Miskien het hy huistoe gegaan, gedink oor wat Jesus gesê het, en besef hy was verkeerd. Maar miskien het hy bly vashou aan sy besittings en probeer om die ewige lewe deur goeie werke te verdien.

WAT ONS MOET LEER.

Ons moet egter leer uit hierdie jongman se fout. Ons moet besef dat dit menslik onmoontlik is om ‘n mens te verlos van die sonde en die dood. Maar vir God is alles moontlik (Mattheus 19:26). Ons moet ook leer dat dit maklik is vir geld en besittings om ons lewens te oorheers. Hulle kan maklik belangriker word as God en Sy plek in ons lewens inneem.

Ons moet elke dag vir God vra om ons te help om te sien wanneer ons geld en besittings Sy plek begin inneem.

Maak seker dat God altyd die eerste plek in jou lewe inneem. Alle goeie gawes kom immers van Hom af.

Moenie toelaat dat die gawe die plek van die Gewer in jou hart inneem nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *