LAAT GOD JOU BEHOEFTES BEVREDIG

Jy het behoefte aan aanvaarding, indentiteit, sekuriteit en ‘n doel in die lewe. Laat God jou behoeftes bevredig, dit is die enigste manier!

Laat God jou behoeftes bevredig

In ‘n preek oor die huwelik, verduidelik Jimmy Evans dat elke mens elke dag wakker word met vier behoeftes.

Ons het die behoefte om aanvaar te word.

Dan het ons die behoefte aan identiteit, sekuriteit en aan ‘n doel in die lewe.

Hierdie vier behoeftes kan net regtig deur God bevredig word. Maar ongelukkig soek ons so dikwels bevrediging by ander mense, in ons werk, in geld, ensovoorts.

Ongelukkig is dit so dat geen mens, gee hoeveelheid geld en geen posisie by die werk werklik bevrediging kan bring nie. En dan is ons teleurgesteld en voel ons leeg.

Nie een van hierdie behoeftes is verkeerd nie. Om die waarheid te sê, die Here het ons geskep daarmee. En Hy belowe in Sy Woord dat Hy elkeen van daardie behoeftes sal bevredig, as ons maar net op Hom vertrou.

DIE BEHOEFTE AAN AANVAARDING.

Die eerste behoefte van elke mens is die behoefte aan aanvaarding.

Ons wil hê ander moet ons aanvaar net soos ons is. En dit maak seer as jy agterkom iemand aanvaar jou nie.

In Efesiërs 1:3-6 staan daar: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.”

Een van die Engelse vertalings stel dit só: “…having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved.”

En in Romeine 15:7 staan daar: “Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.”

God die Vader het ons in Christus uitverkies. Hy het ons aanvaar. En, soos ons in Romeine 15:7 sien, het Jesus ons ook aanvaar tot eer van die Vader.

Dit maak dus nie saak as die res van die wêreld ons verwerp nie. Die Bybel leer duidelik dat baie ons juis gáán verwerp omdat ons in Jesus glo.

Wanneer iemand jou dus verwerp oor jou geloof, of oor enige ander rede, onthou dan dat die Een wie se aanvaarding saakmaak, jou aanvaar het.

Laat God jou behoeftes bevredig – vind jou aanvaarding by Hom.

DIE BEHOEFTE AAN IDENTITEIT.

Die tweede behoefte wat alle mense het, is die behoefte aan identiteit.

Baie soek na identiteit in die werk wat hulle doen. Maar jou werk kan jou nie ‘n identiteit gee nie. Onthou, jy ís nie die werk nie, jy doén net die werk.

Ons ware indentiteit lê in Christus.

Lees maar net deur die briewe in die Nuwe Testament, en jy sal vers na vers kry wat vir jou verduidelik wie jy in Christus is.

Kom ek gee jou ‘n paar voorbeelde:

Jy is ‘n kind van God (Johannes 1:12).

Dan is jy ook ‘n vriend van Jesus (Johannes 15:15).

Jy is geestelik een met die Here (1 Korinthiërs 6:17).

En jy is die geregtigheid van God in Christus (2 Korinthiërs 5:21, O.V.).

Doen ‘n studie oor wie jy in Christus is. Jy sal verbaas wees oor wat jy alles leer.

Laat God jou behoeftes bevredig en vind jou identiteit in Christus!

DIE BEHOEFTE AAN SEKURITEIT.

Die derde behoefte wat elke mens het, is die behoefte aan sekuriteit.

Volgens die woordeboek beteken die woord ‘sekuriteit’ om vry te wees van gevaar of dreigende gevaar; ‘n onderpand of waarborg.

Die tweede deel van die definisie is vir my interessant, want ek het nog nooit regtig aan sekuriteit in daardie sin gedink nie.

God gee egter vir ons beloftes vir altwee dele van die definisie.

Hy belowe om ons te beskerm.

‘n Voorbeeld hiervan kry ons in Psalm 91.

Hoewel die hele psalm handel oor God se beskerming, wil ek jou aandag fokus op verse 9-10 en 14-16.

“Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie” (vs.9-10).

“Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. ‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly” (vs.14-16).

Die enigste plek waar ons ware sekuriteit kan hê, is wanneer ons “by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet.”

LEES OOK: PSALM 91:GOD SE BELOFTES VAN BESKERMING

HEILIGE GEES AS WAARBORG.

Ons het ook beloftes oor die tweede deel van die definisie van die woord sekuriteit.

In 2 Korinthiërs 1:21-22 lees ons: “God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.”

En in Efesiërs 1:13-14 staan daar dat die Heilige Gees ons as die eiendom van God beseël het. Hy is ook die waarborg dat “ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.”

By God vind ons beskerming; Hy is ons sekuriteit teen gevaar.

Ons het ook die Heilige Gees as waarborg dat ons sal ontvang wat God beloof het.

Laat God jou behoeftes bevredig.

Waar kry jy beter sekuriteit as by Hom?

DIE BEHOEFTE AAN ‘N DOEL IN DIE LEWE.

Die laaste behoefte wat ons almal het, is die behoefte aan ‘n doel in die lewe.

Ongelukkig soek so baie van ons weereens ons doel in die werk wat ons doen, maar weereens kan ons net ons ware doel in die Here vind.

Dit is waar dat die Here vir ons baie dinge gee om te doen – soos byvoorbeeld om ‘n ouer te wees, ‘n predikant of ‘n onderwyser.

Maar ons het egter elkeen drie hoofdoele in die lewe.

DRIE HOOFDOELE IN DIE LEWE.

Die eerste is om God te ken.

In al sy gebede wat Paulus vir ons neergeskryf het, bid hy dat die gelowiges God werklik mag ken.

Dit moet ook ons begeerte en hoofdoel in die lewe wees.

Ons tweede en derde doel staan in 2 Korinthiërs 5:18-20: “Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!”

Die tweede doel van ‘n gelowige is om gesante van Christus te wees. Dit beteken ons is Sy verteenwoordigers. Dit is ons verantwoordelikheid om die wêreld te wys hoe God lyk deur Sy liefde, karakter en gesindheid teenoor ander uit te leef.

Ons derde doel is om die boodskap van versoening uit te dra. Deur God se liefde, karakter en gesindheid uit te leef, wys ons ander die regte rigting, sodat hulle ook na Jesus toe kan kom en deur Hom met God versoen kan word.

Jy is geskep met vier behoeftes – die behoefte aan aanvaarding, aan identiteit, aan sekuriteit en aan ‘n doel in die lewe.

Laat God jou behoeftes bevredig, want dan sal jy regtig bevrediging ervaar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *