HARDLOOP MET VOLHARDING SAAM MET JESUS

Elke mens is besig met die wedloop van die lewe. Jesus is by God se kinders om ons te help om die wedloop met volharding te hardloop.

Hardloop met volharding saam met Jesus

Hebreërs 12:1: “Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop…”

‘n Paar jaar gelede moes ek vir ‘n Bybelstudie oor die vers hierbo, die volgende vraag antwoord: Noem een karakter in die Bybel wat reeds die wedloop voltooi het en wat jy wil onthou is nou besig om jou aan te moedig in jou eie wedloop.

Dalk is dit omdat die vers net daarna van Jesus praat, want ek het dadelik aan Hom gedink.

Hy is elke oomblik by ons nie net om ons aan te moedig nie, maar om ons te help om die wedloop te hardloop.

IEMAND OM JOU IN DIE RESIES TE HELP.

Ek geniet dit om Internasionale fietsry op TV te kyk. Die Tour de France is natuurlik my gunsteling.

So ‘n resies gee jou ‘n goeie idee van hoe dit lyk as iemand die heeltyd by jou is om jou aan te moedig en te ondersteun.

Jy sien, elke span het ‘n klompie spanvoertuie wat agter die resies aanry om die ryers te ondersteun. Daar is die spanbestuurder en die werktuigkundiges wat die fietse in stand hou. Daar is selfs helpers wat langs die pad in die ‘feeding zones’ staan om die ryers van kos en water te voorsien.

Elke nou en dan val een van die spanlede terug na die spanvoertuig om met die spanbestuurder te praat. Die bestuurder moedig hom aan, gee hom wenke van wat om volgende te doen of herinner hom aan die resiesplan vir die dag. Soms kry hy kos en water vir homself, ander kere vir die res van die span.

En as ‘n ryer ‘n probleem met sy fiets het – dalk ‘n pap wiel – stop hy langs die pad. Hy wag tot die spanvoertuig sodat die werktuigkundige die wiel vir hom kan omruil.

Wanneer ‘n ryer in ‘n ongeluk betrokke was, is die spanvoertuig sommer vinnig by hom. Hulle moet uitvind hoe ernstig hy seergekry het. As hy ‘n nuwe fiets nodig het, is dit tot sy beskikking. Hy kry ook die nodige hulp en bemoediging sodat hy kan voortgaan met die resies.

Gedurende ‘n ‘time trial’ is daar van die spanvoertuie wat ‘n luidspreker op die voertuig het. Die spanbestuurder skreeu dan instruksies vir die ryer om hom te help om sy beste te gee.

JESUS, ONS SPANBESTUURDER.

Jesus doen basies dieselfde vir ons.

Hy is daar om ons te help en ons te bemoedig.

Soms gee Hy vir ons instruksies of Hy herinner ons aan iets wat ons reeds weet.

Wanneer ons val, help Hy ons op en bemoedig ons sodat ons nie moed opgee nie.

Hy voorsien vir ons van geestelike kos en water.

Ons kan enige tyd met vrymoedigheid na Hom toe gaan. Ons kan vra wat ons nodig het en weet Hy sal voorsien.

Jesus is soos ons Spanbestuurder gedurende ons wedloop hier op aarde.

Hy moedig ons aan, maar Hy hardloop ook die wedloop saam met ons. Hy is elke oomblik by ons.

LEES OOK: JESUS IS DAAR, HY SORG VIR JOU

HOU JOU Oë OP JESUS.

Wanneer jy moeg word, vestig jou oë op Jesus.

As jy lus voel om handdoek in te gooi, vestig jou oë op Jesus.

Het jy bemoediging nodig? Kry dit by Jesus.

Elke keer wat jy leiding of wysheid nodig het, gaan vra vir Jesus.

En wanneer jy ‘n behoefte het, vra Hom om te voorsien.

Hou aan om die wedloop in geloof met volharding te hardloop.

Onthou, Jesus sal jou nooit verlaat nie

Hy is elke tree van die wedloop saam met jou!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *