LESSE UIT HANNA SE LEWE

Die eerste hoofstuk van 1 Samuel gee ons ‘n kort kykie op die lewe van Hanna.

Ons weet maar min oor haar, maar wat ons wel weet is dat sy getroud was met Elkana en dat sy nie kinders gehad het nie.

Elkana het nog ‘n vrou gehad. Haar naam was Penina, en sy het wel kinders gehad.

Elke jaar het die gesin Silo toe gegaan om die Here te aanbid en offergawes te bring.

Lesse uit Hanna se lewe

DIE SEER VAN DIE KINDERLOSE.

Vir Hanna was hierdie ‘n moeilike tyd, want Penina het haar gespot omdat sy kinderloos was.

Dit het jaar na jaar gebeur.

Elke keer wat hulle gaan offer het, het Penina vir Hanna gespot en haar tot trane gedryf.

En elke jaar het haar man haar probeer troos deur vir haar te vra of hy nie vir haar meer werd is as tien seuns nie.

HANNA SE GEBED.

Een jaar, na die offermaaltyd, was Hanna baie hartseer. Die Bybel sê sy het bitterlik gehuil.

In haar hartseer en pyn het sy na die Here geroep en lank tot Hom gebid.

Sy het ‘n gelofte afgelê dat, as die Here haar seën met ‘n seun dat sy hom vir die Here sou teruggee.

Die priester, Eli, het haar dopgehou terwyl sy bid. Hy kon nie hoor wat sy sê nie, omdat sy in haar gedagtes gebid het. Net haar lippe het geroer. Eli neem toe aan dat sy te veel gehad het om te drink.

Hy spreek haar daaroor aan, maar Hanna verduidelik dat sy nie dronk is nie, maar dat sy ernstig tot die Here gebid het.

Sy sê nie vir Eli waarvoor sy gebid het nie, en tog antwoord hy dat die Here vir haar sal gee wat sy van Hom gevra het.

GEBED VERHOOR.

Die Bybel sê dat Hanna by die wisseling van die jaar swanger was, en sy het ‘n seuntjie gehad.

Sy het hom Samuel genoem, en het, soos sy belowe het, hom vir die Here teruggegee.

En hy het vir die res van sy lewe die Here gedien. Hy was ‘n priester, profeet, en ‘n Rigter en God het wonderlike dinge deur hom gedoen.

Leer meer oor ons gebedsbediening en skryf sommer in vir die gebedsbrief sodat jy ook saam kan bid!

GAAN NA GOD TOE.

Uit Hanna se lewe kan ons die volgende leer:

Sy het met haar verdriet en haar nood na die Here toe gegaan. Sy het geweet Hy is die enigste Een wat haar kon help.

Dit maak nie saak wat in ons lewens aangaan nie, God is ook die enigste Een wat kan help.

As ons wysheid nodig het, kan Hy dit vir ons gee.

Hy kan ons lei en ons leer, vir ons voorsien en ons beskerm.

Hy kan ons bemoedig, vertroos, opbou en verander.

Wat ons ookal op hierdie aarde nodig het, God kan dit gee en voorsien.

HANNA SE GELOOF.

Die tweede les wat ek raaksien, is die feit dat Hanna God geglo het.

Sy het tot Hom gebid en toe Sy dienskneg vir haar sê dat haar gebed beantwoord sal word, het sy nie getwyfel nie.

Die Bybel sê sy het daarna geëet en was nie meer bedruk nie.

Haar fokus was nou nie meer op die feit dat sy kinderloos was nie, maar op die belofte wat sy deur die priester van God af ontvang het.

Ons kan by Hanna leer om dieselfde te doen.

Wanneer ons ‘n probleem het, is die beste ding om te doen om dadelik te gaan kyk wat God daaroor sê in Sy Woord.

Is daar ‘n belofte waar Hy belowe om te voorsien of te help?

Staan dan op daardie belofte. Neem dit na die Here toe en dank Hom dat Hy ook Sy belofte in jóú lewe ‘n werklikheid gaan maak.

Moenie die belofte laat gaan nie, selfs al lyk dit asof niks gebeur nie. Hou net aan om die Here te vertrou.

LEES OOK: GELOOF IN GOD SE WOORD

GOD SE BELOFTE AAN MY.

Ek moes ‘n klompie jare gelede in die hof gaan getuig teen iemand wat in ons huis ingebreek het.

Omdat ek nog nooit so iets moes doen nie, was ek natuurlik heel benoud en het daaroor gebid en die Here gevra om my te help.

Een oggend in my stiltetyd, het die Here vir my die belofte uit Sy Woord gegee dat Hy namens my sal optree.

Die dag van die hofsaak, moes ek buite die hofsaal wag tot hulle my kom roep.

Na middagete kom een van die speurders, wat gedurende die dag meer as een keer by die hofsaal in en uit is, uitgestap. Hy kom reguit na my toe en vra waarom ek daar is.

Ek vertel my storie en hy antwoord, “Maar die saak is lankal afgehandel! Die beskuldige het skuld erken. Jy kan dus maar huistoe gaan.”

Die Here het Sy belofte nagekom! Hy het namens my opgetree. Ek glo Hy het in die beskuldigde se hart gewerk sodat hy die regte ding gedoen en skuld erken het. En, as gevolg daarvan, het ek nooit nodig gehad om in die hof te getuig nie.

DIESELFDE BELOFTE – ‘N TWEEDE KEER.

‘n Paar jaar later was ek weer in dieselfde situasie. Hierdie keer het iemand ‘n item uit ons agterplaas gesteel. Die polisie het hom gevang en die item vir my kom wys sodat ek dit kon identifiseer. En weer moes ek in die hof gaan getuig.

Ek het onthou wat die Here die vorige keer vir my gedoen het, en het Hom aan Sy belofte herinner. Ek het gevra dat Hy asseblief weer namens my sal optree.

‘n Paar dae voor die hofsaak het ek begin twyfel of die item wat ek gesien het, regtig die een is wat in ons agterplaas was. Ek wou darem nie onder eed ‘n leuen vertel nie!

Hierdie keer het ek tot in die hofsaal gevorder.

Ek moes die Staatsaanklaer gaan sien sodat hy die prosedure aan my kon verduidelik. Ek het met baie eerlikheid vir hom gesê dat ek nie meer so seker is die item wat ek gesien het, is werklik ons s’n nie.

Hy het bietjie nagedink oor die saak en besluit dat hy die saak nie verder gaan voer nie.

Weereens kon ek huistoe gaan sonder dat ek nodige gehad het om in die hof te getuig.

En weereens het die Here Sy belofte nagekom en namens my opgetree!

HANNA KOM OOK HAAR BELOFTE NA.

Die laaste les wat ons by Hanna kan leer, is dat dit belangrik is om ‘n mens se woord gestand te doen.

Hanna het die Here belowe dat sy haar seuntjie vir Hom sal teruggee as Hy haar met een seën.

En dit is presies wat sy gedoen het.

Nadat sy vir Samuel gespeen het, het sy hom na die huis van die Here toe gevat en hom by Eli gelos.

Sy het elke jaar vir hom ‘n manteljie gemaak en dit vir hom gevat wanneer hulle Silo toe is om die Here te aan bid en te gaan offer.

Ek weet nie of jy al ‘n belofte aan die Here gemaak het nie, maar as jy het, dan hoop ek dat jy dit nagekom het.

Dit is nie net ons beloftes aan God wat ons moet nakom nie, maar ook dié wat ons maak teenoor ander mense.

Ons leef een van God se karaktertrekke uit wanneer ons ‘n belofte wat ons gemaak het, nakom.

Hy is getrou om elke belofte wat Hy maak, na te kom.

LESSE UIT HANNA SE LEWE.

Uit Hanna se lewe haal ek drie lesse:

Gaan na God toe met alles in jou lewe. Hy is die enigste Een wat in elke situasie kan help.
Kyk wat God sê oor jou probleem of nood. Is daar ‘n belofte wat Hy daaroor gemaak het? Staan op die belofte en glo dat Hy dit sal nakom.
As jy ‘n belofte maak, teenoor God en mens, kom dit na.

Dalk kan jy nog ‘n paar lesse in Hanna se lewe raaksien. As jy ‘n ander les raaksien, deel dit met ons in die kommentaar hieronder.

One thought on “LESSE UIT HANNA SE LEWE

  1. DAwnica Fisher

    Die jaar toe Hanna aan Samuel geboorte skenk het sy verkies om eerder by die huis te bly en nie Silo toe te gaan nie . Sy kon lekker die feit dat sy nie meer kinderloos was nie in Penina se gesig vryf maar syt nederig gebly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *