VERTROU OP DIE HERE

Vertrou op die Here; Hy is getrou om Sy beloftes na te kom. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy hoor as jy roep en is gereed om te help.

Vertrou op die Here

“Dit is ‘n fantastiese aanbod, en ek oorweeg dit regtig om dit te aanvaar!”

Sy woorde kom lê loodswaar in my hart. Dit laat my maag op ‘n knop trek en ek voel hoe my arms en bene eintlik lam word van skok.

Die volgende dag praat ons weer daaroor.

Hy lê vir my al die voordele van die besluit uit, maar ek kan maar net nie van die vrees in my hart ontslae raak nie.

Al wat ek sien is hoe my hele wêreld in duie gaan stort as hy wel besluit om die aanbod te aanvaar. Die goeie dinge wat daaruit kan voortspruit hou vir my min bekoring in.

HERE, HELP!

Dag na dag bid ek dat die Here hom sal lei om die regte ding te doen, en dan, op ‘n dag, sê ek vir God presies hoe ek voel: “Here, ek vertrou hom nie om die regte besluit te neem nie!”

Uiteindelik! Ek het dit erken.

En saggies, sonder blaam of verwyt, kom die Here se stem, “Vertrou jy Mý?”

Dit is asof iemand my met ‘n emmer koue water gooi, want ek weet skielik dat dít die eintlike probleem is.

Ek vertrou nie die Here nie!

Daar is hierdie vrees in my dat my man die verkeerde besluit gaan neem, en dat die Here hom maar sal laat begaan.

Ek vertrou Hom nie om in sy hart te bly werk totdat hy die besluit neem wat hom op die Here se pad vir ons lewens sal plaas nie.

SUKKEL JY OOK?

Was jy ook al in daardie posisie?

Dalk is jy nou, op hierdie oomblik, in ‘n situasie waar jy sukkel om die Here te vertrou.

As jy jou vandag in daardie posisie bevind, dan het ek vir jou sommer baie goeie nuus. Jy hoef nie langer te wonder of jy die Here kan vertrou nie, jy kan met sekerheid weet dat jy Hom ten volle kan vertrou.

Kom ons kyk ‘n bietjie na vertroue op die Here en hoe ons dit in ons daaglikse lewe doen.

GOD KAN VERTROU WORD.

Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet; wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. (Spreuke 16:20)

Jy sien, God is nie soos mense nie. Mense laat ons in die steek. Hulle belowe en kom dit dan nie na nie.

Ons kan God egter met ons hele hart vertrou. Om die waarheid te sê, Hy is die enigste Persoon wat ons 100% kan vertrou. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Hy kan nie jok nie en maak nooit ‘n belofte wat Hy nie nakom nie.

Soms vra Hy dat ons iets moet doen voor die belofte in vervulling gaan, maar as ons doen wat Hy sê, dan word Sy beloftes altyd ‘n werklikheid in ons lewens.

Kom ek gee jou ‘n voorbeeld. Dink aan jou verlossing. God het belowe dat elkeen wat in Jesus glo, gered sal word. Maar die voorwaarde is dat jy in Hom moet glo. As jy dit nie doen nie, gaan die belofte van redding nie vir jou ‘n werklikheid word nie.

Glo dat God is wie Hy sê Hy is, en dat Hy sal doen wat Hy gesê het Hy sal doen. Dan sal jy nie maklik opgee wanneer dit tyd neem vir een van God se beloftes om in jou lewe ‘n werklikheid te word nie.

LEES OOK: 5 “MAAR GOD” VERSE IN DIE BYBEL

LAAT GOD DIE LEIDING NEEM.

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. (Spreuke 3:5-8)

Dit is gevaarlik om te dink jy weet reeds alles omtrent ‘n situasie en dan jou besluite daarvolgens te neem.

God weet soveel beter wat die regte ding is om te doen, want Hy sien die hele prentjie.

Hy weet wat die uiteinde gaan wees as jy die roete volg wat jy dink die beste is, en ook wat gaan gebeur as jy wel doen wat Hy vir jou sê.

Hy wil jou lei sodat jy die regte ding op die regte tyd doen, en by die regte eindresultaat uitkom.

Vertrou op die Hom met jou hele hart. Vra Hom na Sy wil vir jou lewe, en Hy sal jou die regte pad wys.

As jy ‘n besluit moet neem, vra Hom wat die regte ding is om te doen en vertrou Hom om jou te lei.

VERTROU NET OP HOM.

Dit weet ek: die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee! Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed; die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God. Húlle sal struikel en val, maar óns sal regop en vas bly staan. (Psalm 20:7-9)

Dit is die Here wat, deur Sy groot mag, vir ons die oorwinning gee in elke situasie wat ons pad kruis.

In die Bybelse tyd het baie van die volke op hulle strydwaens en perde vertrou wanneer hulle in ‘n geveg betrokke was. As die vyand nie strydwaens gehad het nie, was die oorwinning omtrent verseker.

Maar die psalmdigter skryf dat God se volk op die Naam van die Here hulle God vertrou.

Diegene wat op natuurlike dinge vertrou, gaan agterkom dat dit meeste van die tyd nie regtig werk nie. Maar diegene wat op die Here vertrou, gaan oorwinning behaal.

In die psalm verwys die woord ‘gesalfde’ tien teen een na die koning, maar dit kan ook na Jesus wys. In Hom is ons gesalfdes, en Hy gee oorwinning aan Sy gesalfdes. Ons is meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet.

Hou jou oë gefokus op die Here, en vertrou net op Hom. Hy sal die oorwinning gee.

JOU VOETE OP ‘N ROTS.

Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my op ‘n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my ‘n nuwe lied in die mond gelê, ‘n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring, hulle sal op die Here vertrou! (Psalm 40:2-4)

God hoor ons wanneer ons roep om hulp.

Hy is meer as bereid om te help, selfs wanneer die gemors waarin jy jou bevind, jou eie toedoen is.

Wanneer jy roep om hulp, kom Hy tot jou redding. Hy haal jou uit die gemors en plaas jou weer op vaste grond.

Dit gaan dalk nie onmiddelik gebeur nie, maar moenie moed opgee en hoop verloor nie.

Vertrou die Here dat Hy jou gehoor het, en op die regte tyd sal optree en jou help.

SY WOORDE – ONS ROTS.

In Mattheus 7 leer Jesus dat Sy woorde soos ‘n rots is waarop ons kan bou.

Dit is die woorde in die Woord, maar ook die woorde wat Hy vir ons deur Sy Gees sê.

God wil jou voete op die vaste rots van Sy Woord en woorde plaas.

Wanneer jy Sy woorde hoor en doen wat Hy vir jou sê, sal Hy jou help om met vaste tred op die pad te gaan wat Hy vir jou aangedui het.

Wat God in ons lewens doen, is in baie gevalle baie opmerkbaar, sodat ander dit kan sien.

Daar is egter ook tye wat Hy in ons en in ons lewens werk, waar dit nie so duidelik gesien kan word nie.

Dit is in hiérdie gevalle waar ons moet getuig van wat Hy gedoen het, sodat ander ook daarvan kan weet, selfs al het hulle dit nie gesien nie.

GOD SE VREDE.

Maak oop die poorte dat die nasie wat gered is, kan ingaan, die nasie wat aan God gehoorsaam is en wat op Hom vertrou. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. (Jesaja 26:3-4)

Wanneer jy jou vertroue in die Here stel, sal Sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, oor jou harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Wanneer jy elke gedagte gevange neem om dit aan Christus gehoorsaam te maak, en jouself daaraan herinner dat dit Sý gehoorsaamheid aan die kruis was wat jou in ‘n verhouding met God gebring het, sal jy vrede in jou hart en gedagtes hê.

Hy is jou ewige Rots, die Een wat jy kan vertrou sonder om bang te wees dat Hy jou ooit sal teleurstel.

VERTROUE – ‘N GEDAGTE-DING.

Vertroue op God is ‘n hart-ding, ‘n geloof-ding, maar dit is ook ‘n gedagte-ding.

Jy kan God nie regtig vertrou sonder om jou gedagtes ook in die prentjie te bring nie.

Die gedagtes is die gevegsterrein, en Satan sal alles in sy vermoë doen om jou gedagtes te fokus op enige iets behalwe God en Sy Woord.

Om werklik op die Here te vertrou, moet jy enige gedagte wat nie strook met wat God in Sy Woord sê nie, gevange neem en dit vervang met ‘n gedagte wat wel strook met God se Woord.

VANG DIE GEDAGTE!

Wanneer jou gedagtes veroorsaak dat jy God nie meer vertrou nie, moet jy bewus wees daarvan en die gedagte vang voor dit iets word waaraan jy heeltyd dink. Sê vir jouself, “Nee, dit is ‘n leuen. Dit is nie wat die Woord leer nie.”

Vervang die leuen dan met wat die Woord oor jou sitausie sê. Doen dit hardop, sodat jy dit kan hoor.

Dit is om die Swaard van die Gees, die Woord van God, te gebruik om teen Satan en die leuens wat hy vertel, te veg.

Dit maak nie saak wat om jou aangaan nie, jy kan God te alle tye 100% vertrou.

Hy is getrou en doen altyd wat Hy beloof het.

Hy sal vir jou die regte pad wys wat jy moet stap, en jou die oorwinning gee.

God sal vir jou vrede gee, jou op die rots laat staan en op vaste grond laat loop.

Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring, hulle sal op die Here vertrou! (Psalm 40:4b)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *