GOD SE PLAN VIR JOU LEWE

Onthou jy die ‘paint-by-numbers’ stelletjies wat ‘n mens gekry het toe ons kinders was? Dit was ‘n prentjie wat in verskeie dele opgedeel was. Elke deel het ‘n nommer op gehad, wat aangedui het watter kleur verf daar geverf moes word. Op die voorkant van die houer waarin die stel gekom het, was die voltooide prentjie, sodat jy kon sien hoe dit moet lyk wanneer jy klaar was daarmee. Jy het ook al die verf en die verfkwas gekry wat jy nodig gehad het vir die projek.

Wanneer jy so ‘n stelletjie gekry het, was die opgewondenheid groot. Dadelik is die verf oopgemaak, en verfkwas in die hand is daar begin verf. Sommige van ons het by die reëls gehou, en die verf genommer ‘1’ in die blokkies genommer ‘1’ op die prentjie geverf. Verf gemerk ‘2’ is in die blokkies gemerk ‘2’ geverf, en so aan. Ander van ons wou dinge anders doen, en enige kleur verf is in enige blokkie geverf. Die uiteinde daarvan was dat die prentjie glad nie gelyk het soos die een op die houer nie.

In Jeremia 29:11 lees ons: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”

Ons is lief om dié versie aan te haal om aan te dui dat God vir elkeen van ons ‘n plan het vir ons lewens. Daarmee sê ons vir mekaar, “Jy is nie ‘n fout nie. Jy is nie sommer toevallig gebore nie. God het ‘n plan gehad toe Hy jou in die moederskoot gevorm het. Sy plan vir jou is ‘n goeie plan.”

God het jou uniek gemaak. Jou persoonlikheid is uniek. Die talente en vermoëns wat Hy jou gegee het, is nie dieselfde as iemand anders s’n nie. Alles omtrent jou is só beplan dat jy presies sal kan doen wat God vir jou beplan het; dinge wat net jý kan doen.

Hoewel dit die waarheid is dat God ‘n goeie plan vir jou lewe het, is dit ook waar dat hierdie plan nie sommer net vanself gaan gebeur nie. Jy moet saam met God werk om die plan tot uitvoering te bring.

God dui die rigting aan, maar jy maak die keuse of jy Hom wil volg of nie.

God se plan vir ons lewens werk soos die ‘paint-by-numbers’ projekte van ons kleintyd. Wanneer Hý na die plan kyk, sien Hy die voltooide prentjie op die voorkant van die houer. Dít is wat Hy beplan het en wil hê vir jou lewe. Maar die verfkwas is in jóú hande. Jý kies of jy die kleure volgens hulle korrekte nommers wil verf, of nie. God het vir jou Sy Woord en Sy Gees gegee om jou te help om die prentjie korrek te verf, sodat Sy plan vir jou lewe kan geskied. Maar jy maak die keuse om die Woord te gehoorsaam of nie en om die leiding van die Heilige Gees te volg of nie. Jy kan ook kies om jou eie plan vir jou lewe te volg. Die keuse is joune.

Wanneer jy kies om God se Woord te gehoorsaam en die leiding van die Heilige Gees te volg, word God se plan vir jou lewe ‘n werklikheid. Sou jy egter kies om nie die Woord te gehoorsaam en die Heilige Gees te volg nie, maar jou eie ding te doen, moet jy in gedagte hou dat jou lewe op die ou end nie gaan lyk soos God dit beplan het nie.

Dalk is jy al vir jare besig om enige kleur verf in enige blokkie te verf. En dalk het jy al agtergekom dat die prentjie wat jy skilder nie heeltemal so mooi lyk nie.

Dit is nog nie te laat nie. Jy kan enige dag steeds kies om oor te begin en die prentjie, die plan wat God vir jou lewe het, te begin leef.

Raak vandag vir ‘n rukkie stil en neem ‘n oorsig oor jou lewe. Jy weet dalk sommer by voorbaat dat jy nie die Here se plan leef nie, maar as jy nie seker is nie, vra vir Hom om jou te wys waarmee jy besig is – is jy besig met Sý plan vir jou lewe, of met jou eie?

As Hy jou wys dat jy wel besig is met Sý plan, gaan so voort! Maar as Hy jou wys dat jy jou eie plan volg, vra Hom om jou te help. Vra Hom om Sý plan en visie vir jou ook joune te maak. Vra Hom om jou ‘n begeerte te gee om dinge op Sý manier te doen, sodat Sy plan vir jou lewe ‘n werklikheid kan word.

GEBED: Here, ek wil graag U plan vir my lewe uitleef. Help my om U Woord te gehoorsaam en die leiding van U Gees te volg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *