WEES BEWUS VAN GOD SE TEENWOORDIGHEID

Hier is drie maklike maniere wat jy elke dag kan gebruik om jouself te oefen om heeltyd van God se teenwoordigheid bewus te wees.

Oefen jouself om van God bewus te wees.

Brother Lawrence (klink snaaks as ‘n mens hom Broer Lawrence noem!) was in die sestienhonderds deel van ‘n klooster in Parys. Hy het ‘n baie intieme verhouding met God gehad, en meeste gelowiges weet van hom omdat hulle al die boekie, The Practice of the Presence of God, wat na sy dood opgestel is, gelees het.

Broer Lawrence het elke dag, in alles wat hy aangepak het, sy verbintenis met Christus uitgeleef. Hy het nie sy lewe in kompartemente gedeel, soos ons so maklik doen, en onderskeid getref tussen die sekulêre en die geestelike nie. Of hy nou besig was om te bid, of om aartappels in die kombuis te skil, hy was bewus van God by hom en het alles tot Sy eer gedoen.

In sy boekie, Signposts to Spirituality, gee Trevor Hudson drie eenvoudige manier waarop ‘n mens jouself kan oefen om heeltyd bewus te wees van God se teenwoordigheid by jou, en so dan ook wát jy doen, te doen tot Sy eer.

FOKUS JOU GEDAGTES GEDURIG OP JESUS.

Die Griekse woord vir bekering is metanoia. Dit wys na ‘n radikale verandering van denke. In kort beteken dit om te dink oor wat in jou gedagtes aangaan. Voor ‘n persoon tot bekering kom, is daar geen verwysing na Christus nie. Hy leef sy lewe sonder om eers oor Hom te dink. Maar na bekering verander dinge. Nou wil die gelowige Christus die middelpunt van sy lewe maak, en om die gedagtes gedurig op Hom te vestig, is een manier om dit te doen.

Dit beteken nié dat jy heeltyd net aan Jesus dink, en aan niks anders nie! Dit beteken wel dat jy jouself gedurig deur die dag daaraan herinner dat Jesus by jou is. Daar waar jy besig is om wasgoed te was, of ‘n vergadering by te woon, of die kinders by die skool te gaan haal – dink daaroor dat Jesus by jou is terwyl jy besig is om hierdie take af te handel.

Die manier waarop jy jouself herinner dat Jesus by jou is, kan verskeie vorms aanneem:

‘n Kort gebed.
‘n Bybelvers wat saggies herhaal of oordink word.
Om sommer net stil te word en vir jouself te sê, “Jesus is by my!”
Om die Naam van Jesus saggies te herhaal.

HERINNER JOUSELF DAARAAN DAT HY BY JOU IS.

Die metode is nie só belangrik nie, want dit is nie die metode wat Jesus se teenwoordigheid verseker nie. Die waarheid is dat Hy elke oomblik van die dag en nag by ons is, ons met onsself net daaraan herinner.

Aan die begin gaan dit nie maklik wees nie, want dit is ‘n gewoonte wat jy moet aankweek. Moet dus nie moedeloos raak as jy aan die einde van ‘n dag kom en besef jy het nooit eens aan Jesus gedink nie. Begin net weer, sommer net daar waar jy is. (Dit kan nogal help om die alarm op jou foon te stel, sodat dit elke uur of so lui om jou aan jou nuwe gewoonte te herinner.)

Na jy vir ‘n paar weke jou gedagtes gereeld op Jesus gefokus het, dink na oor wat jy ervaar het. Het dit jou verhouding met die Here verdiep? Was jy daagliks meer bewus daarvan dat jy nie alleen is nie, maar dat Jesus by jou is?

WEES HEELTYD DANKBAAR.

Om heeltyd dankbaar te wees verskerp jou bewustheid van God se teenwoordigheid by jou. Oral in die Bybel is daar verse wat ons vermaan om dankbaar te wees. Dink maar aan 1 Thessalonisense 5 waar Paulus in verse 16-18 skryf: “Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.”

Dankbaarheid moet deel vorm van ons gebede, en die veronderstelling is dat ons aanhoudend sal groei en meer dinge sal raaksien waarvoor ons dankbaar kan wees.

Alle goeie gawes en elke volmaakte geskenk kom van die Here, en daarvoor moet ons altyd dankbaar wees en dankie sê. Wanneer ons besef dat ons niks het wat nie van God af kom nie, verander dit ons uitkyk op die lewe.

Niks word meer as vanselfsprekend aanvaar nie, maar die hand van God en Sy goedheid en liefde word in alles gesien. Selfs die kleinste dingetjies word met groter waardering uit die hand van God ontvang.

As ons alles wat God vir ons doen en gee raaksien en daarvoor dankbaar is, kan ons nie anders as om ‘n bewustheid van Sy teenwoordigheid in ons lewens te hê nie.

‘N HART VAN DANKBAARHEID.

Jy kan sommer nou dadelik begin om ‘n hart van dankbaarheid te kweek.

Vind vreugde in die klein dingetjies wat jy elke dag doen, en moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Dit kan so eenvoudig wees as om ‘n koppie koffie saam met ‘n geliefde te geniet, of om die blok te gaan stap en die mooi van die natuur raak te sien, of om jou kos stadiger te eet sodat jy elke happie met oorgawe kan geniet.

Jy kan ook gebare van dankbaarheid in jou dag inwerk – onthou om ‘dankie’ te sê wanneer iemand iets vir jou doen. Of skryf ‘n nota vir iemand om hom of haar te bedank vir iets wat hy of sy vir jou gedoen het. Of gee ‘n geliefde ‘n drukkie om dankbaarheid uit te druk.

Maak ook ‘n punt daarvan om elke nou en dan gedurende die dag stil te word, en die Here te dank vir Sy goedheid. Dank Hom vir ‘n goeie nagrus, vir jou kos, jou familie en vriende, jou werk. Wees op die uitkyk vir dinge waarvoor jy God kan dank, wat jy dalk nog nooit voorheen raakgesien het nie.

God is teenwoordig in elke goeie gawe wat Hy vir jou gee. Met elke gawe is Hy besig om Homself in liefde vir jou te gee sodat jy Hom, en die gawe, kan geniet.

LEES OOK: DANKBAAR – WAARVOOR DANK JY GOD?

DOEN ALLES WAT JY DOEN VIR GOD.

Trevor Hudson vertel in sy boek die storie van drie bouers wat besig was om ‘n katedraal te bou. ‘n Man het vir die eerste een gevra, “Wat doen jy?” Hy het geantwoord, “Ek sit een steen op die ander om ‘n muur te bou.”

Die man vra toe dieselfde vraag vir die tweede bouer. Hy antwoord, “Ek werk sodat ek geld kan kry om kos en klere vir my en my gesin te koop.”

Die man vra weer die vraag aan die derde bouer, wat antwoord, “Ek bou ‘n huis vir God sodat mense Sy teenwoordigheid mag ken en gelukkig mag wees.”

Ons kan, soos die eerste man, ons werk doen, sonder om eers twee keer daaroor te dink. Ons kan selfs ons lewens so leef. Of ons kan, soos die tweede man, werk en leef vir onsself en ons geliefdes sonder om ons te steur aan ander en hulle behoeftes.

En dan is daar die derde alternatief. Ons kan elke dag ons lewens en werk aan die Here wy as ‘n offergawe en so ‘n wêreld bou waar die Heilige Teenwoordigheid van God geopenbaar word, en mense vreugde kan vind.

LEES OOK: JESUS LEI JOU NA GOD SE PLAN VIR JOU LEWE

MET JOU HELE HART.

Meeste dinge wat ‘n mens elke dag doen is roetine. Jy staan op, gaan werk toe, eet, ontspan saam met jou gesin, en gaan slaap, net om môre alles weer van voor af te doen. En dit is juis hierdie alledaagse take wat ons moet doen tot eer van God. Wanneer ons dít doen, word selfs die alledaagse en eenvoudige take ‘n heilige offer vir God.

Om alles wat jy doen vir God te doen, gaan vra dat jy alles regtig met jou hele hart doen.

Meeste mense sukkel hiermee, want ons aandag word maklik afgelei van dit waarmee ons besig is. Dit kan gebeur wanneer iemand jou onderbreek, maar jy kan dit ook aan jouself doen wanneer jy meer as een taak op ‘n slag probeer verrig, of wanneer jou lyf met een ding en jou kop met iets anders besig is.

God staan egter gereed om jou te help om alles tot Sy eer te doen.

Voor jy met ‘n taak begin, herinner jou aan Sy teenwoordigheid by jou, en vra Hom om jou te help met jou taak. Dit gaan jou help om al jou take met grote vreugde en meer fokus te verrig.

Jy kan sommer nou daarmee begin. Wanneer jy nou hier klaar gelees het, voor jy aanbeweeg na jou volgende taak, praat gou met die Here en vra Hom om jou te help om dit tot Sy eer te doen. Na jy gebid het, gee jouself ten volle aan die taak. Doen dit saam met Hom, maar ook vir Hom!

JY IS NOU IN GOD SE TEENWOORDIGHEID.

Jesus is elke dag by jou. Dit maak nie saak waarmee jy besig is nie, Hy is daar.

Herinner jouself gereeld deur die dag daaraan dat Hy by jou is.

Dank Hom elke nou en dan vir die verskillende gawes wat Hy so mildelik op jou uitstort.

En doen alles wat jy doen vir Hóm deur Hom te vra om jou te help en deur dan jou volle aandag aan jou taak te gee.

Op dié manier sal jy jouself oefen om altyd bewus te wees van God se teenwoordigheid by jou!

One thought on “WEES BEWUS VAN GOD SE TEENWOORDIGHEID

  1. Yolanie Pieters

    Kosbaar, dankie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *